Hilversum
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 mei
Verlopen
16 Dagen geleden

Teammanager – Informatiemanagement

Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in (beleidsmatige)informatiemanagement, privacy -en securityvraagstukken, portfolio sturing én Data gedreven sturing/ Business Intelligence?

Het team komt uit een turbulente tijd met diverse veranderingen om (persoonlijke) redenen in het management, teambezetting en samenwerking. Teambuilding, onderlinge samenwerking en sfeer zijn speerpunten in he team. Dit naast het behalen van de inhoudelijke resultaten uit het teamplan. De beoogde teammanager heeft daarin de rol om:

 • Dagelijkse aansturing te geven aan een professioneel zelfstandig team;
 • Integraal management van het team (PIOFACH) en sturing geven aan de resultaten van het teamplan 2024;
 • Merkbare stappen te maken met de groep om het ingezette teambuildingtraject af te maken om zo verbetering in onderlinge communicatie(stijlen), waarderend feedback geven/ontvangen en productverbetering te krijgen;
 • Richting en coaching te geven aan teamleden gericht op de professionele ontwikkeling van hun teamleden en het resultaat;
 • Ambtelijk opdrachtgever te zijn van I-vraagstukken en projecten binnen het team;

Collectieve sturing geven aan de concern – en afdelingsdoelen en waarden vanuit een leuk en dynamisch MT interne Dienstverlening (7 personen en 2 adviseurs).

Eisen voor deze rol

 • De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht en hoe de kandidaat daar de competenties bij inzet.)
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in (beleidsmatige)informatiemanagement, privacy -en securityvraagstukken, portfolio sturing én Data gedreven sturing/ Business Intelligence (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 2 referentie trajecten)
 • Aantoonbare werkervaring en bewezen skills in coachend -en faciliterend leiderschap in teams– zie gevraagde competenties
 • Ruime werkervaring in een soortgelijke omgeving

Competenties

 • Coachend en faciliterend leiderschap door bijv. handelingsruimte te bieden, situationele coaching, ontplooiing te bevorderen en waarderend vragen te stellen;
 • Verbindend zijn binnen en buiten het team door inspiratie te bieden, innovatie en borging aan te jagen en relatie bouwen met team en stakeholders;
 • Communicatief sterk door vertrouwen te geven, empathie tonen, feedback te geven en overtuigingskracht;
 • Organisatorische vaardigheden in opdrachtgeverschap/lijnsturing;
 • Vermogen om mensen mee te nemen in lange termijnvisie en (team) ontwikkeling.

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.