Tech stack moderniseren? Volg dit stappenplan:

Low-code Mendix OutSystems

In acht stappen naar een vooruitstrevende IT-omgeving

Moderne technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en dwingen bedrijven steeds kritischer naar hun IT-landschap te kijken. Het credo “stilstaan is achteruitgang” is meer dan ooit van toepassing en het moderniseren van de software, frameworks en infrastructuur (kort samengevat als ‘tech stack’) is dan ook geen luxe, maar een pure noodzaak om als bedrijf concurrerend en relevant te blijven.

Vanuit zijn rol heeft Dion Drost, Accountmanager Low-code bij LINKIT, er dagelijks te maken: bedrijven die worstelen met de vraag hoe ze hun tech stack kunnen moderniseren. “De wil om te vernieuwen is er vaak wel, maar deze wordt tegenhouden door angst, financiële overwegingen of onwetendheid,” zegt hij. “Toch win je de investering voor een moderne tech stack dubbel en dwars terug. Ga je namelijk niet mee in de modernisering, dan wordt de ‘technical debt’ van je organisatie alsmaar groter en neemt de kwetsbaarheid toe. De ‘rente’ die je dan na al die jaren ‘versloffen’ betaalt, is dan ook extreem hoog.”

Om dit te voorkomen, delen we in dit artikel een stappenplan om organisaties te helpen met het vernieuwen van hun IT-omgeving. Wij laten stapsgewijs zien welke vragen je je als bedrijf moet stellen, welke kennis hiervoor nodig is en wat voor technologieën hierbij helpen. Zo haalt de techniek je niet in en blijf je als bedrijf vooruitstrevend.

Stap 1: Formuleer de digitale visie

Volgens Dion begint het allemaal met een goed geformuleerde, digitale visie. “Breng in kaart waar je naartoe wilt als bedrijf, wat de klantbehoeften zijn en welke problemen opgelost moeten worden. Kijk ook naar het huidige applicatielandschap en wat de technologische mogelijkheden zijn.”

Een van de manieren om de juiste richting te bepalen, is de 4D-aanpak van LINKIT. “Deze methode bestaat uit vier pijlers (Dream, Design, Develop en Drive, red.) en is gericht op een geoliede samenwerking tussen IT, het management en de business,” legt Dion uit. “IT moet in staat zijn om toekomstige businessvragen snel te kunnen beantwoorden door de inzet van nieuwe technologieën. Maar zij moeten ook het vuurtje bij de business durven aanwakkeren om nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld low-code, te adopteren.”

“IT moet in staat zijn om toekomstige businessvragen snel te kunnen beantwoorden door de inzet van nieuwe technologieën.”

Stap 2: Evalueer de huidige tech stack

De tweede stap is het evalueren van de huidige tech stack. Dion: “Verbazingwekkend genoeg zijn er veel praktijkvoorbeelden van organisaties die geen idee hebben van de hoeveelheid applicaties op hun omgeving. Een jungle van apps, die is ontstaan omdat IT louter uitvoerde wat de business vroeg, zonder kritische vragen te stellen.”

Hij gaat verder: “Kijk naar de technologische mogelijkheden én beperkingen van de huidige stack, zodat je precies weet wat er allemaal nodig is voor een nieuwe tech stack. Welke applicaties worden na een ‘opfrisbeurt’ toekomstbestendig? Welke moeten vervangen, ontwikkelt of aangeschaft worden? Ook kan het zijn dat applicaties helemaal uit het landschap verdwijnen, omdat ze -door de toepassing van nieuwe oplossingen- overbodig worden.”

Stap 3: Maak een roadmap

Wanneer de IT-omgeving in kaart is gebracht en de digitale visie is geformuleerd, dan volgt het creëren van een roadmap. Welke business lines zijn er? Wat voor soort activiteiten horen hierbij? Welke technologieën bestaan er om deze te ondersteunen? Allemaal vragen die onderdeel zijn van de roadmap-ontwikkeling.

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen, kan de volgorde van het moderniseringsproces worden bepaald. “Sommige bedrijfsonderdelen zijn kritischer dan anderen, waardoor een juiste volgorde essentieel is. Bovendien kunnen er, door vooraf goed te prioriteren, kleinere stappen worden gezet, waardoor het hele traject overzichtelijk blijft.”

Stap 4: Creëer POC’s

Om de praktische haalbaarheid van gewenste technologieën per bedrijfsonderdeel te bepalen, worden POC’s gecreëerd. Dion noemt een praktijkvoorbeeld: “Een klant van LINKIT wil haar volledige ERP-systeem vernieuwen. Echter, in het huidige systeem zit een stuk maatwerk wat ze niet kunnen vinden in een nieuw ERP-pakket. Daarom ondersteunen wij ze met kleine ‘Proof of Concepts’, waarmee we samen bepalen of een nieuwe technologie (in hun geval low- en no-code) dit kan oplossen.”

