Design Sprint: Een Gevalideerde Oplossing in 4 Dagen

UX-design UX/UI

De lean and mean versie van de design thinking methode. In dit artikel leggen we je uit wat de aanpak is en hoe de sprint in zijn werk gaat.

Wat is een design sprint?

De design sprint methode is bedacht door Jake Knapp van Google Ventures in 2010. Het is een workshop van vier of vijf dagen waarin je razendsnel van idee tot geteste oplossing werkt. Het is de ‘lean and mean’ uitgewerkte praktijkversie van de principes van design thinking: empathie, definieer, ideate, prototype en test.

Deze sluiten weer aan op vormen van Agile werken, zoals Scrum en Kanban. Met de methode zorg je voor een goede start van een nieuw en succesvol IT-project. Ze helpen je het échte probleem boven tafel te krijgen en in korte tijd een de beste oplossing te maken.

Hoe gaan design sprints in zijn werk?

Om te beginnen is het zaak om een goed team samen te stellen. LINKIT levert daarbij de facilitator en designer en als het nodig is IT’ers om het prototype uit te werken. Verder helpen we mee bij het selecteren van de juiste mensen uit je eigen bedrijf. Vanuit LINKIT pakken we een design sprint in de onderstaande vier dagen aan.

Design sprint in 4 stappen

Nu je jouw dreamteam hebt samengesteld is het tijd voor actie. Die begint uiteraard op dag 1.

Dag 1: Start van de design sprint, het onderzoeken van het probleem

Met welk probleem willen jullie aan de slag en waarom? Kort gezegd: veel ‘innovatieve’ oplossingen worden in elkaar gedraaid zonder dat echt is onderzocht waarom dit ‘de’ oplossing is die mensen nodig hebben. En hoe ze daar in de praktijk mee omgaan. Om een enorme tegenvaller te voorkomen is het zeer aan te raden om hier ruim de aandacht aan te geven én van tevoren een gebruikersonderzoek uit te voeren.

Praktisch: tijdens de dag zoom je in op zowel de lange termijn, als de obstakels om die te bereiken. Als die helder zijn kun je ze omzetten in vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om de klantreis van de gebruiker, of zijn of haar pijnpunten.

Dag 2: Oplossing en besluitvorming

Nu het probleem helder is kan er aan de oplossing gewerkt worden. Hierin komen de principes ideate en design terug. De kern daarvan is inspiratie buiten je eigen bubbel zoeken, associatief denken en het probleem vanuit verschillende perspectieven proberen op te lossen.

Vervolgens neem je de oplossingen kritisch onder de loep met elkaar. Daarna werk je een aantal van de beste ideeën uit met een storyboard en kies je tot slot de beste om uit te werken in een prototype.

Dag 3: Het prototype bouwen

Om maar met het belangrijkste punt te beginnen: een prototype hoeft niet perfect te zijn. Wel moet hij realistisch genoeg zijn om er daadwerkelijk mee te kunnen testen bij gebruikers. Zorg dan ook voor genoeg inhoud en context en maak strakke keuzes welke functies je wel of niet uitwerkt. Vervolgens werken de designers het prototype uit en is het aan de klant om te bepalen welke vragen hij of zij beantwoord wilt zien.

Dag 4: Testen

De gebruikerstest is niet alleen een eindpunt, maar ook een nieuw beginpunt. Beoogde eindgebruikers krijgen het prototype gepresenteerd en worden onderworpen aan een gebruikerstest. Kloppen de aannames die eerder zijn gemaakt door het team qua gebruik of gedrag? Hieruit komt veel relevante feedback die kan worden verwerkt in nieuwe functies en ideeën in de product back log.

Tijdens het productieproces dat hierna begint blijft de cirkel van testen, leren en aanpassen voortdurend doorgaan. Aan het einde van de dag of op de extra vijfde dag, presenteert het team de conclusies en de resultaten van de sprint.

Wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle design sprint?

Om de methode succesvol uit te voeren, is het belangrijk dat alle betrokkenen de aanpak vertrouwen. Een design sprint is een bewezen formule en het ervan afwijken geeft risico’s. Een van de valkuilen is dat een sprint te complex wordt. Een te groot en complex probleem, heeft dan vaak een arbeidsintensief prototype nodig waardoor dit niet haalbaar is binnen vier dagen. De groep met betrokkenen moet dat kunnen accepteren.

De facilitator helpt de deelnemers groep vertrouwen geven in de aanpak. Deze persoon motiveert en stelt de deelnemers gerust tijdens het proces. Een goede facilitator vergroot de kans op een succesvolle sprint.

Daarnaast is het belangrijk dat elke belangrijke deelnemer aanwezig is en je de stappen aaneensluitend uitvoert. Het oplossen van een gezamenlijk probleem doe je alleen samen met het hele team! Zorg niet voor een te grote groep. Een ideale groep voor een design sprint bestaat tussen de vijf en zeven mensen.

Wil je meer weten over design thinking? Of wil je zelf een design sprint uitvoeren? De UX-designers van LINKIT helpen je verder. Neem contact met ze op voor meer informatie.

Een oplossing voor jouw probleem?

Maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken!

Nu beschikbaar