Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 mei
Verlopen
60 Dagen geleden
COA

Automation consultant

Op zoek naar een Automation consultant met ervaring in Microsoft 365 en Infra-as-Code

Opdrachtomschrijving:

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is bezig met een transitie naar een moderne ICT voorziening gebaseerd op een hybride Cloud concept conform eisen die daar door het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan gesteld worden. Dit heeft afgelopen jaar geresulteerd in COA Trusted Cloud omgeving, waarop de eerste bedrijfsapplicaties draaien. In het eerste kwartaal van 2024 heeft het COA als vervolg stap in deze transitie het vooronderzoek naar een nieuwe en moderne werkplek afgerond, passend bij het COA. Op basis van dit onderzoek is het COA reeds gestart met het ontwerpen en inrichten van op Azure Cloud en Microsoft 365 gebaseerde werkplekken. Dit project wordt op basis van agile werkwijze uitgevoerd en zal moet leiden tot een eerste concept realisatie van deze moderne werkplek voor het COA rond de zomerperiode.

Binnen het project team is er ruimte voor een Senior Automation Consultant welke het gehele Microsoft 365 portfolio in code moet gaan vatten door gebruik te maken van Configuration as Code. Daarnaast is er ook een uitdaging op het gebied van Application Deployment wat voor meerdere omgevingen geautomatiseerd moet worden.

Het COA is daarbij specifiek op zoek naar iemand die ook ervaring heeft op het vlak van Infrastructure/Configuration as Code op basis van PowerShell DSC. Dan is met name belangrijk dat deze persoon ervaring heeft met het schrijven PowerShell modules en het door ontwikkelen hiervan.

Dit omdat het COA binnen haar Cloud omgeving het uitgangspunt hanteert dat alle componenten en configuratie middels code wordt beheerd. Deze competentie is aanwezig maar dient uitgebreid te worden om het gehele platform in code te kunnen gaan vatten.

De kandidaat dient ervaring te hebben in groot zakelijke omgevingen (5000+ medewerkers en bij voorkeur ook overheid) met kennis en ervaring op gebied van ontwerp, inrichting, documenteren, en overdracht naar de beheeroperatie.

Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij voorop loopt in de technieken rondom het automatiseren van Microsoft 365/Azure Virtual Desktop. De kandidaat dient ook voorstellen te doen om de huidige gebruikte technieken te verbeteren en aan te vullen.

Eisen:

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (ontwerp en implementatie) met Microsoft 365 op het gebied van de moderne werkplek (endpoint) op senior niveau en het vatten van moderne werkplek implementaties in code.
 • Certificering (en) op Microsoft 365 Endpoint vlak.
 • Moderne werkplek ervaring met aantoonbare kennis en ervaring op gebied van (o.a.):
  • Defender for Endpoint
  • Windows 11
  • Application Deployment
  • Azure Virtual Desktop
  • Endpoint Hardening
  • Windows AutoPilot o Intune

Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.