Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 9 oktober
Verlopen
296 Dagen geleden
COA

Sharepoint ontwikkelaar

Op zoek naar een Sharepoint ontwikkelaar!

Opdrachtomschrijving:

De rol van informatie is voor het COA cruciaal en van strategische waarde in álle processen in onze organisatie. Van de collega’s op onze 170+ locaties tot de informatie die we delen met onze interne en externe partners. Met de toenemende nieuwe technologische ontwikkelingen, groeien de kansen om de waarde van informatie nog beter te benutten. Daarvoor moet COA haar Informatievoorziening (IV) nog beter organiseren, zowel integraal als in samenhang. We creëren een flexibele, wendbare en digitaal fitte organisatie met executiekracht die sneller kan inspelen/innoveren op de verwachtingen en behoeften van bewoners, de interne organisatie en onze (keten)partners. Momenteel zijn we op zoek naar een ervaren SharePoint Ontwikkelaar om ons team te versterken voor een tijdelijke opdracht. Als SharePoint Ontwikkelaar speel je een cruciale rol bij het ontwerpen en implementeren van efficiënte SharePoint-oplossingen die onze bedrijfsprocessen naar een hoger niveau tillen. Functieomschrijving: Als SharePoint Ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, aanpassen en beheren van SharePoint 2019 On-Premise en de Microsoft 365 omgeving. Je zult nauw samenwerken met interne belanghebbenden om de functionele vereisten te begrijpen en op basis daarvan oplossingen te ontwikkelen binnen en met SharePoint. Daarnaast zal je expertise in Office Power Automate en het schrijven van scripts een essentiële rol spelen bij het automatiseren van bedrijfsprocessen en het verbeteren van de algehele productiviteit.

Eisen:

  • Een bewezen staat van dienst als SharePoint Ontwikkelaar met diepgaande kennis van SharePoint 2019 On-Premise en Microsoft 365.
  • Uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van aangepaste oplossingen met behulp van SharePoint Framework (SPFx).
  • Diepgaande expertise in Office Power Automate voor het maken van geautomatiseerde workflows.
  • Aantoonbare vaardigheid in het schrijven van PowerShell-scripts om SharePoint-taken te automatiseren.
  • Bekendheid met SharePoint Designer voor het aanpassen van workflows en formulieren.
  • Een afgeronde opleiding in Computer Science, Informatietechnologie of een gerelateerd vakgebied.

Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.