Door Agile te werken volgens de DevOps-methode, worden IT en de business samengesmolten en risico’s tijdens de transformatie geminimaliseerd, stelt Dion. “Door de tools en processen in afgebakende omgevingen te testen (POC’s, red.), kunnen alle betrokkenen de concepten en gewenste technologieën sneller verifiëren. Op deze manier krijg je als organisatie inzicht in de toepasbaarheid van de gewenste functies, voordat de definitieve versie wordt ontwikkeld.”

“Op deze manier krijg je als organisatie inzicht in de toepasbaarheid van de gewenste functies, voordat de definitieve versie wordt ontwikkeld.”

Stap 5: Vanuit POC valideren en ontwikkelen

Na het uitvoeren van de POC’s, wordt de definitieve keuze gemaakt voor bepaalde applicaties en volgt de verdere ontwikkeling. Op deze manier wordt het eenvoudiger om inzichten te verzamelen en noodzakelijke wijzigingen door te voeren, zodat de kwaliteit en prestaties van de producten geborgen worden. 

“Het gekozen product wordt definitief ontwikkelt op basis van alle vereisten en feedback uit stap 4,” zegt Dion. “Uitgebreide tests en diverse validatiestappen in stap 5 zorgen er vervolgens voor dat het product betrouwbaar, schaalbaar en functioneel is.”

Stap 6: Deployment en monitoring

Wanneer de definitieve ontwikkeling is voltooid, wordt er een implementatieplan opgesteld door de organisatie en betrokken partners. Hierin wordt onder meer het tijdsbestek bepaalt, een inventarisatie gemaakt van de ‘te raken’ bedrijfsonderdelen tijdens de implementatie en welke data er gemigreerd moet worden.

Dion: “Voorheen ging een deployment op de ‘watervalmanier’ en werd alles in één keer geïmplementeerd, met alle gevolgen van dien. Tegenwoordig wordt er gewerkt sprints en dankzij monitoring- en feedbacktechnieken kunnen eventuele problemen tijdig worden ondervangen.”

Testautomatisering is dan ook verankerd in de werkwijze van LINKIT, zegt hij. “Door een kwalitatief DevOps-team neer te zetten, wordt er uitgebreid ontwikkeld, getest, gevalideerd en gerealiseerd. Zo ben je als organisatie verzekerd van een goed werkende infrastructuur die je vervolgens zelf (of door je partner) beheert.”

Stap 7: Beheer en onderhoud

Om de nieuwe tech stack zowel functioneel als technisch goed te beheren, doet een bedrijf er goed aan om een super- of key-userorganisatie op te zetten, zegt Dion. “Kleine, functionele vragen zijn dan snel te beantwoorden zonder je partner hiervoor te hoeven benaderen. Gaat het echter om technisch inhoudelijke zaken, dan is een bedrijf zoals LINKIT aan te raden. Hierdoor hoeven bedrijven zelf geen mensen op te leiden en kunnen ze zich blijven richten op de corebusiness, zonder bang te zijn voor risico’s of systeemuitval.”

Stap 8: Doorontwikkeling

Ontwikkeling stopt niet na de implementatie. Het is belangrijk om te blijven luisteren naar feedback van gebruikers en de producten continu te verbeteren op basis van veranderende behoeftes én technologische mogelijkheden.

“Technologieën ontwikkelen zich enorm snel en er worden constant nieuwe functionaliteiten uitgebracht. Als bedrijf is het goed om hiervan op de hoogte te zijn, maar er ligt ook een specifieke rol voor de externe partner,” legt Dion uit. “Partners als LINKIT kennen de markt van de hoed en de rand en zijn op de hoogte van de nieuwste functionaliteiten. Door ons nauw te betrekken bij het moderniseringstraject en beheer van de tech stack, verzeker je jezelf van de nieuwste technologieën (zoals OutSystems en Mendix, red.), vergroot je de concurrentiepositie van het bedrijf en kun je vooruit blijven kijken.”

“Partners als LINKIT kennen de markt van de hoed en de rand en zijn op de hoogte van de nieuwste functionaliteiten.”


Dion Drost – Accountmanager Low-code (LINKIT)

Dion (29) is sinds begin 2022 werkzaam bij LINKIT en helpt klanten bij digitale transformaties aan de hand van low-code (OutSystems en Mendix).