Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 22 mei
Verlopen
389 Dagen geleden
COA

Functioneel Beheerder

Op zoek naar een Functioneel Beheerder!

Opdrachtomschrijving:

Wij zijn op zoek naar een Functioneel Beheerder voor het COA. De functioneel beheerder moet in staat zijn om gebruikersvragen om te zetten naar functionele eisen. De functionele eisen moeten met ICT worden besproken en door ICT gerealiseerd. Dit vereist dat de functioneel beheerder de klantvraag goed moet kunnen doorgronden en deze om te zetten naar een functioneel ontwerp met bijbehorende impactanalyse. Na oplevering door ICT dient functioneel beheer te testen aan de hand van het functioneel ontwerp namens en i.s.m. de eindgebruiker. Het is van essentieel belang dat je een helicopterview van het applicatielandschap hebt en analyserend vermogen om de gebruikersvraag naar de IT “opdracht” om te zetten.

Voor bestaande en nieuwe gebruikers worden er opleidingen door de functioneel beheerder georganiseerd. Een goede voorbereiding vereist kennis van de werkprocessen en van de overige systemen. De opleiding moet naadloos aansluiten op de behoeften van de gebruikers. Een goed inlevingsvermogen en didactische vaardigheden om tot een goed resultaat te komen. Er komen meldingen binnen van gebruikers en deze moeten met een juiste prioritering worden afgehandeld. Hierbij moet rekening worden gehouden met urgentie, belang en samenhang met andere initiatieven. En dit vraagt om juiste afstemming met collega’s zodat taken goed verdeeld kunnen worden. Het is van belang dat je de vraag goed kunt inschatten en analyseren om er een juiste prioriteit aan te geven. Je werkzaamheden moeten goed gepland worden en alle taken die erbij horen moeten goed georganiseerd worden.

Eisen:

  • Minimaal 5 jaar ervaring als functioneel beheerder binnen een grote organisatie;
  • Aantoonbare ervaring met grootschalige SharePoint migratietrajecten;
  • Aantoonbare ervaring als functioneel beheerder met SharePoint 2016 én Microsoft 365 (SharePoint 2016 is in gebruik en er wordt gestart met een migratie naar/inrichting van SharePoint in MS365);
  • Ervaring met vertalen van processen naar een digitale omgeving;
  • Ervaring met het opstellen van beheers- en gebruikersdocumentatie;

Wensen:

  • Kennis van archivering processen en document management is een pre;
  • Ervaring met het geven van trainingen voor eindgebruikers is een pre;
  • Ervaring binnen overheidsorganisaties of onderwijsinstellingen is een pre;
  • Ervaring met Flow en Power Automate is een pre;
  • Kennis van Prince2, BiSL en ITIL is een pre.
Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.