Automatiseren van verzekeringsclaims met 4SURE

Mendix Low-code

Hoe doorontwikkeling de klanttevredenheid vergroot

In een tijdperk waarin technologie een steeds grotere rol speelt, zien we de verzekeringsbranche transformeren door de integratie van geavanceerde automatiseringssystemen. Een van de prominente oplossingen hiervoor, is het door Acumen en LINKIT ontwikkelde 4SURE. Deze innovatieve software stelt verzekeringsmaatschappijen in staat om de acceptatie en afhandeling van verzekeringsclaims te automatiseren, met als doel de efficiëntie en controle te vergroten.

In dit artikel vertellen Bob van Heijster (Mendix Squad Lead bij LINKIT) en Paul Veerkamp (Managing Partner van Acumen) over het product 4SURE, de complexiteit ervan, wat de rol van LINKIT hierbij is en welke resultaten er zijn voortgekomen uit de doorontwikkeling van het product.

Oplossen van verzekering gerelateerde problemen

De verzekeringsbranche staat bekend om haar complexe en repetitieve processen. Verzekeringsmaatschappen en hun gemachtigden worden vaak geconfronteerd met een groot aantal verzekeringsclaims die handmatig moeten worden gecontroleerd, beoordeeld en verwerkt. Een tijdrovend proces, dat kan leiden tot vertragingen, menselijke fouten en inconsistente uitkomsten -met ontevreden klanten als gevolg.

4SURE biedt hiervoor een oplossing, door geavanceerde automatiseringstechnologieën te integreren die repeterende taken elimineren en menselijke tussenkomst minimaliseert. Dit resulteert niet alleen in een snellere verwerking van claims, maar ook in een consistente en nauwkeurigere afhandeling. Paul: “We automatiseren het ‘routinematig werk’, zodat kenniswerk overblijft.”

“We automatiseren het ‘routinematig werk’, zodat kenniswerk overblijft.”

Paul Veerkamp

De kracht van Mendix

Achter het succes van 4SURE, staat een ervaren LINKIT-team onder leiding van Bob van Heijster. Het team heeft zich toegewijd aan het bouwen en doorontwikkelen van de software op het low-code platform Mendix. Bob: “We ondersteunen al jaren grote organisaties met het bouwen van innovatieve IT-oplossingen middels low-code. 

“We ondersteunen al jaren grote organisaties met het bouwen van innovatieve IT-oplossingen middels low-code.

Bob van Heijster

Hij gaat verder: “LINKIT heeft diepgaande, technische kennis van low-code –en in dit geval Mendix- waardoor er snel een krachtige bedrijfsapplicatie is ontstaan die goed aansluit op de basisstructuur die er al stond, hierdoor kunnen aanpassingen makkelijk doorgevoerd worden. Bovendien maakt de flexibele, onderliggende architectuur het mogelijk om nieuwe klanten probleemloos aan te sluiten, omdat de beslisregels niet voor iedere verzekeraar hard ‘ingebakken’ zitten.”

Een andere reden om met Mendix te ontwikkelen, is de continu veranderende wet- en regelgeving in de verzekeringsbranche, zegt Paul. “Er worden steeds strengere eisen gesteld aan verzekeraars, om zo frauduleuze handelingen te voorkomen. Dit zijn enorme uitdagingen voor bedrijven, waarbij de processen vaak weken of zelfs maanden in beslag nemen. Mendix biedt de mogelijkheid om deze veranderingen in de regels te modelleren, zodat we de complexiteit en snelheid van het juridische aspect in de verzekeringswereld ondervangen.”

Complementair partnership

Door nauw samen te werken, hebben Acumen en LINKIT ervoor gezorgd dat het platform naadloos aansluit op de behoeften en verwachtingen van de gebruikers. Bob legt uit: “Het is een complementair partnership: Acumen heeft alle inhoudelijke, functionele kennis van de verzekeringsmarkt, terwijl LINKIT de technische knowhow heeft op het gebied van (complexe) automatiseringsprocessen. Door deze kennis te bundelen versterken we elkaar.”

