De rol van low-code technologie in akkerbouw: Van Iperen’s innovatie

OutSystems Low-code

Duurzame oplossingen voor telers: Efficiëntie door digitale ondersteuning

Een goede oogst wordt bepaald door een complexe combinatie van factoren, van de hoeveelheid regen tot de schimmelgevoeligheid van een gewas en van mineralen in de bodem tot de bladbemesting die wordt toegepast. Zo’n complexe puzzel vraagt om expertise van de teler, advies van de teeltadviseur en betrouwbare data. Voor meststoffenleverancier Van Iperen helpt LINKIT met de ontwikkeling van een volledig nieuwe serie applicaties, bedoeld om akkerbouwtelers te ondersteunen. Daarnaast helpen de applicaties Van Iperen met gedegen teeltadvies en de verkoop van meststoffen. De applicaties zijn bovendien bewust gebouwd in low-code, om de ontwikkeling snel, efficiënt en betaalbaar te houden. Met de combinatie van verschillende apps, gericht op uiteenlopende processen binnen het akkerbouwbedrijf, ontstaat een uitgebreid datamodel, dat door telers gebruikt kan worden om in te spelen op weersomstandigheden, wetgeving en bedrijfsvoering. Zo ondersteunt Van Iperen, samen met LINKIT en low-code platform OutSystems, op een innovatieve manier in de uitdagingen waarmee telers te maken krijgen. 

Voorsprong door Digitale Innovatie

Vincent, hoofd IT bij van Iperen, vertelt trots over de voorsprong die Van Iperen heeft op het gebied van digitale ondersteuning. “Ruim twintig jaar geleden hadden we voor de glastuinbouw al de dienst Niveaumeting met een tanksensor. Als het niveau van de meststoffen in de opslagtank bij de tuinder onder een bepaald niveau komt, wordt automatisch een order aangemaakt. Daarmee voorkomen we dat de tuinder niet kan bemesten omdat hij te weinig meststoffen heeft. Ook met Precisieteelt Plus (een gerichte teeltaanpak door het veld onder te verdelen in kleine vakken en die volledig in kaart te brengen, red.) waren we zes, zeven jaar geleden binnen de akkerbouw al bezig. De applicaties die we nu ontwikkelen, borduren voort op die traditie.” Zo is begonnen met de bouw van een achttal akkerbouwapplicaties, die samen alle facetten van de teelt ondersteunen. “De akkerbouw staat onder druk, door klimaatverandering en steeds strengere wet- en regelgeving en eisen van afnemers.

Telers moeten met steeds meer zaken rekening houden en daarin willen wij ze ondersteunen,” aldus Vincent. “Natuurlijk hebben wij daar zelf ook baat bij, want uiteindelijk helpt het Van Iperen met de verkoop van producten. Daarnaast zijn we er altijd op gebrand om telers meerwaarde te bieden. Dat is onder meer waarom we voor low-code hebben gekozen. OutSystems applicaties synchroniseren alle benodigde data zodat ze ook werken als je offline bent, wat een prettige aanvulling is als je veel op het veld bezig bent.

“OutSystems applicaties synchroniseren alle benodigde data zodat ze ook werken als je offline bent, wat een prettige aanvulling is als je veel op het veld bezig bent.”

Applicaties voor Inzicht en Advies

Inmiddels zijn de eerste applicaties afgerond en in gebruik. Zo is er Mijn Bedrijf, waarin een akkerbouwer zijn bedrijf, percelen en zijn jaarplan kan invoeren. Voor de berekening van de verhouding van meststoffen, die via fertigatieslangen (druppelslangen voor water met bemesting, red.) worden toegediend is er Mijn Fertigatie en voor aardappeltelers is er Mijn Bewaring, waarin bijvoorbeeld de planning voor het gassen van aardappels (om te voorkomen dat ze uitlopen) wordt geregeld. Momenteel werkt het team aan de ontwikkeling van Mijn Teelt, dat diverse data combineert om de teler van advies te kunnen voorzien.

Op basis van onder andere het weer, de bodem, eerdere handelingen en andere externe input voorspelt deze applicatie welke gewasbehandelingen nodig zijn voor optimale groei van het gewas. Andere inputbronnen zijn bijvoorbeeld een barometer voor stress in het gewas, een rekentool voor de hoeveelheid pootgoed voor maximaal rendement, of de applicatie PT+ voor precisieteelt. Het einddoel? Een compleet inzicht in de teelt, met alles wat de teler nodig heeft. En: hoe langer de applicaties straks in gebruik zijn, hoe meer informatie beschikbaar komt. Dat geeft meer inzicht, zowel aan de teler als aan de teeltadviseurs. “Onze product owner heeft zelf ook veel affiniteit met akkerbouw,” licht Vincent toe. “Dus hij weet waar de doelgroep naar op zoek is.”

Intern worden de applicaties ook gebruikt door onze vertegenwoordigers en specialisten. Vincent: “Iedere teeltadviseur heeft zijn eigen expertise, met de data in deze applicaties kunnen we heel veel kennis ontsluiten en eenduidiger advies geven.” Daarnaast ontzorgt Van Iperen telers doordat zij gegevens maar één keer in hoeven te voeren. “Omdat alle applicaties samenwerken, scheelt dat gedoe. Alles komt vanuit één basis.”

