Utrecht
24 uur per week
Startdatum op 1 april
Verlopen
40 Dagen geleden
Gemeente Utrecht

FME Modelleur en databeheerder

Opdrachtbeschrijving

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. We vinden het belangrijk dat die groei blijft passen bij het karakter van de stad met een goede balans tussen groei en leefbaarheid. Leidraad hierbij is de Ruimtelijke Strategie Utrecht, waarbij het bevorderen van gezond stedelijk leven voor iedereen centraal staat. De Ontwikkelorganisatie Ruimte werkt vanuit die strategie aan de ruimtelijk economische opgaven van de stad: een forse woningbouwopgave, duurzame mobiliteit, de energietransitie, behoud en uitbreiding van groen in de stad, voldoende voorzieningen en werkgelegenheid.

Naast een bijdrage aan de woningbouwopgave wil de stad doelen waarmaken op onderwerpen als energie, groen en sport. De kunst is om dit goed te doen, nu de bodem overvol raakt met kabels, leidingen, boomwortels, energiesystemen en misschien in de toekomst wel een metro.

De drukte in de ondergrond vraagt om strategie, regie en opdrachtgeverschap. In dit kader is gemeente Utrecht actief bezig om een 3D model van de ondergrond met een ruimtebeslag berekening op te stellen. Dit doen we in combinatie met het voorgenomen traject om het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Omgevingswet proof te maken. In dit kader zoeken wij een modelleur met adviesvaardigheden. Deze persoon heeft aantoonbaar begrip en kennis van ondergrond en hydrologische modellen en datastructuren. Dit is de basis voor de te ontwikkelen FME scripts voor het 3D model van de Ondergrond.

Je taken zijn:

In deze opdracht ga je invulling geven aan de datastructuur en de technische dataverwerking met FME scripts tot een 3D model van de boven (tot 5,0 m-mv) en ondergrond (tot 70 m-mv) en de combinatie met de berekeningen van de ruimtelijke functionaliteiten. Daarnaast zal de data behorende bij het geohydrologisch model van het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer vanuit het 3D model beschikbaar worden gemaakt voor berekeningen door derden en de output van het geactualiseerde model wordt beschikbaar gemaakt voor het 3D model. Dit vraagt om inzichten in het structuren en de validatie van diverse databestanden en uitwisselingmethoden en structurering van verwerking.

Als FME Modelleur en databeheerder ondersteun je en draag je actief bij aan het schrijven van een FME script, waarmee we de vrij beschikbare ruimte in de boven en ondergrond uit de Handleiding Openbare Ruimte (HOR) inzichtelijk krijgen en inpassing van een toekomstig warmtenet kan worden getoetst op haalbaarheid.

Verder bestaan de werkzaamheden uit:

 • Opzetten van datastructuur t.b.v. een generieke database passend op het 3D model;
 • Meedenk in combinaties met GIS-systemen, zoals FME, Bentley Map, ArcMAP en/of ArcGIS online;
 • Signalen van kansen en risico’s voor de toepassing van GIS bij onze ruimtelijke vraagstukken, je adviseert hier desgewenst over, en werkt deze uit tot een succesvol eindproduct;
 • Je bent een verbindende schakel tussen het team Ontwerpstudio Ruimte en de dataproducten die worden gemaakt door de Datavoorziening van DomstadIT (de centrale IT-afdeling van gemeente Utrecht).

Functie omschrijving en eisen:

 • Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een geo-gerelateerde opleiding;
 • Ervaring of kennis van datagebruik in geohydrologische modellen en ondergrond;
 • Aantoonbaar kennis en ervaring van strategisch data architectuur binnen een (middel)grote gemeente;
 • Aantoonbaar kennis en vaardigheden met betrekking tot 3D engineering van data;
 • Bekendheid met verticale structuren en ruimtelijke effecten in de ondergrond (GBES+OBES, WADI, infiltratievoorzieningen, brandweerputten, wortelzones, et cetera);
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;
 • FME-kennis met aantoonbare werkervaring;
 • Open en innovatieve houding;
 • Gesprekken worden ingepland op 20 maart, kandidaat wordt geacht hier rekening mee te houden;
 • LET OP: voor deze rol geldt een maximaal uurtarief van €120,00.

Wilt u reageren op deze functie, stuur dan uw CV op basis van onderstaande aanbiedingseisen naar mij toe. 

Aanbiedingsvereisten:

 • Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4), lever deze los in naast het CV (of stuur deze toe per e-mail)
 • Het CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver
 • Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit
 • Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
 • Het CV is in het Nederlands opgesteld en in Word-formaat
 • Het is mogelijk dat er een portfolio wordt opgevraagd met automatisch gegenereerde uitkomsten en enkele 3D voorbeelden i.c.m. achterliggende scripts
 • Voor deze opdracht is het noodzakelijk om twee recente en relevante referenties aan te leveren. Hierbij gaat het om de volgende informatie: Naam, Functie, E-mailadres en telefoonnummer