Den Haag
Senior
24 uur per week
6 months
Startdatum op 18 september
Verlopen
199 Dagen geleden
Raad voor de Kinderbescherming

Functioneel beheerder (Rijkspas)

Aantoonbare kennis op het gebied van Rijkspas, GCMS/IAM en WID scan binnen de Rijksoverheid

Opdrachtbeschrijving

De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:

 • Realiseren van een WID scan opstelling t.b.v. RvdK personeel
 • Indien noodzakelijk aansluiten WID scan opstelling op Rijksscan HUB.
 • Realiseren van het inrichten van WID scan mogelijkheden op locaties van de RvdK en/of het in gebruik nemen van een WID scan app
 • Samenwerking zoeken en aangaan met Rijksoverheidsonderdelen gehuisvest in het Rijksverzamel pand of Rechtbank t.b.v. WID scan en uitgifte en gebruik Rijkspas
 • Het onderzoeken van de kwaliteit van de userregistraties in relatie tot de normenkaders rijkspas
 • Het testen van opgeleverde voorzieningen
 • Het documenteren van nieuwe voorzieningen t.b.v. het uitvoeren van functioneel beheer werkzaamheden
 • Afstemmen met in- en externe stakeholders
 • Leveren van input voor eventueel noodzakelijke opleidingen voor gebruikers
 • Trainen van gebruikers
 • Zorgen voor kennisoverdracht en bijdragen aan het beleggen van deze kennis en vaardigheden in de staande organisatie
 • Ondersteunen gebruikers bij gebruikers acceptatie tests Ondersteunen gebruikers bij gebruikers acceptatie tests.

 • Het (laten) doorvoeren van aanpassingen in SIMS samenhangende systemen
 • Het participeren in het inrichten van IAM processen binnen de RvdK
 • Het adviseren en helpen inrichten van accesmanagement systeem
 • Het oplossen van functionele problemen in IAM en daaraan gerelateerde applicaties

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:

 • Zwaarwegend advies geven m.b.t. registratie medewerkers in SIMS en IAM
 • Kwaliteitsbewaking SIMS en IAM
 • Opstellen acceptatiecriteria en uitvoeren acceptatietest nieuwe applicaties in IAM domein
 • Opstellen functionele documentatie
 • Monitort gemaakte afspraken met de leverancier over de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken.
 • Bijhouden van voortgang en opstellen rapportage/afstemmen met het project.
 • Gebruikersbeheer: gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, acceptatietesten
 • Wijzigingenbeheer: adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties.

Achtergrond opdracht

Als functioneel beheerder/ informatie analist met kennis van Rijkspas, GCMS/IAM en WID scan. Ben je (mede)verantwoordelijk voor de user gegevens in de identity en cardmanagment systemen zoals in gebruik bij MinJenV (SIMS en GCMS). Initieer je noodzakelijke aanpassingen in de gegevens en draag je de verantwoording voor de zowel logische (IT) als fysieke toegang (rijkspas). Inmiddels is er een aanvang gemaakt met het uitvoeren van een aantal projecten in het kader van Identity en Accesmanagement (o.a. lifecycle van IAM). De functioneel beheerder zal een rol spelen in dit programma op de raakvlakken betreffende het identity beheer, het accesmanagement, het uitvoeren van de identificatie van medewerkers (WID scans) en het verstrekken van Rijkspassen. Binnen het project Rijkspas van de RvdK is de medewerker verantwoordelijk voor het inrichten van SIMS, o.a. het aanmaken van locaties, incl. autorisatieprofielen. Het realiseren van de noodzakelijk koppelingen voor het aanmaken en leveren van de Rijkspas door de RvdK op diverse locaties. Koppeling met rijksbrede functionaliteiten zoals IDT app. 

Functie eisen

 • De kandidaat heeft minimaal hbo werk- en denkniveau, aangetoond via het cv met opleidingen en werkervaring op het gebied van ICT/IV. 
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare kennis op het gebied van Rijkspas, GCMS/IAM en WID scan binnen de Rijksoverheid. 
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het werken in een Agile omgeving.
 • De kandidaat heeft kennis van en ervaring met het IV-voortbrengingsproces, beheerproces en de exploitatie ervan. 
 • De kandidaat beschikt over goede beheersing en uitdrukkingsvaardigheid van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • De kandidaat beschrijft een beknopte motivatie voor de opdracht(gever).
De Raad voor de Kinderbescherming in Nederland is een dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De RvdK voert een aantal wettelijke taken uit die te maken hebben met kinderen, met name kinderen die in de knel dreigen te komen of dat al zijn. Deze taken liggen op civielrechtelijk en strafrechtelijk terrein.

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken. Alleen als het echt niet anders kan, wordt de rechter erbij betrokken, maar het draait altijd om het belang van het kind. Dat kan onder andere omdat de Raad voor de Kinderbescherming de rechter onafhankelijk adviseert.