Een supermarkt voor supermarkten bouwen in low-code

Progressive Web App (PWA) OutSystems Low-code

Uitvoeren van een Proof of Concept voor een app om eenvoudig nieuwe producten aan te vragen

Net zoals consumenten hun producten online kopen, moeten ook supermarkten hun producten ergens inkopen of aanvragen. Vaak gebeurt dit centraal. De keten is dan zo georganiseerd dat elk land zijn producten bij het hoofdkantoor van de supermarkt bestelt. Meestal door het verzenden van e-mails of het indienen van aanvraagformulieren. Dit kost echter veel tijd en geld en is ook nog eens foutgevoelig.

Een Duitse supermarktholding vroeg LINKIT onlangs om een PoC (Proof of Concept) te bouwen om een betere manier van bestellen te valideren. De vraag daarbij: is het mogelijk om met een eenvoudige webapp direct producten uit een catalogus te bestellen, waarbij de meeste gevraagde gegevens al automatisch worden ingevuld? Zo kan iedere supermarktkoper makkelijk kiezen uit alle mogelijke producten die de keten te bieden heeft. Een supermarkt voor de supermarkt dus.

Tijd en moeite besparen

Het verzoek kwam niet voor niets. Het verwerken van talloze verzoeken van over de hele wereld is een fulltime baan voor tien tot vijftien mensen op het kantoor van de supermarkt. In totaal moeten iedere keer tien tot twaalf velden worden ingevuld voordat een enkele aanvraag kan worden uitgevoerd. Daarnaast is er, wanneer alles per post of losse formulieren wordt opgevraagd, een grote kans op het ontbreken of foutief invullen van belangrijke informatie.

Het begin van een PoC

Het bouwen van een PoC is niet alleen een technische uitdaging, legt LINKIT’s Solution Advisor Jimmy Iliohan uit. Hij was nauw betrokken bij dit project. “Het is ook een uitdaging om precies de juiste selectie te maken van de functionaliteiten die echt noodzakelijk zijn. Het bouwen van een PoC gebeurt namelijk in slechts tien dagen, waarin we het concept moeten bewijzen of ontkrachten. Dit betekent dat we ons moeten concentreren op één of twee van de kernfunctionaliteiten en al het andere moeten weglaten. Om daar achter te komen hebben we de PoC afgetrapt met een design workshop, samen met de product owners van de supermarktketen.”

“Om het mooie van het noodzakelijke te onderscheiden, hebben we alle functionaliteiten (of user stories) onderverdeeld in categorieën”, legt Jimmy uit. “Daarbij hebben we vooral gekeken naar stories die makkelijk te implementeren zijn, maar tegelijkertijd veel waarde opleveren. Daarnaast waren er enkele criteria die we moesten bepalen: de minimale vereisten die we moesten bouwen om de PoC te laten werken. Die kwamen er natuurlijk ook bij.”

Aanpassen aan de realiteit

“De workshop leidde tot een andere uitkomst dan ons uitgangspunt,” legt Jimmy uit: “Oorspronkelijk was het idee om een Instagram-achtige catalogus te bouwen waar je niet alleen producten kon bestellen, maar er ook doorheen kon swipen om ze te ‘liken’. Voor de PoC was dit veel te luxe. Daarom hebben we ons uiteindelijk beperkt tot alleen het bestelmechanisme.”

Een oplossing ontwikkelen in low-code

Ook LINKIT’s OutSystems developer Abeer El Assal, was bij het hele proces betrokken. “Low code gebruiken voor een PoC is een slimme keuze”, zegt ze. “In tegenstelling tot elke andere beschikbare technologie, maakt low code het mogelijk om verbazingwekkend snel een app te maken. Dit komt omdat het werkt met kant-en-klare stukken code die je kunt slepen en neerzetten, in plaats van alles volledig te coderen. Door alles in de juiste logische volgorde te zetten kun je snel een applicatie bouwen om de belangrijkste functionaliteiten mee te testen. Enkele designers van de supermarkt hielpen mee door mock-ups te maken voor het ontwerp.”

Progressive Web Apps als alternatief

Dit maakte het voor Abeer gemakkelijk om te werken. “We hebben direct voor een Progressive Web App (PWA) gekozen. In tegenstelling tot een normale (native) app download je een PWA niet direct op je telefoon. Het functioneert als een website in je browser, maar met de extra functionaliteit dat je het als een directe link op je telefoon kunt toevoegen. Het verschijnt op je scherm, net als elke normale app.”

“Dat betekent niet dat het eenvoudig te bouwen is”, vervolgt ze. “PWA’s hebben zo hun eigenaardigheden. Één daarvan merkten we toen we pushmeldingen wilden opnemen. Bijvoorbeeld wanneer je een verzoek hebt ingediend en een goedkeuring of afwijzing hebt gekregen. Voor Android is dit geen probleem, maar wel bij IOS (Apple). Zij hebben het een PWA onmogelijk gemaakt om berichten rechtstreeks naar hun systeem te sturen, dus moesten we een oplossing vinden. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om sms-berichten te sturen, wat ook werkt.”

Het resultaat

Na vijftien dagen was de PoC klaar. Meer dan gepland, maar LINKIT besloot de tien dagen zelf te verlengen om meer waarde te kunnen leveren. De volgende stap was de eindbeoordeling waarin de producteigenaren feedback geven op het resultaat. Voor Jimmy was dit één van de spannendste momenten van het bouwen van een PoC. “Gelukkig kregen we bijzonder goede feedback.”

Wat gebeurt er na een succesvolle Proof of Concept?

De belangrijkste reden om een PoC uit te voeren is natuurlijk om te kijken of er Proof for the Concept is. De uitkomst bepaalt dan wat er verder gebeurt. Volgens Jimmy zijn er drie mogelijke scenario’s: “Het werkt en we zullen de PoC uitbreiden tot een MVP, een Minimum Viable Product. Of, optie 2, het werkt niet, maar we denken dat we het kunnen laten werken. Of, nr. 3, het mislukt volledig en we stoppen met werken aan de PoC.”

Jimmy vervolgt: “Vaak is een PoC een succes, maar soms ook niet. Dat betekent niet dat je de investering hebt weggegooid. Zeker voor grotere projecten en IT-investeringen is het al de moeite waard als slechts één op de tien PoC’s succesvol is. Het is een geweldige manier om nieuwe innovatieve concepten te verkennen tegen beperkte investeringen. En om meer en nieuwe business voor je bedrijf te creëren.”

Ook geïnteresseerd in het bouwen van een PoC voor een van jouw innovatieconcepten? Wij kunnen helpen! Neem voor meer informatie contact op met één van onze experts.