Den Haag
Senior
20 uur per week
Startdatum op 15 april
Verlopen
63 Dagen geleden
Gemeente Den Haag

Projctmanager Geo ICT Infrastructuur

Kennis van GIS en Esri producten, geo-informatie, Kubernetes en Cloud werken.

Opdrachtomschrijving en context

De afdeling Geo-Informatie binnen de Gemeente Den Haag wil de huidige GEO-ICT infrastructuur vervangen en vernieuwen. Vernieuwing is noodzakelijk zodat hoogwaardige geo-informatie voorziening en dienstverlening voor ambtenaren, burgers en bedrijven geleverd kan worden.

Hoogwaardige digitale dienstverlening is eĢeĢn van de belangrijkste doelen die in de gemeentelijke informatievoorziening moet worden nagestreefd. Deze doelstelling kan mede gerealiseerd worden door geo-informatie slim in te zetten in de gemeentelijke organisatie.Ā 

De Gemeente Den Haag is op zoek naar een ervaren projectmanager voor de vervanging en vernieuwing van de Geo-ICT infrastructuur. Het betreft de implementatie van de diverse technische componenten in samenspraak met de leverancier, senior procesmanager en overige betrokken partijen, prioritering van capaciteit en het bijwonen van planningssessies, aansturing van diverse partijen.

Omgeving en context

De projectomgeving bestaat uit een compact team van afdeling Geo-Informatie en de Dienst Bedrijfsvoering. Deze bestaat o.a. uit de opdrachtgever en een aantal inhoudelijk deskundigen. Verder zijn inhoudelijk architecten, privacy, security en informatieadvies aangehaakt en engineers vanuit verschillende teams. Het is van belang dat de projectmanager de verbinding kan leggen tussen die verschillende partijen. Het resultaat en het gezamenlijk behalen van de deadline is leidend. Het hebben van gevoel bij de gemeentelijke dynamiek is van belang. De projectmanager is verantwoordelijk voor het realiseren van vervanging en vernieuwing van de Geo-ICT infrastructuur en daarmee voor het planmatig aanpakken van dit traject, het bewaken van de kwaliteit, het proactief managen van issues en het tijdig escaleren op afhankelijkheden. Gemeente Den Haag werkt volgens de principes van Agile en ITIL4, waarbij de projectmanager zorgt voor een passende aanpak bij de opdracht. Een belangrijke samenwerking vindt plaats met de afdeling IT Basisdiensten (ITB). ITB is opgedeeld in een aantal productgroepen o.l.v. een product owner die samenwerkt met andere interne afdelingen, zoals architectuur, security en privacy, en de externe leveranciers. De projectmanager stuurt de technische inrichting aan door de invoer van de benodigde wijzigingen, de planning en de coƶrdinatie. De projectmanager stemt continu af met de product owners van de verschillende disciplines. De besturing hiervan vindt plaats door het gebruik van o.a. Jira software.

Gevraagd wordt een projectmanager met

 • Kennis van GIS en Esri producten, geo-informatie, Kubernetes en Cloud werken.
 • Aantoonbare (IT) projectmanagementervaring binnen overheid/gemeente-omgevingen.
 • Vermogen om te opereren in een dynamische, multidisciplinaire omgeving met verschillende belangen.
 • Verantwoordelijkheid voor de planning, coƶrdinatie en het management van het project.
 • Sterke leiderschapskwaliteiten en communicatieve/sociale vaardigheden.

Werkzaamheden

 • Bijhouden en monitoren van Jira met betrekking tot de Backlog en User stories en bijwonen van planningsessies.
 • Coƶrdineren van de implementatiewerkzaamheden in samenwerking met diverse Expertisecentra zoals Architectuur, Privacy, Security Informatiemanagement, IT-Basisdiensten en de Leverancier.
 • Toezicht houden op de projectvoortgang en rapporteren aan de opdrachtgever.
 • Het projectteam motiveren, taken toekennen, opleveringen controleren en zorgen voor een positieve teamdynamiek.
 • Effectieve communicatie en coƶrdinatie met zowel interne als externe stakeholders.
 • Handhaven van kwaliteitsstandaarden en -richtlijnen binnen het project.
 • Risico's en problemen identificeren en maatregelen treffen om deze te beperken.

Functie eisen

 • Uitstekende projectmanagementvaardigheden, inclusief globale kennis van Cloud Informatiesystemen en projectmanagementmethodologieĆ«n zoals PRINCE2 en Agile werken of Scrum/ Kanban
 • Leiderschapskwaliteiten en het vermogen om een team te leiden en te motiveren
 • Goede stakeholdermanagementkwaliteiten
 • Probleemoplossend vermogen en besluitvaardigheid
 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Functie wensen

 • Ervaring in de publieke gemeentelijke sector
 • Ervaring/affiniteit met Techniek, Cloud Informatiesystemen en Kubernetes
 • Bekendheid met Jira