Utrecht
Senior
20 uur per week
Startdatum op 19 februari
Verlopen
65 Dagen geleden
Gemeente Utrecht

Applicatie specialist RxMission

Wij zijn op zoek naar een ervaren consultant die zorgt voor een zo optimaal ondersteunende taakapplicatie waarbij de huidige workarounds zijn geborgd in systeem en werkwijze. J

Opdrachtomschrijving

Per 1 januari jl is de Omgevingswet van kracht gegaan, samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Daarnaast wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. Daar zorgt de Wkb voor. Om deze stelselwijziging goed te kunnen ondersteunen is VTH van de Gemeente Utrecht vanaf 1 januari jl gestart met een nieuwe taakapplicatie. Deze applicatie is succesvol geĆÆmplementeerd, maar er is nog veel werk te doen om de applicatie te optimaliseren en beter op het werk aan te laten sluiten. Wij zijn op zoek naar een ervaren consultant die samen met VTH, ketenpartners van VTH en applicatieleveranciers zorgt voor een zo optimaal ondersteunende taakapplicatie waarbij de huidige workarounds zijn geborgd in systeem en werkwijze. Je bent hierin de verbindende schakel tussen eindgebruiker en leverancier voor wat betreft het opleveren van functionaliteiten in de nieuwe taakapplicatie. Je bent onderdeel van een projectteam. In dit team werk je samen met functioneel beheerders, eindgebruikers, business analisten, architecten, procesadviseurs en projectleiders. Vanwege de urgentie is het van belang dat je snel kunt starten en direct waarde toevoegt. Specifieke kennis van organisatie, taakapplicatie(s) en de stelselwijziging is daarom noodzakelijk.

Je ondersteunt het inrichten van de taakapplicatie RxMission zodat deze optimaal aansluit bij de functionele behoefte van VTH:

 • Je helpt functioneel beheer bij complexe inrichtingswerkzaamheden. Je draagt bij aan oplossingen als er problemen ontstaan bij de inrichting van nieuw opgeleverde functionaliteiten in de taakapplicatie;
 • Je vertaalt nieuwe functionele behoeften in wensen of eisen en in eventuele opdrachten voor de leverancier;
 • Je bent (mede)aanspreekpunt voor de leverancier voor wat betreft de op te leveren functionaliteiten die nodig zijn;
 • Je ondersteunt de voortgangsbewaking voor de oplevering van functionaliteiten (call afhandeling). Je jaagt resultaten na als dit van je gevraagd wordt;
 • Je ondersteunt en/ of begeleidt (her)prioritering als dit nodig is, in overleg met stakeholders;
 • Je beoordeelt (mede) of de opgeleverde functionaliteit aansluit bij de wens van VTH en/of ketenpartners;
 • Bij dit alles zorg je voor optimale verbinding tussen alle stakeholders. Je coƶrdineert en bewaakt het afstemmingsproces.

Verder is het volgende goed om te weten:

 • Er is al een lijst beschikbaar van gewenste functionaliteiten, die de huidige workarounds vervangen. Deze lijst vormt het uitgangspunt van je werk;
 • De lijst is bij de leverancier bekend en (deels) opgenomen in een roadmap

Functie eisen:

 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare betrokkenheid bij ICT implementatietrajecten binnen een gemeente. Bij voorkeur binnen een G4 gemeente.
 • Je hebt uitgebreide kennis van uitvoerende afdelingen binnen een gemeente, met name van Vergunningen en Toezicht en handhaving, inclusief financiĆ«le afhandeling. Je hebt inzicht in hun behoeften en werkwijzen.
 • Uitgebreide functionele en technische ervaring met Rx.Mission of vergelijkbare VTH-applicaties zoals Squit2020 of SquitXO.
 • Ruime ervaring bij inrichtingswerkzaamheden in Rx.Mission, met name in het ontwikkelen van sjablonen en slimme constructies.
 • Ten behoeve van de inrichting heb je ervaring met Docxtemplater, JSONata en XSLT en met diverse databases, zoals Oracle en MSSQL.
 • Expertise in integraties en koppelingen binnen de applicatie Rx.Mission en het VTH-domein.
 • Gedegen kennis van ZGW-architectuur en het gebruik ervan. Deze kennis is nodig in verband met gewenste aansluiting tussen Rx.Mission en het gemeentelijk zaaksysteem.
 • Ervaring met Rx.Archiveren en de bijbehorende processen.
 • Databasekennis van zowel Rx.Mission als Squit XO, met inzicht in hun architectuur en toepassingen.