Den Haag
Senior
36 uur per week
Startdatum op 1 juli
Verlopen
385 Dagen geleden
COA

Solution Architect

Op zoek naar een Solution Architect!

Opdrachtomschrijving:

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is bezig met een transitie naar een moderne ICT voorziening gebaseerd op een hybride cloud concept conform eisen die daar door het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan gesteld worden. Dit heeft afgelopen jaar geresulteerd in COA Trusted Cloud omgeving, waarop de eerste bedrijfsapplicaties draaien. Een vervolg stap in deze transitie is het starten van een vooronderzoekproject om tot een nieuw werkplek advies en concept te komen.

Probleem en vraagstelling: Het nieuw op te stellen projectteam start met het vooronderzoek om tot een nieuw werkplek advies te komen voor het COA. Dit vooronderzoek wordt een uitwerking van enerzijds de interne eisen en wensen vanuit de gebruikers en ICT organisatie en anderzijds de beleid eisen van uit J&V/het Rijk. Met deze uitwerking worden meerdere scenario’s en producten onderzocht wat gaat resulteren in een advies en productkeuze. Een belangrijk onderwerp in het onderzoek is connectiviteit.

Eisen:

  • Tenminste 10 jaar aantoonbare ervaring (ontwerp, realisatie en implementatie) op het gebied van werkplek implementaties in grote Enterprise omgevingen (1000+ werkplekken).
  • Tenminste 5 jaar ervaring met (Cloud) security- en privacyaspecten in het architectuurdomein.
  • Aantoonbare ervaring op het gebied van moderne werkplek implementaties (Citrix/VMWare, VDI, M365, Azure Virtual Desktop, CloudPC, Windows 10/Windows 11) vanuit een rol in het architectuurdomein.
  • Certificeringen op vlak van Microsoft365.
  • Certificeringen op vlak van Cloud Security.
Bedrijfsinformatie:
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Men werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Zelfstandig bestuursorgaan
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en voert de taken uit die zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA). De organisatie legt verantwoording af aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.