Landelijk
Senior
36 uur per week
Startdatum op 23 oktober
Verlopen
301 Dagen geleden
COA

Werkplekbeheerder

Opdrachtomschrijving:

We zijn vanwege de uitbreiding van onze capaciteit, met spoed op zoek naar een flexibele werkplekbeheerder. Naast reguliere werkplekbeheer taken zoals het inrichten van werkplekken op (nieuwe) locaties, gebruikers ondersteuning en het tweedelijns oplossen van calls is er ook ondersteuning nodig voor projecten, waarbij ICT middelen van gebruikers moeten worden omgewisseld en geregistreerd. De medewerker wordt opgenomen in een landelijk team dat veelal regionaal werkt. De medewerker moet sociaal vaardig zijn, zowel in teamverband als zelfstandig goed kunnen functioneren, ervaring en plezier hebben in gebruikersondersteuning en de benodigde administratie zorgvuldig kunnen bijhouden in onze database (clientèle). Gezien de spreiding van de locaties is er sprake van veel reisbewegingen, waarbij we een verdeling maken in regio Noord en Zuid.

Eisen:

  • MBO 4 werk/denk niveau;
  • 36 uur per week waarbij 4×9 mogelijk is
  • Kandidaat moet snel inzetbaar zijn
  • In bezit zijn van Rijbewijs B en (eigen) vervoer
Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.