Utrecht
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 8 januari
Verlopen
216 Dagen geleden
Reclassering Nederland

Data-engineer

Aantoonbare kennis van het verzamelen, opschonen, transformeren en beheren van gegevens in databases

Opdrachtomschrijving

 1. Het voltooien van ons nieuwe stermodel. Je zorgt ervoor dat het nieuwe stermodel uitgebreid en waar nodig aangepast wordt, met als doel dat je het verouderde datamodel vervolgens verwijdert omdat het nieuwe stermodel als basis in alle standaardrapportages en data-analyses gebruikt kan worden.
 2. Gegevens niet-vluchtig (non-volatile) opslaan en beschikbaar stellen. Je ontwerpt en implementeert oplossingen waarmee sturings- en verantwoordingsrapportages en beleidsanalyses over dezelfde tijdsperiodes maar op verschillende momenten uitgevoerd toch exact dezelfde cijfers opleveren.
 3. Het inrichten van deltaloadprocessen. Je zorgt ervoor dat, na een initiële load, alleen gewijzigde gegevens worden geladen en verwerkt, waardoor de efficiëntie van het gegevensverwerkingsproces wordt vergroot.
 4. Het meenemen van het scrumteam in de meerwaarde en opzet van de verbeteringen, zodat de businessintelligence-ontwikkelaars deze na afronding van de opdracht zelfstandig kunnen toepassen, beheren en uitbreiden.

Achtergrond opdracht

Je werkt in een klein scrumteam van gedreven businessintelligence-ontwikkelaars en data-analisten dat sturings- en verantwoordingsinformatie maakt en beleidsanalyses uitvoert. De medewerkers in het team hebben expertkennis van het primaire proces en van de brondata uit het primaire-processysteem waarop het datawarehouse gebaseerd is. Het team beheert het datawarehouse dat draait op on-premise Oracle databases en wordt ontsloten met Oracle Business Intelligence (OBI) en R. In het scrumteam ben jij dé expert op het proces van extraction-loading-transformation van gegevens (ETL) en werk je samen om de informatiebehoeften van de organisatie te begrijpen en op basis daarvan de juiste oplossingen te ontwerpen. Op basis van een logisch model is twee jaar geleden al de ontwikkeling van het nieuwe stermodel in gang gezet, maar de toen betrokken data-engineer heeft voordat het voltooid was een nieuwe uitdaging elders gevonden. We willen, met de enterprise architect, toegroeien naar een professioneel datateam met een eigentijdse datawarehouse-oplossing die voldoet aan de eisen en behoeften van de organisatie.

 

Functie eisen

 • Aantoonbare kennis van SQL en PL/SQL
 • Aantoonbare kennis van het verzamelen, opschonen, transformeren en beheren van gegevens in databases
 • Aantoonbare kennis van gegevensmodellering 
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het werken met SQL 
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het ontwerpen en realiseren van ETL-processen en gegevensmodellen

Competenties

 • Je bent goed in samenwerken en vindt het leuk om in een multidisciplinair team samen te werken.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je bent de expert in data-engineering binnen het team en hebt het vermogen om complexe technische concepten op een begrijplijke manier over te brengen aan minder technische teamleden.
 • Je bent goed in analyseren en het scheiden van hoofd- en bijzaken 

Overige funtie wensen

 • Ervaring met samenwerken in een multidisciplinair scrumteam dat informatieproducten maakt en analyses uitvoert.
 • Ervaring met coachende werkzaamheden om de kwaliteit van informatieproducten te verbeteren en te borgen.
 • Ervaring met en interesse in werken voor een uitvoerende organisatie in de publieke sector.
 • Ervaring met de Oracle stack: databases, datawarehouse en business intelligence. 

Organisatorische context en cultuur

Zie ook www.reclassering.nl

Reclassering Nederland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie, gemeenten en het gevangeniswezen zetten we alles op alles om te voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan. Dat doen we door aan de slag te gaan met ver­dachten en veroordeelden en hen aan te sporen hun gedrag te veranderen. Dat gebeurt vanaf hun arrestatie tot het moment dat zij weer op vrije voeten zijn. Medewerkers van Reclassering Nederland werken volgens uitgekiende methodes en op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen. Het reclasseringswerk is het middelpunt van onze taak: bijdragen aan een veiliger samenleving.

 

Reclassering Nederland heeft vestigingen in vijf regio's, het landelijk kantoor is gevestigd in Utrecht. Zo'n 2000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor een veiligere samenleving.

 

Missie

Reclassering Nederland draagt bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.

 

Visie

Daders zijn verantwoordelijk voor het delict en hun eigen gedrag. Justitiële autoriteiten beslissen over de consequenties. Voor daders die door een handicap of hun psychische gesteldheid niet in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, vindt doorgaans toeleiding naar zorg plaats.

 

Gunstig beïnvloeden van het gedrag van daders is vaak mogelijk. Reclassering Nederland ondersteunt mensen daarbij. Het aanwakkeren van motivatie, maken van verantwoorde keuzes en zelfreflectie maken deel uit van de aanpak. Daarbij houden we rekening met de risico’s voor de samenleving en controleren we waar nodig.

  

ICT Landschap

De afdeling I&F is onder meer verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur binnen de organisatie. De afdeling ondersteunt collega’s met betrouwbare oplossingen op basis van de generieke infrastructuur die constant wordt verbeterd. De afdeling beheert ruim 3.200 accounts van de drie Reclasseringsorganisaties (3RO) bestaande uit Reclassering Nederland, Leger des Heils en Verslavingsreclassering GGZ. De afdeling I&F beheert de volledige ICT-infrastructuur van Reclassering Nederland en van de andere twee reclasseringsorganisaties de Citrix-omgeving.

 

De afdeling I&F bestaat uit 50 fte en bestaat naast het management, de Servicedesk en Bureau IRIS, uit vijf beheerteams: Citrix/Windows, Netwerken, Technisch applicatiebeheer, Unix/DBA en Functioneel Beheer Bedrijfsvoering.

Bureau IRIS bestaat uit functioneel beheerders en ontwikkelaars die verantwoordelijk zijn voor het primaire clientvolgsysteem IRIS en de omgeving Portalen van de 3RO.

 

Het team Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBA) ontsluit, veredelt en analyseert gegevens uit het primaire proces en vanuit de keten. Op basis van deze data maakt en levert het team stuurinformatie, verantwoordingsinformatie en beleidsanalyses voor de 3RO. Daarnaast voert het team kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit, vaak in samenwerking met een breed netwerk van kennis- en onderzoeksinstellingen en justitiële ketenpartners. SIBA ontwikkelt en beheert het volledige reclasseringsdatawarehouse gebaseerd op de brondata van het primaire-processysteem IRIS.

 

Standplaats is het landelijke kantoor in Utrecht.