Apeldoorn
Senior
36 uur per week
9 months
Startdatum op 10 april
Verlopen
185 Dagen geleden
Belastingdienst

Team 2 – IBS Toeslagen – C# .Net

Team 2 – IBS Toeslagen – C# .Net

Opdracht 2 – UHT Ombouwen Robuuste Tijdelijke voorzieningen (RTV) en bouwen regelingen

Voor deze aanvragen zoeken wij 7 teamleden / 6 FTE. Het volledige bestek wordt op aanvraag beschikbaar gesteld.

Voor de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) zijn eerder Robuuste Tijdelijke Voorzieningen gebouwd als automatisering van de uitvoering van het aantal regelingen. We zien dat het herstel van toeslagen enerzijds een veel grotere scope kent op het gebied van aantal regelingen, maar ook de tijdelijkheid en aantal gebruikers is groter dan eerder gedacht. Het team dat zich gaat richten op deze opdracht zal in eerste aanleg de huidige RTV’s (op basis van Access en MSSQL) ombouwen naar cloud-ready applicaties. Daarna(ast) zal het team zich inzetten tbv het automatiseren van nieuwe regelingen die uiteindelijk gedupeerden moeten helpen.

Wij verwachten van de leverancier dat deze tot de gunning actief meedenkt over het vormen van het team, alsmede de samenwerkingsverbanden tussen Toeslagen en de leverancier. Na de gunning verwachten we dat leverancier het team ontwikkelt. De leverancier is verantwoordelijk voor de continuïteit en het personeelsmanagement van de teams. We streven stabiele teams na. Het volledige team is minimaal een jaar beschikbaar (we maken graag afspraken over verloop).

 

We verwachten dat de leverancier pro-actief zal acteren om de bezetting van het team (zowel kwantitatief als kwalitatief) op peil te houden. Dit verwachten we ook als langdurige ziekte/afwezigheid van een teamlid dreigt.

 

Teamsamenstelling

 

Een .Net team met:

 

Rol

Schaal

Business analist/ontwerper

11

Lead developer (2x)

11

Developer (2x)

10-11

Lead Test Developer / Test Automation
Engineer

11

Test Developer / Test
Automation Engineer

10

 

Let op: Voor dit team is de grootte maximaal 6 FTE (en 7 rollen) !

Teamleden kunnen dus 1 of meer rollen in het team combineren.

 

De rol van Architect zal vanuit IBS Toeslagen vervuld worden.

De rol van Productowner zal door IBS Toeslagen vervuld worden.

De rol van Scrummaster zal door een teamlid opgepakt worden (we zien dit niet als fulltime werk, tenzij leverancier meerdere teams levert en hier een keuze in maakt). 

Toeslagen maakt gebruik van de volgende ontwikkelstack:

– Ontwikkeltaal C#

– Gebaseerd op .Net 4.8 en .Net 6/7

– UI: MudBlazor, Angular, ASP.Net MVC

– Webservices: Soap, REST

– SQL 2016 dacpac gebruik

– Visualstudio 2022 ontwikkelomgeving

– Specification by example

– SpecFlow, unit test en scenario test

– Selenium voor UI testen

– Code kwaliteit via SonarQube en SIG score

– Octopus deployment

– Ontwikkeling via OTAP

– Deployment op vaste vm's voor productie

– Azure DevOps on premise build en deployment pipeline, classic en yaml

– Grafana en Influxdb

– Splunk voor logging en statistieken

Gevraagde expertise & kwaliteitsborging:

Leverancier dient aan te tonen en te motiveren dat het aangeboden team capabel is om invulling te geven aan de opdracht. Hierbij valt te denken aan certificering, werkervaring, etc.

De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.