Den Haag
Senior
36 uur per week
6 months
Startdatum op 1 november
Verlopen
296 Dagen geleden
Logius

Senior Backend Developer

Warme stoel – CI/CD, Jenkins Pipelines, Gitlab CI of Travis

Opdrachtomschrijving

 • Het ondersteunen van de informatie analisten/ontwerpers met het opstellen van de functionele en technische ontwerpen
 • Meewerken aan het uitvoeren van impactanalyses op ingediende RFC's
 • Het vertalen van gewenste functionaliteit in robuuste en secure PHP-code, gelet op high performance
 • Het leveren van input bij analyse en diagnose van issues rondom performance, security en data integriteit
 • Het op kunnen zetten, aanpassen en optimaliseren van nieuwe REST/SOAP koppelingen met externe partijen
 • Het (inline) documenteren van bestaande of nieuwe functionaliteit
 • Het uitvoeren van code reviews

Achtergrond opdracht

Het doel van het Productiehuis is om de Logius-oplossingen (inclusief infrastructuur) te beheren en door te ontwikkelen binnen de afgesproken serviceniveaus, budgetten en regelgeving. Ook levert de directie Productiehuisde capaciteit en structuur om bestaande en nieuwe diensten en producten zodanig te ontwikkelen dat het afgestemde portfolio kan worden waargemaakt. De Agile Release Train (ART) Gegevens en Berichten is de product/dienstafdeling die web-gebaseerde producten en diensten levert met als primaire doelgroep de burger.

Functie eisen

 • Kubernetes, Dockers, Open Stack
 • PHP-Linux, MySQL, PostgreSQL
 • CI/CD, Jenkins Pipelines, Gitlab CI of Travis 5 jaar
 • Ontwikkelen en ontwerpen volgens Solid design Principles 3 jaar
 • Ontwikkelen van applicaties op grote schaal, performance gerichte ontwikkeling 3 jaar
 • Ervaring met Unit- en Integratie Testen 3 jaar
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.