Den Haag
Senior
36 uur per week
6 months
Startdatum op 11 december
Verlopen
212 Dagen geleden
Logius

Senior Front End Developer

Wij zijn op zoek naar een Senior Front End Developer met kennis en ervaring van Angular, Javascript, Web Components en GIT.

Opdrachtbeschrijving

De taken van de ontwikkelaar zullen onder andere bestaan uit:

 • nauw samenwerken met UX om toegankelijkheid en design te waarborgen
 • bouwen en testen van front end componenten
 • meewerken aan het uitvoeren van impactanalyses, Proof of Concepts op ingediende RFC's
 • proactief aandragen van verbetervoorstellen
 • uitvoeren van code reviews
 • het leveren van input bij analyse en diagnose van issues mbt user experience
 • het (online) documenteren van bestaande of nieuwe functionaliteit
 • het leveren van input bij analyse en diagnose van issues rondom performance, security en data integriteit
 • bijdragen aan en up-to-date houden van geautomatiseerde testsuites
 • het gebruiken van een design system van web componenten door middel van HTML, CSS en Javascript
 • leveren van ondersteuning aan andere teams bij de adoptie van gemaakte componenten.

Achtergrond opdracht

ART GegevensGebruik (GG) is verantwoordelijk voor de contuiniteit en doorontwikkeling van de Stelselvoorzieningen, waaronder Digilevering, Digimelding, Digikoppeling en het Stelsel van Basisregistraties. Je komt te werken in een zelforganiserend team binnen het SAFe framework, waarin de focus ligt op het leveren van zoveel mogelijk waarde. ART GG is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van herbruikbare oplossingen om de uitwisseling van informatie binnen maatschappelijke ketens te bevorderen, integreren, standaardiseren en automatiseren.

Functie eisen

 • Web Components, Design Systems, Accessibility, Single Page Applications, Object Oriented Programming, API's
 • Angular, Ionic, Stenciljs, Storybook, Thymeleaf, JavaScript, CSS, Springboot, ActiveMQ, REST, NodeJS, GraphQL, Sonarqube, Axe, OWASP, HTML5, GIT, Web Components
 • TMAP, Test Driven Development, Testautomation, Robot Framework, Unit testing, Visual Testen Regression Testing, Accessibility Testing
 • 5 jaar ervaring met Angular
 • 2 jaar ervaring met Javascript
 • 2 jaar ervaring met Web components
 • 2 jaar ervaring met GIT

Competenties

 • Communicatief vaardig
 • Je toont intiatief en bent niet bang om zelf de leiding te nemen
 • Je kunt je kennis en expertise op een duidelijke manier uitdragen naar andere ontwikkelaars
 • Je hebt oog voor detail
 • Je kunt goed samenwerken met UX en andere ontwikkelaars

Aanvullende kennis

Test-driven development (TDD), Web Components, Design Systems, Design Tokens, Accessibility, User-experience design, Object-oriented programming, Test automation, CI/CD, DevOps, Git, Static Site Generation, Server-side rendering, StencilJS, Linux

Overige functiewensen

Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.