's-Gravenhage
Senior
36 uur per week
Startdatum op 4 september
Verlopen
186 Dagen geleden
KOOP

Elastic stack engineer

Op zoek naar een Elastic stack engineer!

Opdrachtomschrijving:

De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van Logius van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Samen met de teamleden sta je voor de uitdaging om van dit platform een succes te maken. De kennis van architectuur, het functionele domein en de te ontsluiten datasources brengen wij in. Jij vult dat aan met kennis en kunde van de Elastic stack (Elasticsearch, Kibana, Logstash, Beats). Samen met de System Architect en Product Owner ontwerp je het platform en bepaal je de manier waarop aanleveraars aansluiten en data gaan aanleveren.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden

 • Minimaal HBO werk en denk niveau;
 • Ervaring in een vergelijkbare functie
 • Hard skills
  • Primair: Elastic stack, ETL Pipelines, JSON, API ontwerp, Queue management.
  • Secundair: Docker, Harbor, Kubernetes.
 • Soft skills
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands.
  • Sterk analytisch vermogen en goede adviesvaardigheden.
  • Heeft een pro-actieve houding en is initiatiefrijk.
  • Kennis en ervaring met het Agile gedachtengoed
De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.