Design sprint: een gevalideerde oplossing in 4 dagen

UX-design UX/UI

De lean and mean versie van de design thinking aanpak. In dit artikel leggen we je uit wat een design sprint is en hoe de sprint in zijn werk gaat.

Wat is een design sprint?

De design sprint is bedacht door Jake Knap van Google Ventures in 2010. Een sprint is een workshop van vier of vijf dagen waarin je razendsnel van idee tot geteste oplossing gaat. Het is de ‘lean and mean’ uitgewerkte praktijkversie van de principes van design thinking: empathie, definieer, ideate, prototype en test. Deze sluiten weer aan op vormen van Agile werken, zoals Scrum en Kanban. Met design sprints zorg je voor een goede start van een nieuw en succesvol IT-project. Ze helpen je het échte probleem boven tafel te krijgen en in korte tijd een passende IT-oplossing te maken.

Hoe gaan design sprints in zijn werk?

Om te beginnen is het zaak om een goed team samen te stellen. LINKIT levert daarbij de facilitator en designer en als het nodig is IT’ers om het prototype uit te werken. Verder helpen we mee bij het selecteren van de juiste mensen uit je eigen bedrijf. Vanuit LINKIT pakken we een design sprint in de onderstaande 4 dagen aan.

vier-stappen-van-een-design-sprint

Nu je jouw dreamteam heb geformeerd is het tijd voor actie. Die begint uiteraard op dag 1.

Dag 1: Start van de design sprint, het onderzoeken van het probleem

Wat is jouw probleem en waarom? Kort gezegd: veel ‘innovatieve’ oplossingen worden in elkaar gedraaid zonder dat echt is onderzocht waarom dit nou echt ‘de’ oplossing is die mensen nodig hebben. En hoe ze daar in de praktijk mee omgaan. Om een enorme tegenvaller te voorkomen is het zeer aan te raden om hier ruim de aandacht aan te geven én van tevoren een gebruikersonderzoek uit te voeren.

Praktisch: tijdens de dag zoom je in op zowel de langetermijnvisie, als de obstakels om die te bereiken. Als die helder zijn kun je ze omzetten in sprintvragen. Bijvoorbeeld als het gaat om de klantreis van de gebruiker, of zijn of haar pijnpunten.

Dag 2: Oplossing en besluitvorming

Nu het probleem duidelijk is kan er aan de oplossing gewerkt worden. Hierin komen de principes ideate en design terug. De kern daarvan is inspiratie buiten je eigen bubbel zoeken, associatief denken en het probleem vanuit verschillende perspectieven proberen op te lossen. Vervolgens neem je de oplossingen kritisch onder de loep met elkaar. Daarna werk je een aantal van de beste ideeën uit met een storyboard en kies je tot slot de beste om uit te werken in een prototype.

Dag 3: Het prototype bouwen

Om maar met het belangrijkste punt te beginnen: een prototype hoeft niet perfect te zijn. Wel moet hij realistisch genoeg zijn om er daadwerkelijk mee te kunnen testen bij gebruikers. Zorg dan ook voor genoeg inhoud en context en maak strakke keuzes welke functionaliteiten je wel of niet uitwerkt. Vervolgens werken de designers het prototype uit en is het aan de klant om te bepalen welke vragen hij of zij beantwoord wil zien.

Dag 4: Testen

De gebruikerstest is niet alleen een eindpunt, maar ook een nieuw beginpunt. Beoogde eindgebruikers krijgen het prototype gepresenteerd en worden onderworpen aan een gebruikerstest. Kloppen de aannames die eerder zijn gemaakt door het team qua gebruik, gedrag enz? Hieruit komt veel relevante feedback die kan worden verwerkt in nieuwe functionaliteiten en ideeën in de product back log. Tijdens het productieproces dat hierna begint blijft de cirkel van testen, leren en aanpassen voortdurend doorgaan.

Wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle design sprint?

Om een design sprint succesvol uit te voeren, is het belangrijk dat alle betrokkenen de aanpak vertrouwen. Een design sprint is een bewezen formule en het ervan afwijken geeft risico’s. Een van de valkuilen is dat een sprint te complex wordt. Een te groot en complex probleem, heeft dan vaak een arbeidsintensief prototype nodig waardoor dit niet haalbaar is binnen 4 dagen. De groep met betrokkenen moet dat kunnen accepteren. De facilitator helpt de deelnemers groep vertrouwen geven in de aanpak van design thinking. Deze persoon motiveert en stelt de deelnemers gerust tijdens de sprint. Een goede facilitator vergroot de kans op een succesvolle design sprint.

Daarnaast is het belangrijk dat elke belangrijke deelnemer aanwezig is en je de sprint aaneensluitend uitvoert. Het oplossen van een gezamenlijk probleem doe je alleen samen! Zorg niet voor een te grote groep. Een ideale groep voor een design sprint bestaat tussen de 5 en 7 mensen.

Wil je meer weten over design thinking? Of wil je zelf een design sprint uitvoeren? De UX-designers van LINKIT helpen je verder. Neem contact met ze op voor meer informatie.

Design sprint doen?

Maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken!

Nu beschikbaar

Hoe kan ik je helpen?

mr hope

Contact Omid

Stuur een email +31 (0)30 265 0 265
Nu beschikbaar
Hoe kan ik je helpen?