Rotterdam
Medior
36 uur per week
Startdatum op 12 februari
Verlopen
38 Dagen geleden
Port of Rotterdam

Business Analyst

Ervaring met verandermanagement & datagedreven werken

Het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) is actief voor heel de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag Ă©n morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven Ă©n investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied.

Als regisseur van de ruimte in de haven, staat HBR voor de opgave om de haven van Rotterdam veilig, efficiënt en effectief te exploiteren. HBR heeft dit spel met verve gespeeld, zie daar de hoge noteringen in de wereldranglijsten. Het spel van de regisseur is echter aan het veranderen, vanwege een aantal ontwikkelingen:

 1. Brownfield in plaats van Greenfield
 2. Klimaat en de mondiale energietransitie
 3. Veranderingen van regels en overheidsinterventies
 4. Meegroeien met veranderende klanteisen: schaalgrootte schepen en veranderende ladingen
 5. Vervangingsvraagstuk: een aanzienlijke percentage van het areaal nadert de vervangingsdatum
 6. Data transformatie: de mogelijkheden benutten door de inzet van data en technologie, intern en extern.

Een van de twee kerntaken van HBR is de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven. Het effectief ontwikkelen, realiseren en beheren van infrastructuur en effectief ruimte gebruik, of dit nou gaat om de fysieke ruimte, gebruiksruimte of bewegingsruimte, vraagt om een nauwkeurig(er) Ă©n integraal proces van plannen, verkopen, duiden, realiseren, beheren van middelen. Meer en meer wordt dit een continu proces, als aanvulling op het Master Plan, dat in 2023 geĂŒpdatet wordt. EfficiĂ«nt Port Life Cycle management vraagt om een goed en snel overzicht van de status quo in de haven en de verwachte toekomst. Dit om de vraag te kunnen beantwoorden: 'wat kunnen en willen we op deze locatie en wat niet?’ Deze status quo geeft over de afdelingen heen inzicht in afspraken/contracten, contouren van de gebruiksruimte, asset informatie (waaronder monitoring informatie via sensoren), klantgebruik et cetera. Plus ingerichte processen/werkwijze waarin deze informatie ingewonnen en gebruikt wordt.

Om de genoemde uitdaging van samenwerking en digitalisering te realiseren, is het programma Port Life Cycle opgericht. Het programma heeft tot doel de haven optimaal te exploiteren in een veranderende wereld. Dit vraagt om samenwerking tussen betrokken afdelingen en een gedeeld en betrouwbaar informatie fundamenten. Daarnaast is het van belang dat de informatie die nodig is voor het maken van beslissingen beschikbaar is over afdelingen heen, en actueel is, en overzichtelijk gepresenteerd wordt. Om hier richting aan te geven en om de functionele behoeftes van de eindgebruikers om te zetten in concrete producten is het project “Ruimtelijke onderlegger” opgericht.

Het project Ruimtelijk Onderlegger focust zich op het realiseren van een functionaliteit die gebruikers voorziet van de relevante & actuele informatie die zij nodig hebben tijdens de processen voor het inrichten, herinrichten & toekomstbestendig ontwikkelen van de haven. We bereiken dit door informatie van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de Port Life Cycle processen en informatie van externe partijen zo te organiseren en te combineren dat dit inzicht geeft in mogelijkheden & beperkingen in de haven. En door deze informatie bereikbaar te maken voor de direct bij de havenontwikkeling betrokken afdelingen, de klanten en de relevante stakeholders in onze omgeving. Met als resultaat; een functionaliteit die gebruikers eenvoudig inzicht biedt in de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen van vandaag Ă©n in de toekomst.

