Amersfoort
Senior
20 uur per week
6 months
Startdatum op 1 augustus
Verlopen
323 Dagen geleden
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Data Engineer

Wij zoeken een medior/senior Data engineer met kennis van en ervaring met Python, ETL, DBA, data warehousing, file formats, conversie methodieken.

Opdrachtbeschrijvin:

De RCE heeft als doel om haar huidige maatwerkapplicatielandschap om te vormen naar een modern applicatielandschap voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van Cultureel Erfgoed, waarbij het technisch beheer en de doorontwikkeling wordt uitgevoerd door ICT-partners. Hiervoor zijn sinds 2018 verschillende projecten geïnitieerd en is vanaf 2022 een multi-project onderhanden. Het multi-project Transitie Applicatielandschap bestaat uit de volgende projecten:

 1. Vervanging Archis – portaal en applicatie voor archeologische vondstmeldingen
 2. Vervanging MUS – portaal en applicatie voor subsidies
 3. Beheer Archis
 4. Beheer Subsidies in Proza
 5. Vervanging legacy
 6. Vervanging PAN

Als data engineer ben je vooral betrokken bij het project Vervanging Legacy. Hierbij houdt je je ondermeer bezig mbt de uitfasering van de Kimomo database nadat het Archis systeem zich hieruit heeft losgemaakt. Hierbij moeten de implicaties voor de overige, van Archis gebruik makende systemen, worden bepaald. Hierbij voer voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • Analyseren en beschrijven van de huidige werkwijze, vanuit het perspectief van gegevenscreatie, opslag, analyse en distributie, in termen van processen, software en hardware
 • In kaart brengen en beschrijven van de ervaren knelpunten in de huidige werkwijze (wat is aard en omvang van een probleem, welke “schade” ontstaat er), gepositioneerd in het hierboven genoemde overzicht
 • Voor de meest prangende problemen beschrijven hoe deze op te lossen, in een zorgvuldige afweging van toegevoegde waarde en vereiste inspanning, zo goed mogelijk passend bij de overkoepelende applicatie- en data-architectuur van de RCE
 • Het (mede) realiseren van de gekozen oplossing(en); conversie van gegevens en het opstellen van een standaard werkwijze zijn hier onderdeel van
 • Het ondersteunen van de implementatie van de werkwijze in de organisatie.

Achtergrond opdracht

De Rijksoverheid investeert in digitale toegankelijkheid van erfgoed, zoals beschreven in de kabinetsnota ‘Cultuur in een open samenleving’. Om hierop in te kunnen spelen is de IV-kennis en expertise binnen de RCE samengebracht in een IV-afdeling (ca. 45 fte). We werken in multidisciplinaire teams en met een agile/scrum-aanpak aan vernieuwing, de digitale transformatie van RCE-processen, digitale dienstverlening en toegankelijkheid van onze erfgoeddata. We zetten hoogwaardige oplossingen in voor zaakgericht werken, enterprise content management, linked open en GEO data. De RCE maakt zoveel mogelijk gebruik van generieke voorzieningen binnen de (rijks)overheid, zodat zij zich kan focussen op de erfgoedzorg.

Functie eisen:

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met Python, ETL, DBA, data warehousing, file formats, conversie methodieken. Aantoonbare kennis van en ervaring met Research data management.
 • Afgeronde relevante technische HBO opleiding in een relevante richting k
 • Ervaring met (ontwerp van) data warehouses, ETL en ontwerp van generieke datamodellen
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met file formats en conversie methodieken

Competenties:

 • In staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden én weet verbanden te leggen tussen verschillende vraagstukken
 • In staat om complexe materie goed en helder uit te leggen
 • kennis van en ervaring met databasesystemen en technologieën
 • sterke communicatieve en sociale vaardigheden
 • analytisch denkvermogen
 • oog voor detail
 • op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied
 • proactieve werkhouding