Den Haag
Senior
36 uur per week
8 months
Startdatum op 4 maart
Verlopen
121 Dagen geleden
Logius

OPS engineer

Wij zijn op zoek naar een Ops Engineer met kennis en ervaring van Java webapplicaties, .NET, Docker, Kubernetes, CI/CD en monitoring tools

Opdrachtbeschrijving

KOOP zoekt een Ops Engineer met kennis en ervaring van Java webapplicaties, Docker en Kubernetes. Er wordt ervanuit gegaan dat de Ops Engineer (beheerteam) en het ontwikkelteam nauw samen zullen werken. Het scrum team is te allen tijde beschikbaar voor ondersteuning van de Ops Engineers.

LVBB wil de OTAP omgeving stabiel en robuust houden en verbeteringen aanbrengen. Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrum-team en ervaring met het werken in een Agile omgeving, zijn belangrijke vereisten.

Het huidige managed hosting contract loopt af. Logius heeft bekendgemaakt dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MinBZK) heeft besloten dat het Standaard Platform (SP) van Logius de verplichte clouddienst wordt voor het ontwikkelen en hosten van ICT-systemen. Hiervoor geldt een ''pas toe of leg uit'' beleid. Dit geldt voor alle overheidsonderdelen die deel uitmaken van MinBZK, waaronder ook KOOP. De ambitie van KOOP is om in 2024 alle ICT-systemen gemigreerd te hebben naar het SP. Het SP is een verzameling applicaties waarmee door Logius wordt voorzien in het ontwikkelen en hosten van softwareapplicaties.

De werkzaamheden die de medewerker zelfstandig en proactief dient uit te voeren omvatten incident afhandeling, correctief onderhoud en troubleshooting. Er wordt van de Ops Engineer verwacht dat de beheertaken, zoals hieronder beschreven, worden uitgevoerd. Doorontwikkeling ligt bij het LVBB ontwikkelteam, maar het kan voorkomen dat er aan de Ops Engineer gevraagd wordt om hieraan bij te dragen. Dit zal vooraf tijdens een sprint in overleg met de Ops Engineer(s) worden besproken.

Taken

Incident beheer, correctief onderhoud en troubleshooting.

Voor incident beheer is de Ops Engineer verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Het monitoren, actief signaleren, analyseren en oplossen van incidenten;
 • Het registreren en afhandelen van geconstateerde incidenten en meldingen in het meldingensysteem van KOOP;
 • Zelfstandig ervoor zorgdragen dat de continu├»teit gewaarborgd blijft;
 • Het opstellen van incidentrapportages. Voor incidenten met prioriteit 1 wordt er altijd een incidentrapportage opgesteld. Voor incidenten met een lagere prioriteit geldt dat een incidentrapportage wordt opgesteld indien hier om gevraagd wordt.

Preventief c.q. proactief onderhoud van het (systeem)landschap

Hieronder worden werkzaamheden verstaan die noodzakelijk zijn aan de componenten om incidenten te voorkomen. Naar aanleiding van incidenten, meldingen en monitoring wordt van de technisch applicatiebeheer verwacht dat preventieve maatregelen op het systeem worden genomen om de continuïteit te waarborgen. Deze maatregelen kunnen door de Ops Engineer zelf worden doorgevoerd in de componenten of kunnen in de vorm van user stories worden doorgegeven aan het scrum-team. Indien de Ops Engineer zelf wijzigingen doorvoert in de componenten dient dit in samenspraak met het scrum-team uitgevoerd te worden.

Continuous deployments

Van de Ops Engineer wordt verwacht dat diegene ondersteuning verleend bij deployments op de OTAP omgeving.

Functie eisen

 • Ervaring in troubleshooting en incidenten oplossen
 • Kennis en ruime ervaring met Java webapplicaties, .NET, Docker en Kubernetes
 • Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar ervaring als Ops Engineer

Aanvullende kennis

 • Mate van kennis en ervaring met monitoring tooling zoals Kibana/Elastics en Grafana
 • Mate van kennis en ervaring met CI/CD zoals GIT, Nexus en Harbor
 • Mate van ervaring met migraties in een complexe (keten)omgeving
 • Mate van kennis en ervaring met noSQL database MarkLogic; en XQuery; en gerelateerde technologie├źn zoals XML en XSLT
 • Mate van ervaring met migraties

Overige functiewensen

Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal op het niveau dat nodig is voor de genoemde werkzaamheden (aantoonbaar in aanbieding). Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up-to-date antivirussoftware en een Linux instantie t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Competenties

 • Proactief;
 • Zelfstandig;
 • Flexibel;
 • Resultaatgericht;
 • Sterk analytisch vermogen;
 • Feedback aan collegaÔÇÖs kunnen geven en kunnen ontvangen.

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.