Den Haag
Senior
40 uur per week
Startdatum op 3 juli
Verlopen
391 Dagen geleden
Gemeente Den Haag

3xTeam voor ontwikkelen notificatie platform

Front-end ontwikkelaar, Back-end ontwikkelaar en AWS Infrastructure Engineer

Werkzaamheden:

Gemeente Den Haag, de VNG en de SVB voeren gezamenlijk als samenwerkende dienstverleners een project uit om het Open Source product Notify (https://www.notifications.service.gov.uk/) en aanvullend daaraan een Output Management component te beproeven in een pilot. Dit moet resulteren in een Generiek Notificatie Platform. Aanvullend daaraan wil de gemeente Den Haag een Output Management component realiseren dat het Generieke Notificatie Platform aanstuurt. De pilot wordt ingepast in een landschap van de gemeentelijke context (ZGW API鈥檚) en de context van de SVB.

 

Bij het plaatsvinden van een gebeurtenis (zie online Figma designs) in de procesapplicatie, is het doel de klant te notificeren over deze gebeurtenis. Binnen de pilot is de scope van de notificatie het versturen van een mail of een sms naar de klant. T.b.v. de pilot zijn op dit moment drie scenario鈥檚 uitgewerkt die de opdrachtgever wil bespreken met de leverancier die helpt bij de realisatie van de pilot voor het notificatie platform.

 

Oplossingsrichting

Het Generiek Notificatie Platform bestaat uit meerdere onderdelen, te weten een Output Management component, een profiel service en een component gebaseerd op Notify UK. Notify wordt gebruikt door de Britse overheid om belangrijke meldingen te verzenden naar burgers en bedrijven. Het platform maakt gebruik van moderne technologie毛n zoals microservices en API’s om meldingen te leveren via verschillende communicatiekanalen, waaronder brief, sms en e-mail. Het platform heeft een geavanceerde beheerconsole die het voor gebruikers makkelijk maakt om meldingen te verzenden en te beheren. Uitgebreide rapportagemogelijkheden waarmee gebruikers inzicht kunnen krijgen in de effectiviteit van hun meldingen is ook onderdeel van het platform. Een gebruiker moet in deze context gelezen worden als een gemeente zoals gemeente Den Haag of een uitvoeringsorganisatie zoals SVB.

 

Scope

Het product dat gevraagd wordt aan de leverancier is de benodigde aanpassing aan Notify en de integratie met de Output Management Component en de profielservice.

 

Implementatieteam

De opdrachtgever zoekt een team dat de verdere ontwikkeling en implementatie kan verzorgen van dit Open Source platform en die bereid is om dit product aan te bieden op de markt na een succesvolle pilot. Doelstelling is dat dit als een Open Source product binnen Nederland beschikbaar wordt gesteld en dat meerdere Dienstverleners het product kunnen implementeren, ondersteund met een SLA vanuit de markt en waarop meerdere leveranciers dienstverlening kunnen aanbieden. Het ontwikkel- en implementatieteam bestaat uit meerdere expertises en werkt nauw samen met VNG als ook met de SVB.

Het VNG project bestaat verder uit meerdere gemeenten, die aan zullen sluiten op de notificatie component. Het doel is de notificatie component gereed te hebben voor de hackathon eind september. De gemeenten zullen dan in die week aansluiten op het platform. Vanuit het implementatieteam is aanwezigheid dan ook vereist, om de leveranciers van de gemeenten te helpen met de aansluiting.

De expertises vereisen een sterke achtergrond in architectuur, development, Business analyse en implementatie van processen. Hierbij is het van belang dat de strategische doelstelling van Gemeente Den Haag, de VNG en de SVB gerealiseerd wordt aan de hand van een Project Start Architectuur, zoals deze beschikbaar is bij de start van het project. 

Er zijn voor de realisatie van het platform verschillende specialisten nodig. Voorkeur is om een ingespeeld team aan te nemen. Een team met collega鈥檚 die reeds hebben samengewerkt geniet de voorkeur, maar is geen must. De opdrachtgever is uit op een multi-vendor situatie op het Open Source notificatie platform, dat vanuit de markt ondersteund wordt middels een SLA. In deze uitvraag worden meerdere expertises gevraagd, waarbij deze ook gecombineerd in 茅茅n persoon mogen voorkomen.

Voor het definitieve ontwerp en de realisatie van dit Open Source platform zoeken we een team dat in eerste instantie voor de duur van 4 maanden wordt gecontracteerd met optie tot verlengen. 

Scope opdracht

De scope van de opdracht wordt bepaald door het beschikbare budget. Samen met de leverancier wordt de backlog opgesteld en bepaald welke user stories eerst worden opgepakt. Doel is om de pilot af te sluiten met werkende software. Vanuit de leverancier wordt een beoordeling gevraagd van de geschetste scenario鈥檚, waarbij bepalend is welk scenario de grootste kans heeft op een goed eindresultaat van de pilot gelet op het gestelde beschikbare budget.

 

Algemene taken en verantwoordelijkheden 

      Werken aan het aanpassen van Notify UK aan de specifieke behoeften en vereisten 

      Werken aan de ontwikkeling van nieuwe functies in Notifiy en integraties met de OMC en de profielservice

      Schrijven van goed gedocumenteerde code die makkelijk te onderhouden en uit te breiden is 

      Samenwerken met andere ontwikkelaars en stakeholders om het platform te ontwikkelen en te verbeteren 

      Samenwerken met het projectteam van de gemeente Den Haag, SVB en VNG. 

 

 

Algemene vereisten 

      Ervaring met het werken met microservices-architecturen en API’s 

      Ervaring met containerization met voorkeur Docker icm kubernetes en helm charts 

      Ervaring met Cloudoplossingen met voorkeur AWS 

      Ervaring IT-projecten met de focus op B2C notificaties/meldingen 

      Bekendheid met gegevensanalyse en rapportage 

      Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om proactief en effectief te communiceren en mee te denken met andere ontwikkelaars en stakeholders 

      Voorkeur gaat naar kandidaten met aantoonbare overheidservaring 

      Voorkeur gaat uit naar een partij dat Cloudhosting en beheer op zich neemt 

      Voorkeur gaat uit naar een partij die op de oplossing ook een SLA aanbiedt en deployment ondersteunt 

 

 

Front-end developer

Als Front-end developer ben je verantwoordelijk voor:

      Aanpassing van Frontend Service naar Nederlandse maatstaven. 

 

We zoeken in onze Front-end developer:

      Ervaring met HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js/NPM en Design Systems (voorkeur NL Design System)

      Kennis van Nunjucks, Javascript, Dart SASS, Express.JS

 

Back-end developer

Als Back-end developer ben je verantwoordelijk voor:

      Uitbreiding Notify API. Dit betreft aanpassingen op bestaande services en ontwikkelingen van nieuwe koppelingen

 

We zoeken in onze Back-end developer:

      Ervaring met Python, Node.js/NPM

      Kennis van Postgres, Redis, Celery en Common Ground

 

AWS Infrastructure Engineer

Als AWS Infrastructuur Engineer ben je verantwoordelijk voor:

      AWS Cloud opzetten icm AWS Deployment Framework

 

We zoeken in onze AWS Infrastructuur Engineer:

      Ervaring met AWS CDK, AWS Deployment Framework, AWS CloudFormation, Cloud security & compliance

      Kennis van Python

      Voorkeur: AWS Developer of AWS Solution Architect certificaat

 

 

Tijdens de uitvoering wordt gekozen voor werken conform het SCRUM framework (incl de SCRUM events). De duur van de sprints is nader overeen te komen.