Dit heeft ook een positieve invloed op de gebruikers, stel Paul. “Het is voor onze klanten duidelijk tot wie ze zich moeten wenden bij vragen. Technische vragen worden gesteld aan LINKIT, terwijl functionele vragen bij ons terechtkomen. Zo leveren we, zonder onnodig veel schijven, toegevoegde waarde en kunnen we klantgericht en adequaat reageren. Daarnaast luisteren we goed naar de feedback van onze klanten, waardoor we de 4SURE applicatie voortdurend verbeteren en optimaliseren.”

“Door regelmatig overleg, feedbackrondes en gezamenlijke besluitvorming wordt de 4SURE applicatie voortdurend verbeterd en geoptimaliseerd.”

Paul Veerkamp

Resultaten van doorontwikkeling

Deze manier van doorontwikkeling, levert zichtbare resultaten op. Zo is de klanttevredenheid van aangesloten verzekeraars toegenomen, worden claims sneller afgehandeld en zijn de administratieve lasten afgenomen. Maar deze successen betekenen niet dat de rek al uit het product is. Bob: “We bouwen de applicatie zo generiek mogelijk. Zo zorgen we voor een bredere, snellere inzet van het product en een groeiende klantbasis. ”Door generiek te bouwen zijn de standaard processen al ondervangen en wordt er gefocust op maatwerk. “

We bouwen de applicatie zo generiek mogelijk. Zo zorgen we voor een bredere, snellere inzet van het product en een groeiende klantbasis.”

Bob van Heijster

Paul vult hem aan: “4SURE moet een klantvriendelijke applicatie blijven, zowel voor klanten als verzekeraars en haar gemachtigden. De ontwikkeling ervan is dan ook een non-stop cyclus, omdat wensen en eisen blijven veranderen. 

Samen sterker als joint venture

De wens om het product verder uit te breiden, heeft inmiddels concrete vormen aangenomen. Door de toenemende vraag naar de 4SURE-applicatie, is er inmiddels een joint venture ontstaan tussen Acumen en LINKIT. Beide bedrijven behouden hun zelfstandigheid, maar werken in een sterke samenstelling aan de verdere ontwikkeling van de applicatie “We hebben gemerkt dat we de software veel breder kunnen lanceren, dan alleen in één specifieke branche”, zegt Paul. “We hebben een roadmap ontwikkeld, waarin we hebben bepaald hoe we nieuwe markten en domeinen -zoals industrie, logistiek en AOW- kunnen benaderen.”

Ook Bob is enthousiast. “Deze joint venture biedt zowel LINKIT als Acumen de mogelijkheid om gezamenlijk, en onder één vlag, 4SURE nog breder te vermarkten. Functioneel-inhoudelijk blijft Acumen verantwoordelijk, terwijl het technische aspect bij LINKIT ligt. In feite is het een nieuwe versie van de huidige samenwerking, waarbij we ons breed oriënteren op de markt en nieuwe branches kunnen aanboren.”

“Deze joint venture biedt zowel LINKIT als Acumen de mogelijkheid om gezamenlijk, en onder één vlag, 4SURE nog breder te vermarkten.”

Bob van Heijster

De toekomst van 4SURE is dan ook veelbelovend, waarbij de dynamische samenwerking tussen Acumen en LINKIT aantoont hoe nieuwe technologieën een branche positief kunnen beïnvloeden. Paul: “Samen hebben we een innovatief product neergezet (4SURE, red.), dat als voorbeeld dient voor de branche en binnenkort ook daarbuiten.”


Paul VeerkampManaging Partner Acumen

Has been managing partner at Acumen since 2004 and has experience at almost all major financial institutions in the Netherlands. Paul combines IT knowledge with expertise in various financial sectors.

Bob van HeijsterMendix Squad Lead LINKIT en Mendix MVP

Bob has been working at LINKIT since 2021, where he is co-founder of the Mendix Squad. He sees low-code as the next step in the evolution of software development and expects that trend to only continue to grow.