Utrecht
Senior
40 uur per week
Startdatum op 1 april
Verlopen
80 Dagen geleden

Scrum Master

Als scrum master verwachten we o.a. dat jij:

 • Leidt, coacht en mentort het team in de toepassing van Agile aan de hand van het Scrum framework met daarbij horende principes en wetmatigheden.
 • Helpt het team om de kennis van Scrum op te doen en toepasbaarheid van Scrum in de eigen werkpraktijk te bevorderen, zodatĀ het team zichzelf kan organiseren en verantwoordelijkheid kan nemen.
 • Het team in de breedste zin van het woord. Bijv. door de ProductOwner te helpen met het beheren van de Product Backlog, kwalitatief goede epics te schrijven, die Ready for Sprint zijn (inclusief acceptatiecriteria met een realistische Definition of Done (DoD))
 • Jjij zorgt ervoor (bewaakt en borgt) Scrum EventsĀ en dat er binnen de teams volgens de spelregels van Scrum gewerkt wordt.
 • Begeleidt teams naar een hoger niveau van samenwerking en productiviteit
 • Het bevorderen van een gezonde groepsdynamiek door teams nieuwe tools en technieken aan te bieden (b.v. door de Retrospective)
 • Helpt het team bewust te maken van blokkades (impediments) die de doorstroom van het eigen werk hinderen te onderkennen, te communiceren en (samen met de ProductOwner) te beleggen op het niveau waar deze opgelost kan worden, conform vereiste tijdlijnen.
 • Het bewaken en scherp blijven op het effectief en binnen de gestelde timeboxes houden van meetings (iedereen komt voorbereid en participeert evenredig). Je coacht het team als geheel en daar waar nodig de individuele teamleden.
 • Het team uitdaagt als geheel en individuele teamleden daarbinnen uit om zich te blijven ontwikkelen, zowel over de as van teamvorming, teamvolwassenheid alsook in het optimaliseren van eigen proces(sen). Met T-shaping en multidisciplinaire teamsamenstelling als doel en dat samen met de IT Manager.
 • Stimuleert het team van inside-out naar meer outside-in te leren denken, door onder meer te reflecteren op zichzelf in de context van haar omgeving. Inspireert het team tot positieve assertiviteit, zichtbaarheid en interactie met haar omgeving (ook met collega teams).
 • Jij zorgt ervoor dat teamleden ongehinderd de taken waaraan ze zich verbonden hebben uit te voeren en bewaakt een stabiele teamcapaciteit
 • Bevorderd de interne samenwerking zowel binnen het team als tussen teams.
 • Coacht teamleden en Product Owner
 • De scrum master begeleid de omgeving van het scrumteam in hun bijdragen aan een succesvol team door toelichting te geven op de verschillen tussen traditionele werkwijze en een agile werkwijze.
 • Communiceert over teamresultaten en voortgang, onder meer door zorg te dragen voor adequate reporting naar stakeholders en belanghebbenden binnen de eigen organisatie.

Kennis en ervaring:

 • Kandidaat heeft werkervaring in een Agile werkomgeving, specifiek als Scrum Master
 • Kandidaat heeft werkerving in een Enterprise omgevging
 • Kandidaat heeft minimaal PSM1 certificering
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring van Cloud Native technieken