Den Haag
Medior
36 uur per week
8 months
Startdatum op 4 oktober
Verlopen
342 Dagen geleden
Bestuursdepartement

Functioneel Beheerder Informatiehuishouding

De kandidaat beschikt over kennis en ervaring met verschillende systeemontwikkelingsmethodieken, waaronder Agile en DevOps

Achtergrond opdracht

Er is behoefte naar meer inzicht door het gebruik van informatie uit interne bronsystemen, echter ontbreekt het aan een centrale aanpak om hierin te faciliteren. In het kader van een aantal aanbevelingen uit het eindverslag van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) wordt een aantal verbeterprojecten voorgesteld vanuit informatiehuishouding (IHH). Eén van de verbeterprojecten is het inrichten van een Business Intelligence (BI) voorziening voor het bestuursdepartement waaronder DBO voor het toekomstbestendig beheren en doorontwikkelen van rapportages en dashboards met actuele en concrete procesinformatie van activiteiten en parlementaire stukkenstromen en bijbehorende termijnen. Een andere concrete casus is de dashboards tolken en vertaaldiensten vanuit de gelijknamige categorie (DI&I en IUC). Vanuit functioneel beheer zijn er twee FTE aangevraagd om een fulltime bijdrage te leveren aan dit project. Waarbij in eerste instantie 1 functie is gecreerd en er momenteel vanuit een andere fte ook bijgedragen wordt waar het kan. Het project heeft behoefte aan een vaste invulling en heeft hiervoor budget toegekend gekregen in het bestedingenplan 2022.

Werkzaamheden

Als functioneel beheerder bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ben je de schakel tussen techniek, informatievoorziening en de gebruiker. Door te zorgen functioneel beheer van de informatiesystemen lever je een belangrijke bijdrage aan het primaire proces (maken van en toezicht hebben op beleid) van het ministerie. Jouw takenpakket is divers, denk aan: gebruikersbeheer, wijzigingenbeheer, functionaliteitenbeheer en het begeleiden van transitietrajecten. Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een functioneel beheer die aan de slag gaat binnen het vakgebied Informatiehuishouding (IHH) en het document management systeem DigiJust. De voorzieningen binnen JenV hebben op verschillende vlakken koppelingen met elkaar. Vanuit dit oogpunt krijg je te maken met andere systemen en applicaties die onder andere diensten vallen. In deze functie lever je ondersteuning op applicaties binnen de Informatiehuishouding, zoals DocSys.Web, Paminco, DigiJust en iBabs. Ook voer je de regie bij het oplossen (liefst: voorkomen)van incidenten en maak je probleemanalyses. Hierbij werk je nauw samen met leveranciers. Klantgerichtheid, oordeelsvorming en flexibiliteit zijn cruciale eigenschappen. Naast het verzorgen van gebruikersondersteuning, beheer je ook de bedrijfsinformatie. Daarbij werk je stamgegevens bij, zorg je voor autorisatie van medewerkers en leid je gebruikers en collega’s op. Ook draag je bij aan de vernieuwing van de informatiesystemen en de implementatie daarvan. Jouw rol op het gebied van functionaliteitenbeheer ligt hierbij in de samenwerking met de leveranciers en het betrekken van onze gebruikersorganisatie. Onze leveranciers werken Agile en in DevOps vorm. Deze functie vraagt periodieke inzet in de avond/weekenden in verband met testwerkzaamheden rondom releases en verstoringen (hotfixes).

Functie eisen

  • De kandidaat beschikt over een afgeronde hbo-bachelor opleiding of Hbo-niveau met relevante werkervaring.
  • De kandidaat beschikt over 3 jaar werkervaring als functioneel beheerder.
  • De kandidaat beschikt over kennis en ervaring met verschillende systeemontwikkelingsmethodieken, waaronder Agile en DevOps. Dit blijkt duidelijk uit het cv.
  • De kandidaat beschikt over ervaring met parlementaire processen en bijkomende voorzieningen. Dit blijkt duidelijk uit het cv
  • De kandidaat dient periodiek beschikbaar te zijn in de avond/weekenden.