Maasland
Senior
40 uur per week
Startdatum op 1 april
Verlopen
71 Dagen geleden

Cloud Engineer / Tribelead

Kennis/werkzaamheden:

 • De sparringpartner van de Productowner die gevraagd en ongevraagd adviseert over de technische as, al dan niet in samenspraak met de Technisch Verantwoordelijke
 • Technische aanspreekpunt voor de 3 scrum-teams t.b.v. DoD van Epics en binnen de Epic verantwoordelijk voor de technische invulling alsmede beslissingsbevoegd indien er onduidelijkheden zijn bij de teamleden/Squadleden.
 • Ondersteuning van het systeemteam BCP bij de (PI) planning en refinement van de Epics en user stories.
 • Bewaken en monitoren van de technische vooruitgang/aflevering van (deel)producten.
 • Technische knelpunten in uitvoering signaleren en verhelpen
 • Bij afwezigheid van de teamleads/sqaudleads is de tribelead verantwoordelijk voor de verdeling van taken┬á
 • Bij afwezigheid van de PO, PSM of IT-manager vergaderingen en andere overlegmomenten leiden.
 • Bewaken van het onderlinge verband en afhankelijk van de gehele BCP Cloud.
 • Ondersteund de Technische Verantwoordelijke in hun werkzaamheden en is de verbindende schakel tussen de Technisch Verantwoordelijke en de beheerders/ontwerpers.
 • kennis en ervaring van CNCF (Cloud Native Computing Foundation)
 • Kennis van Kubernetes, Rancher en andere voorkomende tooling t.b.v. (Private) Cloud omgevingen
 • kennis en ervaring met CI/CD en DevOps
 • Kennis en ervaring in een Agile Scrum omgeving
 • Kennis van netwerk virtualisatie (Vmware NSX-T)
 • Ervaring in een gevoelige Enterprise omgeving
 • Consignatiedienst maakt deel uit van de werkzaamheden
 • 2 dagen op locatie
 • Voor deze opdracht is een screening vereist die doorgaans 6 tot 8 weken in beslag neemt
 • Nederlands paspoort is een vereiste