Assen
Senior
8 uur per week
6 months
Startdatum op 1 april
Verlopen
32 Dagen geleden
DICTU

Senior Developer eIDAS / SDG

Wij zijn op zoek naar een Senior Developer eIDAS / SDG met ervaring met SAML, XML, security, firewalls, Java, OATH, OpenID Connect, eHerkening en Federated Services

Opdrachtomschrijving

Het eIDAS-DEMO-portaal van RvIG (in beheer bij DICTU eIDAS-team) zodanig aanpassen dat: 1) de inlog van een vertegenwoordiger van een Duitse of Oostenrijkse rechtspersoon mogelijk wordt. 2) het DEMO-portaal een zogenaamde SDG evidence reuqest kan verzenden en het antwoord kan ontvangen en interpresteren. 3) de gebruiker in zowel de test, acceptatie als de productie-omgeving status informatie ziet omtrent zijn inlog 4) de gebruiker zijn / haar bedrijf kan 'inschrijven' in een test-database 5) de gebruiker deze informatie kan inzien na een hernieuwde inlog. De opdrachtnemer kan deze opdracht uitvoeren op basis van door RvIG en DICTU aangeleverde specificaties maar naar eigen inzicht en plannning. De opdracht is afgerond wanneer voornoemde doelen (functionaliteiten) zijn gerealiseerd.

Achtergrond opdracht

De EU heeft de Single Digital Gateway verordening gepubliceerd. Lidstaten moeten deze vanaf eind 2023 impementeren. Dit betekent dat onderdelen van overheidsdienstverlening worden geharmoniseerd, onder meer gericht op bedrijven ('rechtspersonen'). Eén zo'n onderdeel is het inschrijven van een bedrijf (bij een overheidsorganisatie) en het doen van een melding van een bedrijfsactiviteit bij de overheid. De eerste stap om dit in produktie werkend te krijgen en de impact op ' echte' portalen (zoals MijnRVO of Mijn Belastingdienst) te kunnen bepalen is, als verschillende malen eerder gedaan, de implementatie op het bestaande DEMO-portaal. Dat portaal moet daartoe worden aangepast. Vervolgens kan de stap naar het produktie portaal MijnRVO worden voorbereid op basis van de ervaringen emt het DEMO-portaal.

Functie eisen

  • HBO Niveau Informatica
  • Ervaring met SAML (meer specifiek eIDAS SAML), XML, security en beveiligingscertificaten, polymorfe pseudonimisering, firewalls, Java, OATH, OpenID Connect, eHerkening en Federated Services
  • 5 jaar ervaring met realisatie en onderhoud aan eIDAS gerelateerde infrastructuur zoals eIDAS-node en beveiliging eIDAS-node
  • Ervaring met trouble shooting (incident management) eIDAS-koppelpunt
  • Ervaring met Europese projecten op het gebied van authenticatie en autorisatie
DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.