Utrecht
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 maart
Verlopen
54 Dagen geleden
Gemeente Utrecht

Informatie en procesadviseur

Wij zoeken een ervaren Informatie en procesadviseur met brede ervaring op het gebied van informatisering, data en procesmanagement.

Opdrachtomschrijving

Binnen VTH zijn alle taken gebundeld op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. VTH staat voor het verbeteren van de leefbaarheid binnen de gemeente Utrecht. Door vergunningen te verlenen, toezicht te houden en in te zetten op handhaving zorgt VTH ervoor dat het voor de inwoners duidelijk is wat kan en mag. VTH bevat drie afdelingen die zich bezighouden met de primaire processen: Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. Deze afdelingen werken aan de opgaven van Utrecht door bijvoorbeeld vergunningen te verlenen op grond van de Omgevingswet en de vele APV’s. Maar ook toezicht en handhaving op het gebied van de Wet Kwaliteitsborging op het bouwen (Wkb), (fiets)parkeren, ondermijning, horeca en evenementen behoren de kerntaken.

Voor het Informatie- en Procesmanagement-team van VTH met 25 medewerkers zoekt de gemeente tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van IPA’s. Het team IPM van VTH bestaat uit 25 medewerkers – beheerders, adviseurs, security officers, informatie-architecten, data-analisten en een recordmanager. Samen beheren en verbeteren deze professionals de complexe informatiehuishouding van VTH.

Taken / verantwoordelijkheden:

Als IPA heb je een breed werkveld op het gebied van informatisering, data en procesmanagement. Businessbehoeften vertaal jij naar concrete, haalbare en creatieve oplossingen in lijn met gemeente brede kaders en de strategische agenda’s en doelstellingen. Je bepaalt hierbij de impact van nieuwe mogelijkheden voor de bedrijfsvoering. Je vergeet daarbij niet om Privacy/ informatiebeveiliging en recordmanagement te betrekken. Je weet verder als geen ander complexe (keten)processen slim en efficiënt te organiseren. Je hebt een grote mate van vrijheid in de wijze waarop jij je resultaten bereikt. Dit betekent dat je meerdere rollen moet kunnen vervullen. Het ene moment breng je als adviseur een advies uit dat je vervolgens als projectleider of coördinator omzet in concrete resultaten. Je moet er rekening mee houden dat je ook veel moet samenwerken met IPM-collega's van andere gemeenteafdelingen, met name met collega's in het zogenaamde Fysiek Domein en met collega's van concern ICT.

 • Aanspreekpunt bent op IPM-thema's voor 1 van de 4 afdelingen van VTH;
 • Als aanspreekpunt zicht hebt op alle ontwikkelingen die spelen binnen je afdelingen. Je werkt goed samen met de andere IPA's en adviseurs in het team om hier overzicht op te krijgen en te houden. Je zet je communicatieve vaardigheden in om de samenwerking vloeiend te laten verlopen;
 • Samen met kennishouders wensen verzamelt, afstemt en vertaalt naar bruikbare (systeem)oplossingen waarbij je ook meedenkt en meewerkt bij het inkopen ervan. Dit kan binnen je eigen afdeling zijn, maar ook in andere afdelingen van VTH;
 • Processen analyseert, herontwerpt en vastlegt;
 • Nieuwe en innovatieve (markt)ontwikkelingen in de buitenwereld volgt en op bruikbaarheid weet te duiden voor de VTH-organisatie. Je adviseert het management proactief over kansen die hieruit voortvloeien en bedenkt samen met de verantwoordelijke manager hoe deze kansen in resultaten omgezet kunnen worden. Op deze manier creëer je draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatie- en procesmanagement.
 • Een klankbord bent voor de Informatie- en procesmanager ten behoeve van de ontwikkeling van het IPM-team.
 • Je collega-adviseurs gevraagd en ongevraagd advies geeft bij de uitoefening van het vak en waar nodig coacht.

Functieprofiel:

Je bent een proactieve, resultaatgerichte, pragmatisch ingestelde verbinder. Je vormt een brug tussen proces en techniek en weet collega’s samen te brengen en te enthousiasmeren. Je bent een doorzetter die zich niet snel uit het veld laat slaan. De wereld van informatiemanagement en bedrijfsprocessen heeft geen geheimen voor jou. Dit in combinatie met jouw sterke communicatieve vaardigheden dragen bij aan het opstellen van heldere adviezen, het onderbouwen van standpunten en visievorming.

Verder beschik je over:

 • HBO, HBO+ werk- en denkniveau met opleiding in de richting Bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als adviseur in de wereld van informatiemanagement
 • Kennis en ervaring met het analyseren en vastleggen van informatiebehoeften, -stromen en -processen
 • Ervaring met het werken volgens Lean, Agile/Scrum;
 • Ervaring als adviseur bij (Europese) aanbestedingen (pre)
 • Kennis van de nieuwste ontwikkelingen op IPM gerelateerd gebied zoals Common Ground, RPA, Cloud transities
 • Ervaring met het werken in projecten, bij voorkeur (ook) als projectleider
 • Kennis van het concept ‘Werken onder architectuur’
 • Kennis van en werkervaring in de publieke sector (pre)
 • Hybride werken behoort tot de mogelijkheden.

Aanbiedingsvereisten:

 • Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4)
 • Het CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver
 • Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit
 • Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
 • Het CV is in het Nederlands opgesteld en in Word-formaat
 • Voor deze opdracht is het noodzakelijk om twee recente en relevante referenties aan te leveren. Hierbij gaat het om de volgende informatie: Naam, Functie, E-mailadres en telefoonnummer
 • Gesprekken zijn gepland in de week van 4 maart. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.