Duurzaamheid en Beslissingsondersteuning

Vincent vertelt daarnaast over de ‘digitale plant’, een model dat centraal staat in het ecosysteem van akkerbouw-applicaties. “Het is eigenlijk een soort Tamagotchi,” grapt hij. “Waarmee we kunnen voorspellen wat er nodig is en gevolgen van beslissingen kunnen doorrekenen. Het model berekent bijvoorbeeld welke mineralen wanneer nodig zijn. Vanuit die informatie kunnen wij weer inzetten op verkoop van benodigde producten op de juiste momenten.” Vincent vervolgt: “We willen uiteindelijk toe naar een volledig beslissingsondersteunend systeem, waarmee jij als teler makkelijk kunt bepalen wat je die dag gaat doen. Zo kun je bij wijze van spreken wakker worden en op je telefoon kijken om alle informatie direct beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld met een pop-up of een berichtje dat zegt ‘Deze week moet je bemesten, met dit middel, en het beste tijdstip daarvoor is vandaag rond twaalf uur, want dan en dan valt er regen. Lukt vandaag niet, dan is het volgend beste moment over drie dagen.’

Als teler heb je steeds meer inzicht nodig, en moet je steeds efficiënter omgaan met water, bemesting, enzovoorts. Deze apps geven niet alleen dat inzicht, ze helpen ook om keuzes te motiveren, bijvoorbeeld als het gaat om milieubelasting of wetgeving.” 

“Als teler heb je steeds meer inzicht nodig, en moet je steeds efficiënter omgaan met water, bemesting, enzovoorts. Deze apps geven niet alleen dat inzicht, ze helpen ook om keuzes te motiveren, bijvoorbeeld als het gaat om milieubelasting of wetgeving.”

Zo vormen de applicaties samen één geheel, dat de teler ontzorgt. En niet alleen dat: het op deze manier monitoren van gewassen en combineren van gegevens zorgt ook voor het minimaliseren van problemen bij planten, het maximaliseren van de mogelijke oogst en een zo gezond mogelijke voedingsbodem. Een win voor het milieu, de teler én voor Van Iperen, dat met uniform advies precies kan leveren wat de teler nodig heeft. 

Gebruiksvriendelijk Design

Voor telers is hun oogst het belangrijkst. En hoewel de sector behoorlijk innovatief is, ligt de focus van de teler niet op IT. “We hebben daarom ook steeds gekeken: hoe kunnen we het voor de teler zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken?” vertelt Vincent. “Dat hebben we direct vastgelegd in het design, dat voor elke app de basis is. 

“We hebben daarom ook steeds gekeken: hoe kunnen we het voor de teler zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken? Dat hebben we direct vastgelegd in het design, dat voor elke app de basis is.”

We gaan echt voor een eenvoudige en eenduidige user experience.” Daarnaast zorgt een wireframe, dat al getest is bij eindgebruikers, voor een snellere ontwikkeling en doorlooptijd. In sprints van telkens twee weken lag de focus echt bij het design, wat het development nu een stuk efficiënter maakt. Antonie, scrum master bij LINKIT: “Wij hebben aan het begin van deze opdracht twee maanden gewerkt aan het opzetten van een designstructuur en daar plukken we nu de vruchten van.” Daar is Vincent het mee eens. “Er een externe designer bij betrekken heeft in dat opzicht ook zeker voordeel opgeleverd,” zegt hij. “Design sprints en de designstructuur helpen om vast te houden aan één look&feel.”

Samenwerking met LINKIT

Om de applicaties te bouwen was voor Van Iperen een opschaling van hun capaciteit nodig. LINKIT was de partner die continuïteit kon garanderen en met hun ‘Team As A Service-model’, de juiste mensen op de job kon zetten op het moment dat dat nodig was. Van Iperen heeft daarmee een multidisciplinair team ter beschikking, bestaande uit een ontwikkelaar, tester, scrum master en designer. Antonie: “Zodra er iets nieuws gebouwd moet worden, pakken we dit op en als we klaar zijn, dragen we alles over aan de organisatie, zodat zij daarmee verder kunnen. Dit model houdt in dat wij de juiste expertise beschikbaar stellen en de mensen reserveren die deze klant nodig heeft. Die schaalbaarheid is voor veel bedrijven een uitdaging. Zeker als het gaat om tussentijds op- en afschalen, bijvoorbeeld. Dat is bij LINKIT geen probleem.” Vincent beaamt dat. “Het is voor ons lastig om voor zo’n opdracht instant ervaren mensen aan te trekken. Met LINKIT hebben we die mensen, maar blijven we flexibel. Ze denken in dat opzicht heel erg met ons mee.” Antonie: “Als strategisch partner doen we niet per se wat de klant vraagt, maar kijken we naar wat de klant nodig heeft en hoe wij de meeste waarde kunnen toevoegen. Zo kan een project bijvoorbeeld korter duren, maar levert het ons wel een veel duurzamere en langdurigere relatie op.” 


Low-code technologie in akkerbouw

Over Van Iperen: 

Al honderd jaar is Van Iperen actief in de agrarische sector. Zij kennen de markt als geen ander, want ze komen al sinds 1921 bij klanten over de vloer. Als familiebedrijf adviseren en ondersteunen ze klanten bij uitdagingen in hun teelt. Dankzij een schat aan ervaring en kennis kunnen ze van meerwaarde zijn voor klanten.