Utrecht
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 maart
Verlopen
23 Dagen geleden
Gemeente Utrecht

Solution architect

Wij zoeken een ervaren Solution architect met ervaring Data-modellering, Database ontwerp, verder ervaring met Gemma en Nora.

De gemeente Utrecht is grootschalig in ontwikkeling. Om haar dienstverlening verdergaand te verbeteren, migreren we de komende jaren in een passend tempo onze dienstverlening naar het zogenoemde Common Ground landschap. Common Ground is de vernieuwing van ons gehele IT dienstverleningslandschap, waarbij wordt gestreefd naar een wendbare inrichting met in de kern een duidelijke scheiding tussen de proces- en gegevenslaag van applicaties. Wij ontwikkelen een scala van nieuwe systemen, zoals klantinteractiesystemen en systemen ter ondersteuning van zaakgericht werken, die allemaal gebaseerd moeten zijn op standaard informatie- en gegevensmodellen. Dit stelt ons in staat om gegevens eenvoudiger te delen en meer volgens het principe van "eenmalige opslag, meervoudig gebruik" te werken. Om de vernieuwingen te realiseren, zoeken we een Solution Architect voor de Gegevenslaag binnen het programma Versterken Common Ground. In deze rol speel je een sleutelrol in het ontwerpen en inrichten van de gemeenschappelijke gegevenslaag.

Dit is de opdracht

Als Solution Architect speel je een rol in het ontwerpen en inrichten van een robuuste, duurzame en toegankelijke gegevenslaag binnen het gemeentelijke informatielandschap. Jouw expertise van gegevensregistraties zal direct bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening en operationele efficiëntie van de gemeente. Bij voorkeur heb je ervaring binnen de overheid. Als architect werk je mee in de brede ontwikkeling van de Common Ground, waarbij je nauw samenwerkt met interne en externe stakeholders. Je analyseert behoeftes, bedenkt en ontwerpt efficiënte registraties welke op gestandaardiseerde wijze gegevens kwalitatief, eenduidig, breed inzetbaar en goed toegankelijk maken. Bijbehorende ontwerpbeslissingen en informatiemodellering zijn zo passend mogelijk voor de huidige behoeften alsook verwachte gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen.

Plek in de organisatie

De Gemeente Utrecht heeft onder eindverantwoordelijkheid van de CIO van de gemeente een Programma Versterken Common Ground ingesteld. Dit programma draagt zorg voor de ontwikkeling en invoering van Common Ground bij de gemeente in afstemming met andere gemeenten en de VNG. Jij maakt deel uit van de groep architecten die werken binnen het programma Versterken Common Ground en rapporteert binnen het programma aan de Portfoliomanager Common Ground.

Functie eisen:

 • Kandidaat heeft aantoonbaar HBO werk en denkniveau.             
 • Kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring als solution architect en bij voorkeur ervaring met ICT-projecten bij overheidsorganisaties.
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met data-modellering en databaseontwerp, inclusief het implementeren van complexe databasestructuren en -modellen.
 • Kandidaat heeft bewezen ervaring met gegevensintegratie en -migratie, inclusief het samenbrengen van data uit diverse bronnen.
 • Kandidaat heeft goede kennis van en ervaring met gegevensbeheer en -governance, met name op het gebied van gegevenskwaliteit, privacy, beveiliging en compliance-naleving.
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met architectuurmodellering in ArchiMate 2.1 of hoger, TOGAF.
 • Ervaring met het werken met Gemma en NORA en relevantie ontwikkelingen als Common Ground.
 • Ervaring met het werken in een architectuurtool (Bizzdesign architect/Enterprise Studio).
 • Kandidaat heeft ervaring met het Scrum/Agile werken. 
 • Kandidaat kan functioneren binnen onze vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar, conformeert zich aan heldere afspraken en heeft een servicegerichte en flexibele werkhouding.
 • Kandidaat werkt – ongeacht de positie in de organisatie – in het belang van het grotere geheel van Samen Organiseren en Common Ground en heeft daarvoor brede basisvaardigheden.
 • Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.
 • Voor deze opdracht is het noodzakelijk om twee recente en relevante referenties aan te leveren.