Den Haag
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 19 februari
Verlopen
82 Dagen geleden
Nationaal Cyber Security Centrum

Data Science medewerker

De kandidaat heeft aantoonbare en recente werkervaring met cyber security en toegepaste cryptografie

Opdrachtomschrijving

Van de kandidaat wordt verwacht de ontwikkelteams bij het NCSC te helpen bij de strategie en realisatie van het Cyclotron programma, en het notificatieproces

voor doelwitten en slachtoffers van cyberdreigingen. Het gaat hierbij om in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • Support bij het implementeren van strategie en nieuw stakeholderveld
 • Het vormgeven en uitrollen van informatiedeling use cases i.s.m. belangrijke stakeholders
 • Het vormgeven en uitrollen van processen voor informatievergaring, -verwerking, -versleuteling, en -verspreiding i.s.m. belangrijke stakeholders
 • Optimaliseren van interne processen (evt. met behulp van algoritmes)
 • Kennisdeling en communicatie binnen NCSC
 • Voorbereidingen externe communicatie en presentaties over het Cyclotron programma en notificatieproces aan interne en externe stakeholders
 • Het uitdragen van de strategie en visie onder (potentiële) deelnemers en stakeholders, om zo draagvlak, interesse en deelnamegraad te verhogen en de
 • hoeveelheid relevante uitgewisselde informatie op het platform te vergroten

Achtergrond opdracht

Wie zijn wij?

Programma Cyclotron is een samenwerkingsverband met als opdrachtgever NCTV, in nauwe samenwerking met o.a. het NCSC, de Politie, het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Programma Cyclotron is een cybersecurityprogramma met als doel in publiek-private samenwerking vorm te geven aan een platform om dreigings- en incidentdata te delen. Het is onze ambitie om Nederland een onaantrekkelijk doelwit te maken voor cyberdreigingen. Ons programmadoelstelling is op grotere schaal publiek-private informatie delen en samenwerken, om gezamenlijk meer grip te krijgen op cyberdreigingen en meer partijen te laten profiteren van schaarse kennis en expertise. En invulling te geven aan de daarbij horende randvoorwaarden: Programmaresultaten mogelijk maken in co-creatie met Publiek Private stakeholders en deze binnen het NCSC te borgen, op basis van (nieuwe) passende wettelijke grondslagen. Het programma draagt zorg voor de invulling en realisatie van resultaten in een aantal werkstromen: functioneel, technisch, beleid en juridisch. In alle werkstromen wordt publiek-privaat samengewerkt. Daarnaast werkt het kernteam aan relatiemanagement, communicatie en het voeren van de programmaorganisatie, waaronder zowel de invulling van de programmastructuur en governance, als de inrichting van een sponsor- en adviesraad. Programma Cyclotron bestaat uit een kernteam van 7-10 personen en ziet toe op het behalen van de programmadoelstellingen.

We werken agile en in co-creatie, om wendbaarheid te bieden en aan te sluiten op de input van stakeholders. Het programma bevindt zich daarnaast in een snel veranderende omgeving, doordat er nieuwe wetgeving aankomt zoals NIS2 en er vernieuwde organisaties gevormd worden (NCSC + DTC + CSIRT DSP). Afstemming met andere programma’s die hier aan vorm geven is van groot belang. De doelen en resultaten van programma Cyclotron dragen hieraan bij. Voor het team zijn we op zoek naar een Data Science medewerker.

Functie eisen

 • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde Master/WO opleiding op het gebied van Informatica, Informatiekunde, Data Science en Systems Engineering.
 • De kandidaat heeft aantoonbare en recente werkervaring met cyber security en toegepaste cryptografie.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met werken in een complexe (politiek)-bestuurlijke omgeving en het samenbrengen van partijen.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met werken in bedrijven en publieke organisaties die een belangrijke rol spelen in het cybersecurityveld.
 • De kandidaat heeft aantoonbare en recente werkervaring met projectmanagement en het managen van senior stakeholders.
 • De kandidaat heeft aantoonbare en minimaal 2 jaar werkervaring met advies voor post-quantum migraties en het ontwikkelen van cryptografie beleid.
 • De kandidaat heeft aantoonbare en minimaal 1 jaar operationele en beleidsmatige ervaring met betrekking tot informatiebeveiliging