Rotterdam
Senior
32 uur per week
Startdatum op 2 januari
Verlopen
225 Dagen geleden
Port of Rotterdam

Projectmanager

5-10 jaar ervaring als projectmanager

Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam is actief voor heel de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied.

Port development

Port Development heeft tot doelstelling het Haven Industrie Complex efficiënt, veilig, flexibel en toekomst-vast te ontwikkelen. Hiertoe zorgt Port Development voor het vestigen van klanten, het realiseren van infrastructuur en vastgoed en een optimale benutting van de beschikbare ruimte in de haven.

Binnen Port Development is Projects verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van projecten. Hierbij gaat het veelal om infrastructurele ontwikkelingen voor zowel klanten als in de openbare ruimte maar ook gronduitgiftes en vastgoedprojecten behoren tot het werkpakket. Binnen Projects werken 30 collega’s aan een grote verscheidenheid van projecten (bv gronduitgifte, kademuren, wegen, spoor, pijpleidingen en vastgoed).

Project Virtueel Hek

Ondermijning, vermenging van onder- en bovenwereld, is in toenemende mate een probleem voor de Rotterdamse haven. Ondermijning is veelal druggerelateerd en heeft een corrumperende werking op overheden en bedrijfsleven.

In dit kader heeft het HBR in nauwe samenwerking met publieke partners een cameranetwerk ontwikkeld voor cameratoezicht in de haven (‘CHR’). De belangrijkste gebruikers zijn Douane, Havenmeester en Politie. Het CHR netwerk omvat nu een kleine 225 camera’s welke gepositioneerd zijn op diverse strategische locaties.

Het project Virtueel Hek behelst het realiseren van een slimme softwarelaag over het huidige CHR heen. Functionaliteit is onder andere het gebruik van video-content analyse, ANPR anomalie detectiesoftware en het creëren van een virtuele meldkamer. Voor dit uitdagende project zoekt het HBR nu versterking in de vorm van een medior/senior projectmanager.

Functieomschrijving

De Projectmanager is in staat om succesvol en op beheerste wijze complexe projecten in een operationele havenomgeving met meerdere stakeholders te managen. De projectmanager wordt geacht overleggen met gebruikers, leveranciers en interne relevante HBR Afdelingen te kunnen leidden en is zich bewust te zijn van de complexe bestuurlijke context.

Deze Projectmanager treed op als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever en komt op voor de belangen van de opdrachtgever. De functionaris coördineert, bewaakt het voortgangsproces en rapporteert zorgvuldig over aspecten als financiën, planning, kwaliteit, veiligheid en risico’s. De projectmanager rapporteert aan de Programmanager camera’s en werkt dagelijks samen in een klein dedicated team met een ICT architect, een Coordinator Planning en Beheersing en Project Support. Hij stuurt de leveranciers aan; bewaakt voortgang ten opzichte van specificatie en is in staat op meerdere niveau’s te acteren.

Het Havenbedrijf werkt volgens een gestandaardiseerde projectaanpak (PM@HBR) welke ook voor dit project gevolgd wordt.

Competenties

Kenmerken van deze functionaris zijn een pro-actieve houding, oog voor het projectproces, een zorgvuldige werkwijze en uitstekende verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en een continue drive tot verbetering.

Opleidingsniveau HBO of WO niveau ICT/Bedrijfskunde/Logistiek, ervaring in haven/complexe ICT omgevingen strekt tot aanbeveling. Minimaal 5 tot 10 jaar ervaring in het werkveld.