Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 16 oktober
Verlopen
267 Dagen geleden
COA

Azure integratie engineer

Op zoek naar een integratie engineer met Azure ervaring!

Opdrachtomschrijving:

Wij zijn voor COA op zoek naar een ervaren Azure integratie engineer. Infrastructuur maakt binnen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deel uit van de Afdeling ICT. De afdeling Infrastructuur richt zich op het inrichten, onderhouden, beheren en exploiteren van de ICT-infrastructuur ten behoeve van het COA. Binnen de afdeling Infrastructuur zijn 4 sub-teams.

Sub-team Exploitatie levert onder meer ondersteuning en faciliteiten bij de ontwikkeling van maatwerk-informatiesystemen en/of de selectie van standaardpakketten. Sub-team Netwerk/Telefonie levert onder meer ondersteuning en faciliteiten bij de ontwikkeling van Netwerkstructuren en ontsluitingsmogelijkheden van de informatie. Sub-team ICT vervangingsprojecten realiseert samen met en voor de sub-teams Exploitatie en Netwerkbeheer projecten. sub-team Generiek Applicatie Beheer levert ondersteuning op het gebied van de generiek applicaties (Citrix, Office, Adobe enz.)

Vanuit sub-team ICT vervangingsprojecten lopen kleinere en grotere projecten samen binnen een Cloud Transitie Programma. In verband met doorgroei hebben wij spoedig invulling nodig om de continuĆÆteit van essentiĆ«le projecten niet in gevaar te brengen. Door middel van deze uitvraag willen wij een Sr Azure integratie engineer. Dit ten behoeve van de doorontwikkeling van de COA Azure Trusted Cloud en toekomstige PaaS en IaaS projecten en implementaties.

Eisen:

  • Ervaring met APP Service Environment v3, Azure Devops
  • Ervaring met API-management, Azure Service Bus, Azure Event Grid

Wensen:

  • Ervaring met Azure single instance container (ACI)
  • Ervaring met ARM-template (voorkeur Bicep)
Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.