Vacature verlopen

Functioneel beheerder

36u per week 12 maanden + Reageer voor 14 januari 15:00

Ervaring

Medior/Senior

Functie

Applicatiebeheer

technologieën

zie omschrijving

locatie

Utrecht

Je bent als spin in het web een schakel tussen de NDW organisatie, gebruikers, leveranciers en afnemers. Primaire aandachtsgebieden zijn wegwerkzaamheden en configuratiebeheer.


Je bent als spin in het web een schakel tussen de NDW organisatie, gebruikers, leveranciers en afnemers. Dit houdt o.a. in dat je gebruikersvragen en meldingen behandelt en bewaakt. Deze meldingen kunnen komen van gebruikers, van de systeem- en data-leveranciers, van afnemers van de data en van medewerkers van NDW. We verwachten van je dat je meedenkt en ideeën aandraagt ter verbetering van de dienstverlening. Zwaartepunt ligt hierbij op het streven om tot een eenduidige kwaliteit van de data te komen die door veel verschillende gebruikers gegenereerd wordt. Primaire aandachtsgebieden zijn wegwerkzaamheden en configuratiebeheer.


Opdracht

Voor wegwerkzaamheden en configuratiebeheer zijn specifieke applicaties ontwikkeld, Melvin en CBM, waarmee wegbeheerders (gemeenten en provincies) wegwerkzaamheden resp. configuratiegegevens kunnen (doen) invoeren, onderling kunnen afstemmen en de verwerking resp. realisatie ervan kunnen monitoren. Van CBM wordt in de toekomst ook meer gebruik gemaakt door leveranciers. Als functioneel beheerder word je betrokken bij doorontwikkeltrajecten, stem je wensen af met gebruikers en ben je na oplevering verantwoordelijk voor het ondersteunen van de gebruikers, het aansturen van de leveranciers en het doorgeleiden van de gegenereerde informatie in de operationele ICT-keten van NDW. 


Taken Algemeen:

 1. Goed inzicht verkrijgen in de functionaliteiten van de informatiesystemen van NDW.
 2. Volgen en analyseren van ontwikkelingen op de (middel)lange termijn op het gebied van informatievoorziening en automatisering, in het bijzonder op het gebied van het Functioneel Beheer in brede zin. Bijdragen aan het moderniseren van het vak, in lijn met het Agile werken, nader vormgeven van het Productownerschap.
 3. Zorgdragen voor afstemming, samenhang en integratie met aangrenzende vak- /deelgebieden door het uitvoeren van verkennende studies en onderzoek op één of meer deelterreinen. 

Taken specifiek m.b.t. CBM:

 1. Optreden als, dan wel assisteren van de Product Owner van CBM, managen van de backlog met ontwikkelissues.
 2. Monitoren en bewaken van de gehele keten van aangeleverde data en participeren in (NDW) projecten waar ergens in die keten wijzingen geïmplementeerd worden.
 3. Optreden als vraagbaak voor gebruikers en afnemers van gegevens over wegwerkzaamheden en configuraties; daarbij opbouwen en onderhouden van een netwerk van regionale gebruikers/key users van CBM.
 4. Organiseren van dan wel deelnemen aan gebruikersoverleggen, cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten en op verzoek bijwonen van regionale (werk)overleggen van gebruikers (wegbeheerders) en en daar voorlichting geven, informatie verstrekken en wensen ophalen.
 5. Analyseren van klantwensen, geven van oplossingsrichtingen en specificeren van wijzigingsverzoeken vanuit de gebruikersorganisatie, de afnemers of NDW
 6. Aansturen en bewaken van de diensten van leveranciers, zowel reguliere beheerdiensten als overeengekomen wijzigingen in losse opdrachten.
 7. Testen van releases, opleveringen, bijdragen aan implementatie. 


Harde eisen:

 • HBO werl- en denkniveau
 • Relevante ervaring als functioneel beheerder en ervaring met het aansturen van externe leveranciers
 • kennis van (en bij voorkeur ervaring met) Agile ontwikkeltrajecten
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie
 • organisatiesensitiviteit, dat wil zeggen kunnen omgaan met soms tegengestelde belangen van verschillende betrokkenen (gebruikers, NDW, leveranciers en afnemers)

Wensen:

 • kennis van en ervaring met het opstellen van functionele specificaties en testplannen resp. uitvoeren van testactiviteiten is wenselijk
 • minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met verkeerskundige processen
 • kennis van BiSL als sturingsmodel voor Functioneel beheer is wenselijk
 • kennis van de mogelijkheden van o.a. webservices, database, querytools is wenselijk
 • kennis van XML, het Datex II protocol en enige ervaring in programmeren in bijvoorbeeld Java, Python, R of C# is een pré


De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) is een relatief jong en uniek samenwerkingsverband van landelijke en regionale overheidsorganisaties. NDW heeft in de afgelopen paar jaar een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd met betrouwbare en actuele verkeersgegevens. In samenwerking met marktpartijen ontstond zo hoogwaardige verkeersinformatie voor weggebruikers en wegbeheerders. NDW heeft daarmee de basis gelegd voor het beter benutten van ons wegennetwerk en het beter managen van de files. NDW is een netwerkorganisatie, waarin we met een slagvaardig team van ca. 25 specialisten werken aan het realiseren en beheren van het proces van inwinning, verzameling en publicatie van de wegverkeergegevens, het uitbreiden van het netwerk en van onze dienstverlening en het stimuleren van innovatie. Werken in onze organisatie is in iedere functie een uitdaging voor professionals die ondernemend zijn, verantwoordelijkheid zoeken en streven naar resultaten. NDW heeft na een eerste, projectmatige, fase inmiddels een blijvende en structurele plek gekregen, formeel juridisch binnen Rijkswaterstaat. In dat kader is de interne structuur herzien en zijn functies waar nodig opnieuw beschreven.

 • Referentienummer
  0011943
 • Deadline
  Reageer voor 14 januari 15:00
 • Aantal uur
  36u per week
 • Duur
  12 maanden +
 • Startdatum
  08 januari

of bekijk andere events van LINKIT

Bekijk events