Den Haag
Senior
40 uur per week
6 months
Startdatum op 1 januari
Verlopen
37 Dagen geleden
Ministerie van Financiën

Oracle ADF Developer

Opdrachtomschrijving

Wij zijn op zoek naar een ADF-developer. Je gaat werken aan het Rijksbegroting Informatie Systeem (RIS). In het RIS worden onder andere de cijfers voor de Miljoenennota geadministreerd..

Opdrachtgever

De Directie Digitalisering en Informatisering valt onder de plaatsvervangend secretaris-generaal en adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gebied van informatievoorziening, daarnaast levert deze directie de ICT voor het beleidsdepartement van Financiën. De directie bestaat naast de CIO-office uit de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. De directie heeft als missie de beste informatievoorziening voor elke medewerker van het ministerie te willen leveren. Vanzelfsprekend staat toegevoegde waarde voor de business centraal. Beleid, producten en diensten worden in toenemende mate gestandaardiseerd om vanuit daar weer ingezet te worden om maatwerk te bieden. Hierdoor is afstemming tussen de behoeften van gebruikers en het benutten van de mogelijkheden van vaak innovatieve oplossingen cruciaal. Ook werken we mee aan de totstandkoming en het beheer van rijksbrede kaders en afspraken waarbinnen de ontwikkeling van producten en diensten plaatsvindt. We behartigen de belangen van het kerndepartement en vertalen de rijkskaders door naar departementale kaders. Het team IT Specials is belast met beheer en exploitatie van specifieke onderdelen van de informatievoorziening binnen het Ministerie

Functie-eisen

  • je hebt minstens 5 jaar ervaring als Oracle ADF ontwikkelaar
  • je hebt minstens 2 jaar ervaring met Oracle Apps Cloud UI Kit
  • je hebt minstens 5 jaar ervaring met de Oracle database en PL/SQL

Functiewensen

  • je kan ontwerpbeslissingen nemen en beargumenteren
  • je kan kennis op een heldere manier communiceren en kennis overbrengen
  • je hebt het vermogen om concessies te doen
  • kennis van de Oracle WebLogic server is een pré
  • materiekennis van het begrotingsproces en/of financiële software is een pré
  • je hebt ervaring met werken in een meer complexe omgeving met de verschillende stakeholdersbelangen die daarin spelen