Utrecht/Rijswijk en hybride werken
Senior
24 uur per week
Startdatum op 1 januari
Verlopen
188 Dagen geleden
Rijkswaterstaat

Senior adviseur/functioneel beheerder leefomgeving

Aantoonbaar ervaring met het vanuit de vraagkant vernieuwen, actualiseren en beheren van IV toepassingen

Werkzaamheden

De verbindende factor tussen het bedrijfs- en IT-proces: dat ben jij. Je bent verantwoordelijk voor een of meerdere kennisrijke, complexe en door regelgeving gestuurde applicaties die worden gebruikt door bedrijven, burgers en overheidsdiensten. Deze verantwoordelijkheid begint met het ondersteunen bij het opzetten van de beheerorganisatie rondom applicaties in het domein ‘gemeenschappelijke inspecties’, zoals bijvoorbeeld:

– GIR: gemeenschappelijke inspectie ruimte. Een centrale plek voor uitwisseling van inspectie gegevens van BRZO (besluit risico zware ongevallen) bedrijven.

In het recente verleden is op basis van documentatie een inschatting gemaakt van de taken, verantwoordelijkheden en benodigde capaciteit. Hiermee is een offerte opgesteld. Op basis van deze offerte richt je de beheerorganisatie verder in en voer je in de eerste fase de functioneel beheertaken uit. Dit alles in afstemming met het team en het eerste aanspreekpunt binnen het team voor deze dossiers.

Hierbij ga je uit van de behoefte van de gebruikers, ketenpartners en de opdrachtgever. Deze stem je af op de mogelijkheden van de beheerorganisatie en het team. Je kunt de opzet en het belang

van een goed ingerichte beheerorganisatie helder overbrengen en concretiseren. De grote bijdrage van je gaat om inhoudelijke testen, inhoudelijke kennis en voorstel tot uniform testproces.

Door proactief de verwachtingen en voortgang af te stemmen met alle betrokkenen houd je de regie op je opdracht. Je werkt nauw samen met onder meer (kern)gebruikers, informatiemanagers, functioneel beheerders en leveranciers binnen en buiten de organisatie. In dit netwerk breng je nadrukkelijk je expertise in.

Wat wij aan jou waarderen

Een verbinder: dat ben jij. Dankzij je goede inlevingsvermogen breng je verschillende partijen en belangen bij elkaar. Je communiceert op een heldere en gestructureerde manier, en in begrijpelijke taal. Wat nog meer opvalt aan jou? Je natuurlijke bereidheid tot samenwerken, je pro actieve houding en je vermogen te plannen en organiseren.

Jouw afdeling: afdeling Modellen en Applicaties

Bij de afdeling Modellen en Applicaties vernieuwen, actualiseren en beheren we scheepvaart-, wegverkeers- en watermodellen en kennisrijke webapplicaties. We stellen via verschillende modellen prognoses op voor relevante zichtjaren en sociaaleconomische scenario’s. Daarnaast leveren we expertise en ontwikkelen we kaders die zorgen voor de juiste toepassing van modellen en applicaties. Ook adviseren we bij de toepassing van modellen ten behoeve van beleid en uitvoering. Tot slot nemen we deel aan en ontwikkelen we allianties, zoals het Informatiehuis Water en het Nationaal Modellen- en Datacentrum.

Jouw team: team functioneel beheer leefomgeving

Bij het team functioneel beheer leefomgeving beheren we de grote applicaties binnen het leefomgeving informatievoorzieningsportfolio. Dit doen wij samen met de inhoudelijke experts en op een BISL georiënteerde proces inrichting. Binnen het portfolio leefomgeving vallen applicaties binnen de domeinen afval, bodem, energie, klimaat, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Zo draag jij bij aan een optimale Nederlandse infrastructuur

Functie eisen

  • Kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO-opleiding in de richting van bedrijfsinformatie management, ICT of een vergelijkbare richting
  • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met inrichten van functioneel beheer (BiSL/AGILE)
  • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het vanuit de vraagkant vernieuwen, actualiseren en beheren van IV toepassingen