Utrecht
Senior
36 uur per week
7 months
Startdatum op 1 mei
Verlopen
111 Dagen geleden
Inspectie van het Onderwijs

Technisch Applicatiebeheerder

Wij zijn op zoek naar een ervaren Technisch Applicatiebeheerder met kennis van Oracle producten, APEX en PL/SQL

Opdrachtomschrijving

Samen met je collega’s streef je naar een optimale kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van de (maatwerk)applicaties die binnen jouw verantwoordelijkheidsgebied vallen. Als een echte beheerder zorg je dat jouw aandeel in de documentatie actueel is en dat je te allen tijde een goed ingewerkte achtervang hebt. Je bent een belangrijke kennisdrager, zowel op je vakgebied als op het gebied van de applicaties waarvoor je verantwoordelijk bent (technische domeinkennis).

Je maakt je deel uit van het Runteam. Het Runteam is een agile team dat zich richt op de continuïteit van onze (maatwerk)applicaties. Het Runteam bestaat uit technisch en functioneel applicatiebeheerders.

Als technisch applicatiebeheerder voer je de volgende taken uit:

 • Analyseren van incidenten en wijzigingsverzoeken;
 • Opstellen en onderhouden technische documentatie;
 • Maken van query’s en scripts op relationele databases;
 • Ondersteunen bij (software) upgrades en databasemigraties;
 • Certificaat- en autorisatiebeheer;
 • Reviewen (tussen)producten van in- en externe leveranciers.

Achtergrond opdracht

Het applicatielandschap van de Inspectie van het Onderwijs is doorlopend in ontwikkeling. Met jouw ruime ervaring in technisch applicatiebeheer, zijn onze belangrijkste applicaties bij jou in goede handen.

Functie eisen

 • HBO-opleiding op het gebied van (bedrijfskundige) informatica
 • Ervaring als technisch applicatiebeheerder van Oracle producten, APEX en PL/SQL (5 jaar)
 • Ervaring als technisch applicatiebeheerder van Java-applicaties (5 jaar)
 • Kennis van en ervaring met Kubernetes (2 jaar)
 • Kennis van en ervaring met Jira Confluence en/of Microservices is een pré
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.

Wat goed onderwijs is, bepaalt de inspectie niet zelf. Zij gaat uit van de wet en van breed gedeelde kenmerken over goed onderwijs. Wanneer kennis en opvattingen over goed onderwijs in de samenleving veranderen, wijzigt ook het toezicht. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van alle leerlingen bij elkaar.

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) voert haar toezicht uit vanuit drie kantoren verspreid over Nederland. Het hoogste orgaan van de Inspectie van het Onderwijs is het Management Team dat in Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs. Meer informatie staat op de website http://www.onderwijsinspectie.nl

De IvhO heeft een afdeling ICT, Contracten en Recordmanagement waarin zijn ondergebracht: – Functioneel Beheer – Informatie analyse – Architectuur – Servicelevelmanagement – Releasemanagement – Project- en programmamanagement – Accountmanagement – Technisch applicatiebeheer en ontwikkeling – Contractmanagement- Recordmanagement