Den Haag
Senior
36 uur per week
9 months
Startdatum op 15 februari
Verlopen
33 Dagen geleden
Logius

Xquery Ontwikkelaar

Wij zijn op zoek naar een Lead Xquery Ontwikkelaar met kennis en ervaring van XML, Xquery, XSLT, Marklogic (+ certificering) en Java.

Opdrachtbeschrijving

Binnen het Scrum-team is vanwege uitstroom behoefte aan een Senior Xquery Ontwikkelaar die zelfstandig per sprint concrete resultaten leveren in nauwe samenwerking met overige leden van het team. Deze Xquery Ontwikkelaar is Lead (Xquery) Developer. KOOP zoekt daarom één Senior Ontwikkelaar die vanuit zijn leadfunctie binnen het team samenwerkt met de Lead Developer JAVA en de PO. Onder regie van KOOP is het gehele team uiteindelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van LVBB gedurende de verschillende levensfases. KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen.

Ontwikkeling van functionaliteit voor de LVBB (incl. CUP)

I.1 Diverse functies of services binnen de common Data Store van de architectuur

I.2 Het realiseren van functionaliteit voor het overzetten van data van bestaande publicatiestromen naar CUP

I.3 Het opleveren van producten die betrekking hebben op de definition of done

De bovenstaande lijst is niet limitatief of statisch. Op basis van nieuwe wensen van Opdrachtgever of gebruikers of wijzigingen in aanpalende systemen of veranderingen in het opdrachtportfolio van KOOP kan het voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden op bovenstaande lijst en de bijbehorende prioriteiten. Bij KOOP is een Product Owner aangesteld voor de LVBB. Hij bepaalt in samenspraak met de managers van de productteams van KOOP welke functionaliteit in welke sprint wordt gerealiseerd.

De genoemde functionaliteiten worden gerealiseerd in sprints, uitgevoerd door een multidisciplinair Scrum team waarin de Ontwikkelaars deelnemen. Omdat de ontwikkeling Agile plaatsvindt, wordt voorafgaand aan iedere sprint bepaald welke van bovenstaande functionaliteiten door de betreffende ontwikkelaar opgeleverd worden.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van XML, Xquery en XSLT
 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar gewerkt in een Senior Developer rol

Aanvullende kennis

 • Mate waarin de kandidaat aantoonbaar kennis heeft van/ervaring heeft met Test Driven Development, het werken in sprints en DevOps- aanpak en GIT versiebeheer
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbaar ervaring heeft met software ontwikkeling op MarkLogic, Marklogic certificering
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare kennis heeft van Java
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbaar kennis heeft van uitwisselingsstandaarden zoals Digikoppeling
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbaar ervaring heeft met het bepalen van architectuur/ontwikkelconcepten voor de doorontwikkeling met nieuwe functionaliteiten
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbaar kennis heeft van/ervaring heeft met het werken binnen een complex overheids ICT project, bij voorkeur binnen het kennisdomein Ruimtelijke Ordening en/of juridische software

Overige functiewensen

Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen

Competenties

 • Goed kunnen samenwerken; binnen een multidisciplinair Scrum-team, en in Agile Scrum ICT-ontwikkelingsprojecten
 • Communicatief en sociaal vaardig in woord en geschrift, in Nederlands taal
 • Analytisch vermogen
 • Signaleren van verbeteringen, suggesties doen voor oplossingen
 • Doorzettingsvermogen / stressbestendig / proactief
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.