Utrecht
Senior
36 uur per week
8 months
Startdatum op 18 maart
Verlopen
62 Dagen geleden
Inspectie van het Onderwijs

Senior Java Ontwikkelaar

Wij zijn op zoek naar een Senior Java Ontwikkelaar / Java 21, Spring Boot 3, OpenShift, Kubernetes

Opdrachtomschrijving

De IvhO zoekt een senior Java ontwikkelaar voor het scrumteam Datalogistiek. Met de nieuwste technologie├źn (o.a. Java 21, Spring Boot 3, OpenShift (Kubernetes), etc.) ontwikkelt en beheert dit team microservices, zogenaamde bronregistraties.

Wat wordt van je verwacht (in het kort):

Snel het inspectiedomein eigen kunnen maken:

 • Meerdere applicaties zijn afhankelijk van een complex database landschap / webservice infrastructuur.

Data:

 • Van de Java ontwikkelaar wordt verwacht dat deze grotendeels zelfstandig modellen bedenkt voor de meest effic1├źnte en onderhoudbare manier van data opslaan, verwerken en weergeven.
 • Idee├źn worden verwacht over security risico's.

Combinatie ontwikkelen en beheer:

 • Het team ontwikkelt nieuwe applicaties met moderne technieken, maar heeft ook verscheidene oudere applicaties in beheer.

Kennis: Voor alle onderstaande talen en frameworks geldt een gemiddelde werkervaring van minimaal 5 jaar.

 • Java 11
 • Spring Framework / Boot
 • Gitlab
 • Maven
 • OpenShift
 • Applicatie security
 • Applicatie performance
 • Testing: JUnit, Mockito, Wiremock
 • Databases: Oracle
 • REST(JSON)
 • RabbitMQ
 • Linux

Achtergrond opdracht

De IvhO werkt aan vernieuwing van haar applicatielandschap. Het IV-landschap moet wendbaarder en betrouwbaarder worden zodat beter ingespeeld kan worden op de steeds sneller veranderende gebruikersbehoefte. In de organisatiecultuur, werkwijzes en het IV-landschap worden op dit moment aanpassingen gemaakt om aan die behoefte tegemoet te komen. Een onderdeel daarvan is het vervangen van onze websites en klantportalen. Voor het realiseren van deze doelstelling zoeken wij een Fullstack Java ontwikkelaar

Functie eisen

 • HBO+ denk- en werkniveau
 • Werkervaring met databases (Oracle)┬á
 • 5 jaar werkervaring met Java programmeren (bij voorkeur versie 11+)
 • 3 jaar werkervaring met Spring(Boot)Framework, Maven┬á
 • 1 jaar werkervaring met Kubernetes of OpenShift
 • 3 jaar werkervaring met REST(JSON) en SOAP(XML) en integratie in een Java spring boot applicatie.
 • Ervaing met het werken in een scrumteam en Scrum methodiek moet bekend zijn

Functie wensen

Ervaring met CI/CD:

 • Bij voorkeur Gitlab.
 • Kennis vereist van deployment straten, buildservers en applicatieservers. Verwacht wordt dat je in al deze omgevingen je weg snel kan vinden, logging kan raadplegen en de meest voorkomende acties kan uitvoeren en fouten kan oplossen.
 • Ervaring met Containers, Docker en Kubernetes
 • Testing: JUnit, Mockito
 • Tooling: Jira, Confluence
 • Software quality tools (bijv. SonarQube)
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financi├źn op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.

Wat goed onderwijs is, bepaalt de inspectie niet zelf. Zij gaat uit van de wet en van breed gedeelde kenmerken over goed onderwijs. Wanneer kennis en opvattingen over goed onderwijs in de samenleving veranderen, wijzigt ook het toezicht. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van alle leerlingen bij elkaar.

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) voert haar toezicht uit vanuit drie kantoren verspreid over Nederland. Het hoogste orgaan van de Inspectie van het Onderwijs is het Management Team dat in Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs. Meer informatie staat op de website http://www.onderwijsinspectie.nl

De IvhO heeft een afdeling ICT, Contracten en Recordmanagement waarin zijn ondergebracht: – Functioneel Beheer – Informatie analyse – Architectuur – Servicelevelmanagement – Releasemanagement – Project- en programmamanagement – Accountmanagement – Technisch applicatiebeheer en ontwikkeling – Contractmanagement- Recordmanagement