Bilthoven
Medior
16 uur per week
4 months
Startdatum op 19 februari
Verlopen
81 Dagen geleden
RIVM

Grafana Ontwikkelaar/Specialist

Wij zijn op zoek naar een Medior Grafana Ontwikkelaar/Specialist voor het inrichten van Grafana voor de visualisatie van meettechnische gegevens.

Functie omschrijving

De werkzaamheden bestaan uit:

 • het verzamelen en bundelen van eisen en wensen aan de visualisatie van meet- en controlegegevens
 • het deelnemen aan discussies en het geven van advies over de visualisatie van meet- en controlegegevens met Grafana
 • het opzetten van de visualisatie in Grafana
 • eventueel het wijzigen of opzetten van de Grafana-configuratie in onze Kubernetesomgeving

De kandidaat wordt geacht zelfstandig te kunnen werken en goed te kunnen overleggen.

In deze opdracht wordt overlegd met de eindgebruikers voor de visualisatie van de meetgegevens en over de visualisatie van de resultaten van de controle- en validatieslagen die uitgevoerd worden. De controle en validatieslagen zijn geen onderdeel van dit project, maar dus wel de resultaten van deze slagen. De visualisatie betreft alle gegevens die aanwezig zijn. Voor de meetgegevens zijn gegevens over enkele jaren aanwezig.

Periode

De weekinzet van de kandidaat is variabel. RIVM gaat uit van een gemiddelde inzet in de aangegeven periode van 2 tot 3 dagen per week, en verwacht dat er perioden zijn met een inzet van vier of vijf dagen per week, maar ook perioden met geen inzet, bijvoorbeeld als het RIVM deelresultaten testen bediscussieert.

Functie eisen

Algemeen

 • Minimaal MBO werk- en denkniveau

Specifiek Grafana

 • Kennis van en ervaring met de inrichting van Grafana voor het opzetten van datavisualisaties, meldingen en controles

Specifiek meettechnische omgeving

 • Kennis van en ervaring met de verwerking en visualisatie van fysische metingen (temperatuur, druk, lengte enz.)

Specifiek ICT-omgeving

 • Ervaring met en kennis van Airflow en/of Python, Git
 • Ervaring met en kennis van Postgres, Kubernetes/ArgoCD/Helmcharts

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • Een actieve rol heeft in de opzet van de weergave waarbij de kandidaat zijn ervaring en kennis van Grafana en eventueel metingen inbrengt
 • Zelfstandig overlegt met betrokken eindgebruikers en beheerpartijen
 • Inzicht heeft of verkrijgt in het gebruik van het systeem en de eisen die daarbij een rol kunnen spelen.

Het resultaat van het project is:

 • een werkende en gedocumenteerd Grafana-instantie waarmee onze gegevens gevisualiseerd worden
 • kennisoverdracht over de inrichting en uitbreidingsmogelijkheden van Grafana aan onze medewerkers
 • voldoende kennis bij de Opdrachtnemer om een besluit te nemen of Grafana ons helpt

Competenties

 • Analytisch
 • Creatief
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht
 • Communicatief (mondeling en schriftelijk)
Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het mileu/leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het onstaan en de verspreiding van ziekten en monitoring van luchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnership met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-) Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor kun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment zijn: RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS.