Den Haag
Senior
36 uur per week
6 months
Startdatum op 6 mei
Verlopen
69 Dagen geleden

Risk Manager

Je bent primair verantwoordelijk voor het identificeren en mitigeren van risico’s die zijn verbonden aan de beschikbaarstelling en het gebruik van componenten van de informatievoorziening.

de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wenst inzicht te krijgen in de risico's m.b.t. continuiteit van haar informatievoorziening en welke maatregelen genomen dienen te worden om deze risico's te verminderen en/of te mitigeren. Dit moet leiden tot een Business Continuity Plan. Om dit te onderzoeken is er iemand nodig die ruime ervaring heeft op het gebied van Business Continuity.

Je bent primair verantwoordelijk voor het identificeren en mitigeren van risico's die zijn verbonden aan de beschikbaarstelling en het gebruik van componenten van de informatievoorziening.

Meestal is de scope van de verantwoordelijkheden beperkt tot de informatievoorziening, maar soms wordt deze functie ook ingezet voor het identificeren en mitigeren van risico's in programma's of projecten.

In vele gevallen lever je een bijdrage aan het beleid en de richtlijnen voor het risicomanagement.

Vereist:

  • Ervaring met het uitvoeren van Business impact analysis
  • Ervaring met het uitvoeren van Threat and risk analysis
  • Ervaring van het opstellen van een advies met een samenhangend stelsel van repressieve maatregelen
  • Ervaring opstellen van een Business Continuity Plan
  • Management of Risk Certificering (M_o_R) Foundation en/of Practitioner

Gewenst:

  • Kennis van en ervaring met het werken binnen de rijksoverheid
  • Kennis van en ervaring met processen rondom het vakgebied van beleid, inspectie en vergunningverlening
  • Één of meer van de volgende kennisgebieden en/of opleidingen;

Business Information Management Foundation, Information Security Foundation gebaseerd op ISO/IEC 27002, Prince2 Foundation; Managing Successful Programs Practitioner, IT Management Foundation; Professional Management and Improvement of IT Service Management Processes.

Voor deze opdracht is een screening vereist die gemiddeld 6 weken in beslag kan nemen. Verder moet je in het bezit zijn van een Nederlands paspoort en de Nederlandse taal uitstekend beheersen.

Verbonden aan het ministerie van IenW is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Sinds 1 augustus 2017 is de ANVS een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is politiek verantwoordelijk voor de ANVS. De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Door de vorming van de ANVS zijn kennis en expertise gebundeld die nodig is om deze taken uit te voeren.

De ANVS is een onafhankelijke en transparante organisatie. Het moet voor burgers en ondernemers duidelijk zijn hoe de ANVS werkt, bijvoorbeeld waarom regels veranderen en waarom en hoe wordt ingegrepen. Continue verbetering staat hierbij altijd voorop. De ANVS informeert burgers actief over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De ANVS bevordert een hoog niveau van kennis op het gebied van stralingsbescherming en nucleaire veiligheid bij instellingen, overheden en bedrijven die met straling werken. Ze stelt bijvoorbeeld kennis beschikbaar en coördineert onderzoek. De ANVS is onafhankelijk. Er is geen politieke, maatschappelijke en bestuurlijke inmenging van buitenaf. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor (onder meer) het nemen van besluiten, besteding van haar budget en het vertegenwoordigen van Nederland in internationale organisaties van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.