Den Haag
Senior
32 uur per week
8 months
Startdatum op 1 mei
Verlopen
17 Dagen geleden

Projectleider Document Management (Corsa)

Heb jij als project manager ruime ervaring met Corsa?

ZonMw heeft recent haar IT-strategie uitgewerkt waarbij ambities en speerpunten zijn benoemd waar de komende jaren invulling aan wordt gegeven. Het gaat daarbij (onder meer) om het optimaal digitaal ondersteunen van het primair proces, het inzetten van data voor kennisontwikkeling en kennisbenutting en de realisatie van een doelmatige werkorganisatie voor de informatievoorziening. In dat kader zijn een aantal IT projecten opgestart, o.a. om kernapplicaties her in te richten (waaronder de grant management applicatie en het data warehouse), maar ook om oude applicaties en schijven uit te faseren.

Eén van de strategische projecten is de implementatie van Corsa, het document management systeem van ZonMw. Dit systeem is inmiddels technisch live in een eerste versie, met een zeer beperkt aantal processen en documenten. Het aantal bedrijfsprocessen en documenttypes in Corsa moet de komende maanden aanzienlijk worden uitgebreid. Daarbij hoort ook het migreren (handmatig en geautomatiseerd) van oude documenten. Ook moeten er nog meerdere technische koppelingen worden gerealiseerd.

De opdracht omvat:

 • Het leiding geven aan de verdere inrichting en ingebruikname van Corsa;
 • Het vervullen van een coördinerende rol in het beschrijven van de bedrijfsprocessen, de vertaling daarvan naar Corsa, opleiden in en in gebruik nemen van die bedrijfsprocessen, en de daarbij horende datamigratie;
 • Opstellen van plannen van aanpak, in afstemming met architect, opdrachtgever, gebruikersorganisatie, projectdeelnemers en andere projectleiders. Het besluitbaar maken van plannen op stuurgroepniveau;
 • Aansturen van de betrokken leveranciers;
 • Verantwoordelijk voor de technische realisatie en een goed verloop van cruciale elementen zoals live-gang en migratie;
 • Zorgen voor afstemming met overige projectleiders van de change projecten voor een gemeenschappelijke integrale aanpak en releasekalender;
 • Bewaken van budget, capaciteit en middelen, risico’s in beeld brengen en mitigeren.

Knock-out criteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider van een ICT project;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider van een DMS project(en)
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de implementatie van applicatie Corsa
 • Aantoonbare werkervaring met systeemkoppelingen
 • Aantoonbare werkervaring met grote hoeveelheden handmatige document data migraties

Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw. ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot de projectmatige implementatie en opschaling van innovaties. ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken. Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Bij ZonMw werken zo’n 600 mensen in de programma-afdeling, de stafafdelingen Beleid, advies & strategie, en Bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is ZonMw sterk gegroeid in omvang. Samen met een veranderende omgeving vragen deze ontwikkelingen om een doorontwikkeling van de organisatie. Om dit in goede banen te leiden maakt ZonMw een onderscheid in de “run” en “change” van de organisatie.