Over de organisatie

Havenbedrijf Rotterdam is als regisseur in het Haven Industrieel Complex (HIC) verantwoordelijk voor exploitatie van de haven. Dit omvat meerdere domeinen/deelportfolio’s. EĂ©n van deze deelportfolio’s is Port Lifecycle Management (PLCM). Binnen dit deelportfolio wordt gericht gewerkt aan toekomstvaste fysieke en digitale oplossingen voor gebruiksruimte en infrastructuur. Het deelportfolio PLCM bestaat voornamelijk uit de volgende afdelingen:

 • Environmental Management (EM) is er om de balans tussen het HIC, de omgeving en de klant te behouden en te verbeteren met als doel een goed vestigingsklimaat en duurzame groei te realiseren.
 • Port Development (PD) heeft tot doelstelling het haven-en-industriecomplex efficiĂ«nt, veilig, flexibel en toekomstvast te ontwikkelen, door – passend binnen de omgeving – vervoersstromen en bedrijfsvestigingen te accommoderen en de beschikbare grond optimaal te benutten. PD/Port Planning is verantwoordelijk voor het vijfjaarlijkse Port Masterplan.
 • Asset Management (AM) heeft als doel het haven- en industriecomplex voor de stakeholders beschikbaar en bereikbaar te houden, door het op de meest "state of the art" manier uitvoeren van integraal- en efficiĂ«nt asset management, waarin veiligheid, duurzaamheid, klanttevredenheid, data en innovatie. 

Naast deze afdelingen zijn ook de afdelingen Commercie en D&IT betrokken:

 • Digital &IT (D&IT) is verantwoordelijk voor blijvend goede IT-ondersteuning voor HbR medewerkers en processen, de optimalisatie van nautisch-logistieke ketens door inzet van slimme technologie en benutten van de kracht van data, blijvend goede IT-connectiviteit in de haven en het stimuleren en ontwikkelen van slimme infrastructuur en tenslotte volwassen cyber security van HbR en de Haven .
 • Commercie realiseert waarde rondom de huidige en toekomstige asset base van het HIC. Waarde wordt primair gerealiseerd door het aantrekken van klanten en bedrijvigheid, het (laten) ontwikkelen van land, digitale applicaties en nieuwe bedrijfsactiviteiten en bijdragen aan succesvolle initiatieven van klanten.

Als Business Analist voor het project Ruimtelijke Onderlegger ben je verantwoordelijk voor ophalen van de gebruikersbehoeftes en voor het vertalen van deze behoeftes naar concrete informatieproducten d.m.v. het schrijven van user stories. Daarnaast zal je betrokken zijn bij het in kaart brengen van de processen die een (digitale) informatiebehoefte hebben. Als onderdeel van het kernteam van de ruimtelijke onderlegger zal je ook een belangrijke rol spelen in het (digitale)verandertraject en zal je samen met het PLC team het Havenbedrijf helpen in de transitie naar datagedreven werken. Je voert de volgende taken uit, in samenwerking met de project manager:

 • Inventariseren van de gebruikersbehoeftes en deze vertalen naar concrete user stories;
 • Eindgebruikers helpen met het begrijpen van de nieuwe manier van informatiedelen & datagedreven werken;
 • Faciliteren van communicatie tussen de eindgebruikers en de developers;
 • Deelnemen aan kernteam van het project;
 • Samen met project manager organiseren van werksessies, bijeenkomsten, etc.;
 • Helpen in het bijhouden van de backlog voor de ruimtelijke onderlegger;
 • Meedenken over aanpak en strategie voor het brengen van de verandering;
 • Evaluaties, feedback & leassons learned meenemen in de herijking van de verander aanpak.

Als Business Analist weet je wat nodig is om een digitale verandering concreet te maken. Je spreekt met eindgebruikers over hun gebruikersbehoeftes, stelt user stories op, denkt mee over de veranderaanpak en draagt deze vervolgens ook uit. Je bent ondersteunt de projectmanager in het uitvoeren van de opgestelde visie en samen met het kernteam draag je deze verandering uit binnen het Havenbedrijf. Je ben ondernemend, denkt mee met oplossingen, bent proactief in het voorstellen van ideeën omtrent de veranderaanpak, deinst niet terug voor een complexe opgave en ziet mogelijkheden waar andere beperkingen zien. Daarnaast ben je goed met details, en weet je met goede vragen de kern van de gebruikersbehoeftes te achterhalen en zet je je luister skills in om deze behoeftes zo te beschrijven dat hier waardevolle producten uit vloeien.

Wij vragen:

 • Minimaal 2 jaar ervaring als business analist binnen IT-projecten en -programma's (of vergelijkbare ervaring);
 • Kennis van de methodieken als Agile en scrum;
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Ervaring met verandermanagement & datagedreven werken is een prĂ©;
 • Affiniteit met de maritieme sector is een prĂ©.