Senior
24 uur per week
Startdatum op 15 mei
Verlopen
55 Dagen geleden

Scrum Master

Op zoek naar een Scrum Master met ervaring in coaching en begeleiding!

Opdrachtomschrijving:

De TU/e Campus is een aantrekkelijke en levendige hotspot in Brainport Regio Eindhoven waar studenten, onderzoekers, ondernemers en high-tech bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerken. De campus ligt midden in het centrum van de stad en is een open en toegankelijke community voor technologisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en kennisvalorisatie. Stap in de wereld van morgen en neem deel aan de ontwikkeling van vernieuwde technologieën en toepassingen die oplossingen bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken. De TU/e Campus is dé plek ‘Where innovation starts’.

De dienst LIS is één van de grootste ondersteunde diensten binnen de TU/e. Deze dienst is verantwoordelijk voor het gehele vraag- en aanbodketen op het gebied van informatiebeheer, IT en bibliotheekdiensten. Sinds de start van 2023 is deze dienst zich aan het transformeren naar een organisatie met een productgerichte structuur. Onderdeel van deze transformatie is de invoering van het werken volgens Agile principes, waarin gewerkt wordt met product teams die verantwoordelijk zijn voor de professionele dienstverlening en de verdere ontwikkeling van hun product. In overleg met de interne klant worden behoeften verzameld, geprioriteerd en op elkaar afgestemd. De LIS-organisatie bestaat uit zes Product Areas: Library & Open Science, Research, Education, Corporate, Data & Insights en Platforms. Elke area heeft zijn eigen Product Area Lead en alle product teams binnen een area hebben weer een eigen Product Owner. Daarnaast werken de area’s nauw samen met Scrum Masters en Agile Coaches, om de nieuwe Agile werkstructuur verder op te zetten en uit te bouwen.

Product Area Platforms

Deze area bestaat uit 7 productteams en bied betrouwbare, gebruiksvriendelijke, kostenefficiënte en veilige IT-basis- en eindgebruikersdiensten voor alle gebruikers binnen de Universiteit. Binnen Product Area Platforms, is een tijdelijke behoefte aan een senior scrummaster. De taak van de Scrum Master is meerledig en bestaat uit:

 • Begeleiden van het productteam Werkplek en wellicht een ander productteam wat nog geen scrummaster heeft.
 • Coachen en begeleiden van overige 3 Junior/Medior Scrum Masters binnen product Area Platforms, met als doel hen naar een hoger niveau te brengen.
 • Opzetten van een Scrum Master community binnen product area platforms, waarbij ervaringen gedeeld worden en actief van elkaar geleerd word.

Er wordt gerapporteerd aan de Competence Manager binnen product area platforms. Je werkzaamheden bestaat onder andere uit:

 • Het bevorderen van de agile filosofie en werkwijze binnen de teams die je coacht en binnen je werkgebied;
 • Ondersteunen van experts in het team bij het ontwikkelen van hun individuele vaardigheden om het potentieel van het team te maximaliseren;
 • Ondersteunen van het productteam met organisatorische kennis en het bevorderen van een sterke agile cultuur en mindset, en fungeren als een agile coach voor het team;
 • Implementeren en ondersteunen van agile principes, zoals ‘Scrum’ en ‘Kanban’, waarbij je de rollen, gebeurtenissen en artefacten van het scrum-framework toepast, evenals de werkafspraken en teamovereenkomsten waar het team mee heeft ingestemd;
 • Het opbouwen van een zelfgeorganiseerd, hoog presterend team door te focussen op het verbeteren van teamdynamiek, prestaties, effectieve samenwerking en het wegnemen van obstakels die de voortgang verstoren;
 • Het faciliteren van belangrijke gebeurtenissen zoals dagelijkse stand-ups, sprintreviews en retrospectieven;
 • Continu samenwerken met het team om de werkwijze, teaminteracties, vaardigheden en mindset te verbeteren;
 • Actieve samenwerking met andere scrummasters, product owners en teams om inter-team afhankelijkheden te beheren.

Functieprofiel en kernvaardigheden:

 • 3-5 jaar ervaring als scrummasters of agile coach;
 • Ervaring in het coachen van verschillende agile teams in hun agile adoptie;
 • Minimaal PSM I en bij voorkeur PSM II certificaat;
 • Opleiding in coaching is een pré;
 • Sterke coachingsvaardigheden en een goed begrip van hoe deze toe te passen zijn cruciaal om te fungeren als een dienend leider;
 • Het vermogen hebben om de experts van het team aan te moedigen om hun vaardigheden en samenwerking te verbeteren, en een cultuur te bevorderen met een "team voor mij" mentaliteit om het team naar een hoger niveau van scrummaturiteit te leiden;
 • Kennis van Scrum-technieken en andere Agile-frameworks is belangrijk;
 • Uitstekende communicatie- en leiderschapsvaardigheden met een probleemoplossende en conflictoplossende mentaliteit;
 • Het tonen van nieuwsgierigheid, innovatie en speelsheid met als doel continue verbetering;
 • Het vermogen om workshops te faciliteren en informatie visueel weer te geven.