Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 6 november
Verlopen
279 Dagen geleden
COA

Werkplekbeheerder zuid holland / den haag

Op zoek naar een Werkplekbeheerder!

Opdrachtomschrijving:

Het gaat om zowel reguliere werkplekbeheertaken zoals het inrichten van werkplekken op (nieuwe) locaties, gebruikers ondersteuning ,uitleveren van ICT middelen en het tweedelijns oplossen van calls, alsmede de deelname aan het project TALOS (openen en sluiten van locaties). De nieuwe medewerkers worden opgenomen in een landelijk team dat veelal regionaal werkt. Kandidaten dienen te beschikken over eigen vervoer en zullen mogelijk veel kilometers gaan rijden. Medewerkers moet sociaal vaardig zijn, zowel in teamverband als zelfstandig goed kunnen functioneren, ervaring en plezier hebben in gebruikersondersteuning en de benodigde administratie zorgvuldig kunnen bijhouden in onze database (clientèle). Gezien de locaties waar we de meeste werkzaamheden verwachten gaarne kandidaten uit regio Zuid – Holland

Eisen:

• COA functiehuis medewerker ondersteuning B;

• MBO 4 werk/denk niveau;

• Kandidaat moet in bezit zijn van Eigen Vervoer + Rijbewijs;

Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.