Apeldoorn
Senior
36 uur per week
11 months
Startdatum op 1 februari
Verlopen
179 Dagen geleden
Belastingdienst

Integratie Engineer

Wij zijn op zoek naar een Integratie Engineer met kennis van containertechnologie (OpenShift ervaring is een pre) en API-Management oplossingen. Verder wordt kennis en ervaring met GitOps, Tekton, Operators, Yaml, Java en Angular gevraagd.

Opdrachtbeschrijving

Binnen het Integratie Competence Center (ICC) gaan we onderzoeken of en hoe ons API-Management Platform op het OpenShift Container Platform kan draaien. Het gaat daarbij in eerste instantie vooral over het opdoen van kennis en ervaring.

Om dit onderzoek uit te voeren zijn we op zoek naar 2 engineers met kennis van containertechnologie (OpenShift ervaring is een pre) en API-Management oplossingen (IBM Api-Connect ervaring is een pre). Verder wordt kennis en ervaring met GitOps, Tekton, Operators, Yaml Java en Angular gevraagd. Binnen het ICC wordt op dit moment een Event Streaming Voorziening op containers ontwikkeld dus er is kennis en ervaring binnen het team aanwezig. Kennis en ervaring voor het onderzoek kan deels dus in het team gehaald worden maar zal ook buiten het team gezocht moeten worden. We zijn daarom op zoek naar engineers die niet enkel het onderzoek technisch kunnen uitvoeren maar ook geen moeite hebben om contacten te leggen en informatie te vergaren.

Als afronding van de opdracht wordt een rapport verwacht waarin is op genomen wat de uitgevoerde werkzaamheden zijn, welke ervaringen zijn opgedaan, een overzicht met do's en dont's en eventuele risico's en/of aanbevelingen voor het vervolg. Een demo en kennisoverdracht naar het bestaande ontwikkelteam hoort daar ook bij.

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten bestaat de mogelijkheid dat als vervolg ook een generieke API-Management Voorziening op het Container Platform ontwikkeld moet worden.

Dit zal dan gezamenlijk met het bestaande ontwikkelteam uitgevoerd worden.

Achtergrond opdracht

Het Integratie Competence Center (ICC) levert standaard integratieoplossingen binnen het veelzijdige IT-landschap van de IV-Organisatie. Ons werk wordt steeds belangrijker: het aantal klanten, gekoppelde applicaties en gerouteerde berichten nam in de afgelopen jaren fors toe. Sterker nog, het groeit nog steeds. Daarnaast vragen aspecten als performance en security continu aandacht. We zijn scherp op nieuwe ontwikkelingen en passen ons daar continu op aan. Het ICC bestaat uit drie agile teams. Eén richt zich op consultancy binnen applicatie-integratie, één op ontwikkeling en één op service en beheer. Het allocatiebeleid van de IV-Organisatie schrijft het OpenShift Container Platform voor. Voor het ICC betekent dit dat we de komende jaren onze voozieningen zullen moeten migreren.

Functie eisen

  • Minimaal 2 onderzoeksopdrachten uitgevoerd en daarvoor een (technisch) ontwerp opgesteld
  • Minimaal 5 jaar programmeer ervaring met Java en minimaal 1 jaar ervaring met containers
  • Minimaal 5 jaar ervaring met technisch/functioneel testen
  • Minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van (nieuwe) (deel)systemen waarbij afstemming met de omgeving en het delen van kennis centraal stond

Competenties

  • resultaatgericht
  • communicatief vaardig
  • organisatie sensitief
De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.