Weesperstraat, 430, 1018DN, AMSTERDAM
Senior
32 uur per week
Startdatum op 1 mei
Verlopen
19 Dagen geleden
Gemeente Amsterdam

Data Specialist

Op zoek naar een Data Specialist

Opdrachtomschrijving

De Directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Vanuit V&OR werkt het programma Hubs aan de uitvoering van de eind 2021 vastgestelde “Hubsvisie Amsterdam”. Een hub is een knooppunt in een multimodaal mobiliteitsnetwerk, waar verschillende vervoerswijzen en hun infrastructuur samenkomen. En vanuit het programma Deelmobiliteit wordt op basis van de Nota Deelvervoer 2023 gewerkt aan de uitbreiding van het aanbod en gebruik van deelmobiliteit in Amsterdam. Hierin wordt een bijdrage geleverd aan de opgave en ambities van Autoluw, Schone Lucht, Logistiek en transitie tankstations.

Werkzaamheden

Hiervoor zoeken wij nu een adviseur data gedreven werken die ons op weg helpt met:

– Doorontwikkeling van het dashboard deelmobiliteit CROW:

 • Deelname aan de werkgroep: sturen op aanbod van deelvoertuigen met verbodsgebieden en hubs
 • Ontwikkelingsagenda formuleren ism oa de G5
 • 1 op 1 afstemming met het CROW
 • Deelname aan de kernteam overleggen CROW (4x per jaar).

– Doorontwikkeling en beheer van Power BI dashboard monitoring:

 • Automatiseren van datastroom door middel van API
 • Deelname aan de werkgroep: met andere gemeenten uitwisseling ideeën voor monitoring

_ Aansluiting van auto deelaanbieders op het dashboard deelmobiliteit:

 • Aanscherpen van use cases i.s.m. accounthouder autodelen
 • Aanscherpen data uitvraag i.s.m. CROW en CDS-M werkgroep
 • Aanpassen data uitvraag/ vergunning voorwaarden voor deelauto’s
 • Juridische vastlegging en vaststelling
 • Eventuele aanpassing DPIA.

– Verkennen van de mogelijkheid van een digitaal monitorings- en sturingsplatform voor deelmobiliteit:

 • Real time gestuurd kan worden op het toestaan en parkeren van deelmobiliteit.
 • Snelheidsbeperking meegegeven kunnen worden
 • In samenwerking met het programma Digitale Regie Openbare ruimte (DRO)

– Deelname aan de landelijke CDS-M werkgroep (maandelijks).

– Adviseur data nieuwe vergunningen deelfiets:

 • Aanscherpen van de use cases i.s.m. accounthouder deelfiets
 • Aanscherpen nadere voorwaarden/data uitvraag deelfiets
 • Eventuele aanpassingen DPIA.

– Stimuleren van het gebruik van data en het dashboard deelmobiliteit

 • Signaleren van kansen voor data gebruiken binnen de programma’s deelmobiliteit en hubs.
 • Input leveren aan de voortgangsgesprekken met de deelvervoer aanbieders met behulp van het dashboard deelmobiliteit.

Gemeentelijke organisatie

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)

Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Zij werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen.

Functie eisen

 • 2 tot 5 jaar relevante werkervaring in data gedreven-ruimtelijke projecten in een groot stedelijke en politiek-maatschappelijke omgeving.
 • Aantoonbare ervaring met het gebruik van data in mobiliteitsopgaven.
 • 1 mei 2024 beschikbaar voor 32 uur per week.

Wensen

 • Goed bekend met gemeentelijke (stads)problematiek, liefst in Amsterdam.
 • Actuele kennis van huidige mobiliteitstransitie.
 • Aantoonbare ervaring met dashboards en digitale sturing van de openbare ruimte.
 • Ruime ervaring in het digitale en/of fysieke domein, bij voorkeur binnen de G4.
 • Een goed netwerk binnen de gemeente Amsterdam of vindt makkelijk zijn/haar weg binnen gemeentelijk apparaat.

Competenties

 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid

Screening: Om de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.