Den Haag
Senior
36 uur per week
6 months
Startdatum op 1 januari
Verlopen
232 Dagen geleden
Ministerie van Financiën

Oracle ADF Developer

Wij zoeken een ervaren Oracle ADF Developer met tevens kennis van Oracle databases en PL/SQL.

Opdrachtomschrijving

Vanwege het vertrek van de huidige Oracle ADF-ontwikkelaar, hebben wij versterking van het ontwikkelteam nodig. Wij zijn op zoek naar een ADF-developer. Je gaat werken aan het Rijksbegroting Informatie Systeem (RIS). In het RIS worden onder andere de cijfers voor de Miljoenennota geadministreerd.

Opdrachtgever

De directie Bedrijfsvoering ressorteert rechtstreeks onder de plv. secretaris-generaal en adviseert en ondersteunt de directoraten-generaal op het gehele PIOFAH-terrein. Het management van de directie Bedrijfsvoering bestaat uit een directie MT en de eenheden: Informatisering (I), Facilitair Huisvesting Inkoop en Financiën (FHIF), Organisatie & Personeel (O&P), Service- en Informatiecentrum Bedrijfsvoering (SICB). De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het team IT Specials dat ressorteert onder de directie Bedrijfsvoering / Eenheid Informatisering. De Eenheid Informatisering is belast met het ontwerp, de ontwikkeling, de inrichting, het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de ICTinfrastructuur, gericht op de ondersteuning van de informatievoorziening van het ministerie van Financiën. De eenheid ICT-diensten bestaat uit een CIO Office, Regie, Digitale Informatievoorziening en IT Specials. Het team IT Specials is belast met beheer en exploitatie van specifieke onderdelen van de informatievoorziening binnen het Ministerie. IT Specials doet het onderhoud aan twee Java-applicaties en een applicatie die in Forms en Reports is ontwikkeld. De werkwijze van de afdeling is gebaseerd op de Agile Scrum methodiek. 

Functie-eisen

  • je hebt minstens 1 jaar ervaring als Oracle ADF ontwikkelaar
  • je hebt minstens 1 jaar ervaring met Oracle Apps Cloud UI Kit
  • je hebt minstens 2 jaar ervaring met de Oracle database en PL/SQL

Functiewensen

  • je kan ontwerpbeslissingen nemen en beargumenteren
  • je kan kennis op een heldere manier communiceren en kennis overbrengen
  • je hebt het vermogen om concessies te doen
  • kennis van de Oracle WebLogic server is een pré
  • materiekennis van het begrotingsproces en/of financiële software is een pré
  • je hebt ervaring met werken in een meer complexe omgeving met de verschillende stakeholdersbelangen die daarin spelen