Utrecht
Senior
36 uur per week
12 months
Startdatum op 1 april
Verlopen
22 Dagen geleden
Gemeente Utrecht

Portfoliomanager Informatievoorziening

Aantoonbare kennis van (ICT)bedrijfsprocessen, informatievoorziening, technische infrastructuur, en informatieveiligheid?

Het proces van portfoliomanagement raakt de hele organisatie, van strategie tot operatie. Het projectportfolio proces binnen de provincie is een dynamisch besluitvormingsproces waarin nieuwe projecten en programma’s worden geëvalueerd, geselecteerd, geprioriteerd en gebalanceerd in de context van bestaande projecten en programma’s binnen het portfolio.

De portfoliomanager Informatievoorziening heeft een coördinerende en bewakende rol over het portfolio, zowel procesmatig als inhoudelijk. Zij of hij analyseert de voortgang van het portfolio op elementen als doelrealisatie, uitputting van capaciteit en strategische hypotheses.

Van hieruit adviseert de portfoliomanager de portfolioboard; een periodieke overlegvorm waarmee het management (als collectief) sturing geeft aan het portfolio. Bij de portfolioboard bewaakt de portfoliomanager de samenhang en is scherp op ieders rol. Zij of hij is het objectieve lid aan tafel, naast de doorgaans inhoudelijk gedreven managers met eigen plannen en belangen. Hierdoor kunnen onze managers zich vooral op de inhoud van het portfolio richten.

Verder kan de portfoliomanager waar nodig onafhankelijk meedenken bij inhoudelijke dilemma’s, bijvoorbeeld als er gekozen moet worden tussen twee hele verschillende maar hele waardevolle projecten of programma’s

Verder zorg je voor;

  • Het portfoliomanagement binnen de organisatie verder wordt ontwikkeld.
  • Het proces rondom voortbrenging en portfoliomanagement wordt beschreven en toegepast.
  • Er een organisatie brede portfolioplanning wordt opgesteld.
  • Er wordt gerapporteerd over lopende projecten (voortgang en afwijkingen)
  • Nieuwe projecten goed worden opgestart (scope, bemensing, risico’s)
  • Benodigde resources beschikbaar worden gesteld.

Eisen voor deze rol zijn;

  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werk ervaring binnen overheidsorganisaties;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring op het gebied van projectmanagement.
  • Aantoonbare werkervaring met de implementatie van complexe ICT projecten
  • Aantoonbare kennis van (ICT)bedrijfsprocessen, informatievoorziening, technische infrastructuur, en informatieveiligheid

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.