Bilthoven
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 1 april
Verlopen
143 Dagen geleden
RIVM

Data Architect

Wij zijn op zoek naar een Ervaren Data Architect voor de inrichting van data-architectuur met kennis en ervaring van ERD, UML en ETL.

Met deze offerteaanvraag beoogt de RIVM/IV-organisatie, verder aangeduid als Aanbesteder, specialistische kennis en arbeidscapaciteit te verwerven voor het inrichting van data-architectuur ten behoeve van bv. het Rijksvaccinatie programma (RVP), het COVID programma, de neonatale hielprik screening (NHS) en bloedonderzoek bij zwanger (PSIE). Aanbesteder zoekt naar een:

Ervaren Data Architect

Werkzaamheden:

 • Het opstellen, afstemmen en bewaken van data architectuur principes die aansluiten op de Enterprise architectuur en DVP belangen;
 • Het ontwerpen, implementeren en bewaken van het datalandschap en data integratie wat aansluit op de gegevensbehoefte van DVP;
 • De gegevensbehoefte identificeren door onder andere het beschrijven van inhoudelijke relaties tussen gegevensverzamelingen;
 • De toegestane mogelijkheden van de beschikbare data in kaart brengen;
 • De kwaliteit van de data en informatie bewaken;
 • Een structuur opstellen om te voldoen aan de kennisbehoefte van DVP;
 • Data (informatie) integreren, beheren en inzichtelijk maken;
 • Investeringen beschrijven om nieuwe kennisbehoeftes te kunnen beantwoorden;
 • De behoeftes voor nieuwe data/informatie opstellen;
 • Conceptuele, logische en fysieke modellen opstellen en beheren;
 • Inzichtelijk maken wat er met data kan en hoe de data beter vanuit de vraag, met in acht neming van modelleerconventies, vastgelegd moeten worden;
 • Een afweging maken tussen modellen, het begeleiden van vraagstelling van een kennisbehoefte tot realisatie van een kennislevering.

Achtergrond opdracht

Bij het RIVM werken ruim 2200 collega’s elke dag aan de zorg van morgen. Als Data Architect werk je bij de afdeling Beheer Informatiesystemen van de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP). Deze afdeling verzorgt het functioneel beheer, de ontwikkeling en de rapportages van o.a. het informatiesysteem Praeventis dat essentieel is voor de uitvoering van een drietal grote preventieprogramma’s binnen deze dienst. Sinds 2020 is daar ook het vaccinatieprogramma rondom COVID-19 bijgekomen. Het komend jaar zal DVP samen met Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) opgaan in een nieuw domein. Hierbij is de samenhang en gelijkvormige aanpak van datahuishouding prioriteit voor goed beheer. Gezocht wordt naar een Data Architect die van uitdagingen houdt. Er wordt namelijk volop gewerkt aan een state of the art landschap onder architectuur onder andere ten behoeve van pandemisch paraat. Je gaat de werkzaamheden uitvoeren binnen het datamanagement team van 4 personen.

Functie eisen

Algemeen

 • Heeft een relevante afgeronde HBO/WO opleiding bv (Technische) Bedrijfskunde, Informatica
 • Heeft aantoonbare ervaring als Data Architect
 • Heeft ervaring in het zorgveld (ICT)

Specifiek:

 • Heeft kennis van en ervaring met datamodelleringsprincipes en –technieken (ERD en UML)
 • Ervaring met classificeren en vervolgens gestructureerd vastleggen van business rules
 • Heeft kennis van en ervaring met datawarehouse-oplossingen en ETL-processen
 • Ervaring met master- en meta-datamanagement, data kwaliteitsmanagement
 • Is bekend met informatie standaarden in de gezondheidszorg (bv Nictiz)
 • Heeft kennis van en ervaring met Agile en/of SAFe werken

Vereisten profiel:

 • Heeft kennis van en ervaring met DAMA-DMBOK
 • Kennis van TOGAF/Archimate
 • Heeft kennis van en ervaring met informatiebeveiliging (bv ISO/IEC 27002) en Privacy aspecten (AVG)
 • Helicopter view / Hands-on-mentaliteit

Competeties

 • Analytisch
 • Creatief
 • Omgevingsbewust
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Is communicatief zeer vaardig en in staat om op verschillende niveaus te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling
Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het mileu/leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het onstaan en de verspreiding van ziekten en monitoring van luchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnership met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-) Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor kun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment zijn: RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS.