Utrecht
36 uur per week
3 months
Startdatum op 1 juni
Verlopen
40 Dagen geleden
Gemeente Utrecht

Senior Privacy Officer

Wij zoeken voor onze Opdrachtgever een ervaren Privacy Officer met veel ervaring binnen het veiligheidsdomein en binnen gemeentelijke organisaties.

Korte beschrijving speelveld:

De gemeente Utrecht is in 2021 van start gegaan met een centraal gepositioneerd team (5FTE) van Information Security & Privacy Officers, als aanvulling op de decentrale teams (20FTE). Daarnaast hebben de decentrale organisatieonderdelen van de gemeente Utrecht ieder hun eigen privacy officers, een van die afdelingen is Openbare Orde en Veiligheid (OOV). In beide teams zullen de komende tijd collega's tijdelijk afwezig zijn. Met tijdelijke inhuur van een externe senior privacy officer willen we de capaciteit en kennis rondom privacy in de teams blijven borgen.

Jouw taken zijn:

Als senior privacy officer binnen het centrale team krijg je gevarieerd werk, hoofdzakelijk bestaande uit de volgende taken:

 • Het ondersteunen van de decentrale teams om binnen verschillende onderdelen van de organisatie gegevensbescherming op orde te brengen. Dit omvat bijvoorbeeld het adviseren van proceseigenaren in het opstellen van DPIA’s of overleg met een concerndirecteur voor de aanpak van een privacyrisico.
 • Het ondersteunen van de Chief Privacy Officer in de uitvoering van haar taken, zoals het schrijven en agenderen van beleid.
 • Onder regie van de CPO de bevindingen uit de externe en interne Wpg-audits aanpakken en oplossen, waaronder het aanpassen van beleid en het opstellen van tactisch Wpg-beleid.

Binnen de afdeling OOV zul je je voornamelijk bezighouden met het uitvoeren van een DPIA en aanpalend privacybeleid in het kader van de aanpak ondermijnende criminaliteit, in het bijzonder gericht op de afhandeling signalen. We vinden het zeer belangrijk dat je collega’s in het team (met minder senioriteit of een specialisme in informatiebeveiliging) helpt met jouw kennis van privacy. Dit doe je bijvoorbeeld door gezamenlijk opdrachten uit te voeren en ze waar mogelijk collegiaal te ondersteunen.

We zoeken een senior privacy officer met ruime kennis van privacy en afdoende affiniteit met informatiebeveiliging om het uitvoeren van een gemiddelde securityrisicoanalyse te kunnen begeleiden. De kandidaat moet communicatief vaardig zijn, enthousiast worden van complexe privacyvraagstukken en als verbinder kunnen optreden tussen vooral proceseigenaren en privacy en security officers.

Functie eisen:

 • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau met een sterk privacyprofiel.
 • Je hebt minimaal 6 jaar werkervaring op het gebied van privacy, onder andere in het veiligheidsdomein.
 • Je hebt bij voorkeur inzicht in het functioneren van (grote) gemeentelijke organisaties, van relevante toezichthoudende instanties en de werking van het stelsel van toezicht.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken, stelt haalbare planningen op, bewaakt voortgang en zorgt voor tijdige en concrete resultaten.
 • Je geeft heldere en betrouwbare adviezen, met concrete handelingsperspectieven die tot besluitvorming leiden.
 • Je bouwt en onderhoudt graag een netwerk met collega’s in de organisatie, verbindt mensen en komt samen tot gedragen oplossingen.
 • Je coacht je directe collega's rondom jouw expertisegebied en realiseert kennisgroei in de teams.
 • Je bent bij voorkeur CIPP/E en/of CIPM gecertificeerd.
 • Voor deze rol geldt een maximaal uurtarief van €115,00

Belangrijke informatie:

Wanneer u of uw medewerker wilt reageren op deze positie, dan verzoeken wij u de bovengenoemde eisen en wensen puntsgewijs toe te lichten. Geef aan waar je deze kennis/ervaring hebt opgedaan en in welke mate. Een korte motivatie, toegeschreven naar de Opdracht is ook een vereiste. Zie voor meer informatie de aanbiedingsvereisten hieronder.

Aanbiedingsvereisten:

 • Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4)
 • Het CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver
 • Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit
 • Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
 • Het CV is in het Nederlands opgesteld en in Word-formaat
 • Voor deze opdracht is het noodzakelijk om twee recente en relevante referenties aan te leveren. Hierbij gaat het om de volgende informatie: Naam, Functie, E-mailadres en telefoonnummer